De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Indiensttreding in het onderwijs Opleiding voor schoolsecretariaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Indiensttreding in het onderwijs Opleiding voor schoolsecretariaten."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Indiensttreding in het onderwijs Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2011-2012

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Doelstellingen aanstellingsvoorwaarden kunnen toetsen een volledig indiensttredingdossier kunnen aanleggen de verschillende documenten of elektronische berichten kunnen verzenden naar het werkstation inzicht krijgen in de factoren die bepalen of het werkstation al dan niet een salaris kan uitkeren

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat zijn de aanstellingsvoorwaarden? 3. Wat zijn de bezoldigingsvoorwaarden? 4. Hoe controleert u de aanstellings- en bezoldigingsvoorwaarden? 5. Hoe maakt u een indiensttredingdossier? 6. Meer info

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 1.Inleiding 1.1. Bevoegdheid 1.2. Reglementering

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 1.1. Bevoegdheid overheid school personeel stelt aan subsidieertbezoldigt aanstellingsvoorwaarden bezoldigingsvoorwaarden

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 1.2. Reglementering Aanstellingsvoorwaarden DRP 27/3/1991 gesubsidieerd onderwijs en gesubidieerde CLB, artt. 19 t.e.m. 23 DRP 27/3/1991 gemeenschapsonderwijs, artt. 17 t.e.m. 21 Bezoldigingsvoorwaarden Schoolpactwet 29/5/1959 Decreet Basisonderwijs 25/2/1997 Omzendbrief PERS/2005/09 van 29/06/2005

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 2. Aanstellingsvoorwaarden = wat de werkgever controleert 2.1. burgerlijke en politieke rechten genieten 2.2. van onberispelijk gedrag zijn 2.3. onderdaan zijn van de EU of EVA 2.4. bekwaamheidsbewijs hebben 2.5. voldoen aan de taalwetten 2.6. medisch geschikt zijn 2.7. TBSOB-regelgeving respecteren 2.8. zich kandidaat hebben gesteld (GMO) 2.9. voldoen aan de dienstplichtwetten

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 3. Bezoldigingsvoorwaarden = wat het werkstation controleert Over het personeelslid: 3.1. burgerlijke en politieke rechten genieten 3.2. onderdaan zijn van de EU of EVA 3.3. bekwaamheidsbewijs hebben 3.4. voldoen aan de taalwetten 3.5. medisch geschikt zijn

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 3. Bezoldigingsvoorwaarden Voorwaarden van de betrekking: 3.6. TBSOB-regelgeving respecteren 3.7. personeelsformatie (= omkadering) 3.8. vervangingsopdracht

10 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi 4. Hoe controleert u de aanstellingvoorwaarden?

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.1. Burgerlijke en politieke rechten genieten Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde Controle? = Uittreksel uit strafregister - model 2/model C/art. 596.2 SV of gelijkwaardig document alle categorieën onderwijspersoneel Niet ouder dan 1 jaar Slechts 1x aan het werkstation (WS) Tussen 2 opdrachten meer dan 1 jaar verlopen  nieuw uittreksel (niet aan WS bezorgen) ! verlies burgerlijke en politieke rechten  meedelen aan WS

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.2. Onberispelijk gedrag Aanstellingsvoorwaarde Controle Uittreksel uit het strafregister model 2/model C/art. 596.2 SV of gelijkwaardig document

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.3. Nationaliteit Aanstelling- en bezoldigingvoorwaarde 3 categorieën 1. EU-landen EVA-landen vb. IJsland 2. Nieuwe EU-landen Bulgarije en Roemenië  arbeidskaart (overgangsperiode tot 31/12/2013) 3. Andere landen  arbeidskaart + vrijstelling nationaliteitsvereiste  Voldoen

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.3. Nationaliteit Controle Uittreksel uit het strafregister model 2 of gelijkwaardig document Niet ouder dan 1 jaar Evt. vrijstelling nationaliteitsvereiste: Via standaardformulier http://www.ond.vlaanderen.be/formulieren http://www.ond.vlaanderen.be/formulieren Is persoonsgebonden Slechts 1x aan het werkstation Evt. Arbeidskaart www.werk.be Niet aan werkstation bezorgen

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.4. Bekwaamheidsbewijs Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde 3 soorten bekwaamheidsbewijzen: “Vereist” (VE) “Voldoend geachte” (VO) “Ander” (AND)  noodoplossing bij gebrek aan kandidaten verplicht

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.4. Bekwaamheidsbewijs Controle Kopie definitief studiebewijs Kopie diplomasupplement Ev. Nuttige ervaring Opmerkingen Geen puntenlijst Betaling vanaf datum behalen studiebewijs Meer informatie Cursus Bekwaamheidsbewijzen en Nuttige Ervaring

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.5. Voldoen aan taalwetten Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde Vereiste kennis onderwijstaal: Nederlands Hoe?  Personeelslid met Nederlands BB 4.5.1. Via BB waarop aanstelling steunt 4.5.2. Via BB waarop aanstelling kan steunen  Personeelslid zonder Nederlands BB 4.5.3. Via studiebewijs taalopleiding Nederlands 4.5.4. Via taalexamencommissie 4.5.5. Via een taalafwijking 4.5.6. Via overgangsmaatregelen

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.5.1. BB waarop aanstelling steunt Wat BB waarop aanstelling steunt is Nederlandstalig Controle Of basisdiploma = Nederlandstalig Of bewijs van pedagogische bekwaamheid = Nederlandstalig Let op: Enkel Nuttige ervaring, attest erkende eredienst

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.5.2. BB waarop aanstelling kan steunen Wat Personeelslid aangesteld met een niet- Nederlandstalig studiebewijs maar heeft een Nederlandstalig studiebewijs dat een “vereist”, “voldoend geacht” of een “ander” bekwaamheidsbewijs is voor het ambt waarin hij wordt tewerkgesteld.

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.5.2. BB waarop aanstelling kan steunen Voorbeeld: leraar wiskunde 3 e graad Heeft diploma “Master of Mathematics” Maar ook: Vlaamse professionele bachelor chemie  voldoet aan de taalvereiste

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.5.3. studiebewijs taalopleiding Nederlands Als personeelslid geen Nederlandstalig studiebewijs heeft Rekening houden met taalkennisniveaus en tussenniveaus Europees Referentiekader (ERK)  6 hiërarchische niveaus van A1 tot C2 A1 en A2basisgebruiker B1 en B2onafhankelijke gebruiker C1 en C2vaardige gebruiker

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.5.3. studiebewijs taalopleiding Nederlands Vereiste taalniveaus Vlaamse onderwijsambten: ambtniveau Bestuurs- en onderwijzend personeelC1 Niet bestuurs- en onderwijzend personeelB2 Leraar levende talenB2 Leraar exotische talenA2

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.5.3. studiebewijs taalopleiding Nederlands Welke studiebewijzen? 1. Vlaams studiebewijs behaald na 1/9/2004 in CVO of centrum voor basiseducatie  richtgraad controleren Let op: studiebewijs behaald voor 1/9/2004  voorleggen aan WS Richtgraad 1.2A2 Richtgraad 3B2 Richtgraad 4C1

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.5.3. studiebewijs taalopleiding Nederlands Welke studiebewijzen? (vervolg) 2. Vlaams studiebewijs afgeleverd door universiteit of hogeschool Voorleggen aan WS Agentschap voor Kwaliteit (AKOV) bepaalt taalkennisniveau 3. Niet-Vlaams studiebewijs Voorleggen aan WS AKOV bepaalt taalkennisniveau Examinerende instellingen: http://www.cnavt.orghttp://www.cnavt.org

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.5.4. taalexamencommissie Per provincie organiseert 1 CVO sinds 1/9/2010 taalexamens Examens voor diverse taalkennisniveaus ERK 2 examenperiodes/schooljaar: november en mei Prijs: €15 Meer info: omzendbrief organisatie taalexamencommissies van 1/10/2010

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.5.5. taalafwijking = als er geen kandidaat is die aan de taalvereiste voldoet Voorwaarden geldig voor 3 aaneensluitende kalenderjaren start op dag van aanstelling Geldt per taalkennisniveau, rekening houdend met hiërarchie eerst taalafwijking B2 dan C1  kan eerst taalafwijking C1 dan B2  kan niet persoonsgebonden

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.5.5. taalafwijking Voorbeeld: leraar “master mathematics” 1.Aanstelling als leraar wiskunde  geniet 3 jaar van taalafwijking C1. 2.Na die drie jaar krijgt hij aanstelling als opvoeder  taalafwijking B2 nodig  NIET OK! Kan geen taalafwijking meer krijgen want C1 omvat ook B2.

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.5.5. taalafwijking Voorbeeld: leraar “master geography” 1.Aanstelling als leerkracht Engels  geniet 3 jaar van taalafwijking B2. 2.Na drie jaar krijgt hij aanstelling als leraar aardrijkskunde en heeft hij taalafwijking C1 nodig.  OK Krijgt opnieuw drie kalenderjaren om zich in orde te stellen met hoger taalkennisniveau

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.5.5. taalafwijking Aanvraag? Veld “geen kandidaat vereiste taalkennis: JA” aankruisen Eerste keer = startdatum taalafwijking WS houdt geen rekening met taalafwijkingen van voor 1/9/2009 WS bezorgt school + personeelslid brief met begin en einddatum taalafwijking

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.5.6. overgangsmaatregelen = personeelslid aangesteld voor 1/9/2009 en aan de taalvoorwaarden voldeed  voldoet ook aan de nieuwe regelgeving Nederlandstalig studiebewijs waarop aanstelling steunt OF Getuigschrift grondige/voldoende kennis van het Nederlands via taalexamencommissie

32 www.agodi.be AgODi Meer info over taalkennis Omzendbrieven: PERS/2010/01: Vereiste taalkennis in het onderwijs (19/01/2010) VWO/2010/05: De organisatie van de taalexamencommissies door de centra voor volwassenenonderwijs (01/10/2010) opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.6. Medische geschiktheid Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde Controle Medische attest huisarts Vermelding “gezondheid van de leerlingen wordt niet in gevaar gebracht” Niet ouder dan 1 jaar Tussen 2 opdrachten meer dan 1 jaar verlopen  nieuw attest (niet aan WS bezorgen)

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.7. Militieverplichtingen Aanstellingsvoorwaarde Voor personeelsleden afgestudeerd vóór opschorting dienstplicht (1993) Controle Militiegetuigschrift model 33 (gemeentebestuur) Niet bezorgen aan het werkstation

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.7. TBSOB/REA/WTW bepalingen respecteren Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde Controle Nakijken of de betrekking tijdelijk personeelslid niet vatbaar is voor reaffectatie of wedertewerkstelling Informatie Pers/2003/08 van 28/07/2003 Cursus TBSOB

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.8. Personeelsformatie = Ingerichte job/uren/ambt passen binnen het urenpakket dat het schoolbeheerteam meedeelde in dienstbrief

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 4.9. Vervangingsopdracht Algemene regels # uur + periode aanstelling interimaris ≤ # uur + periode dienstonderbreking titularis Titularis heeft gefinancierde/gesubsidieerde betrekking Titularis is minstens 10 aaneensluitende werkdagen afwezig Afwezigheid titularis vangt niet aan na 31 mei Geen vervanging bij nascholing Uitzonderingen VBS, omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte kind, omzetten postnatale rust in 2 weken verlof

38 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi 5. Hoe maakt u een indiensttredingsdossier?

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 5.1. Indiensttredingsdossier op school Welke documenten vraagt u (als werkgever) op bij het nieuwe personeelslid? 1.Als het personeelslid al werkt binnen de scholengemeenschap 2.Als het personeelslid nieuw is binnen de scholengemeenschap 3.Als het personeelslid ooit werkte binnen de scholengemeenschap

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 5.1. Indiensttredingsdossier op school 1.Als het personeelslid al werkt binnen de scholengemeenschap  Geen documenten opvragen

41 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 5.1. Indiensttredingsdossier op school 2. Als het personeelslid nieuw is binnen de scholengemeenschap: attest BekwaamheidsbewijsKopie studiebewijs + diplomasupplementen Evt. conformiteits- of gelijkwaardigheidsattest Evt. attesten nuttige ervaring Evt. studiebewijs taalopleiding Burgerlijke en politieke rechten Uittreksel uit het strafregister model 2 < 1 jaar NationaliteitBvb. Uittreksel uit het strafregister, identiteitskaart Medische geschiktheidMedisch attest van de huisarts < 1 jaar Vorige dienstenEvt. attesten vorige diensten FiscaliteitAttest samenstelling gezin, kopie bankkaart

42 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 5.1. Indiensttredingsdossier op school 3. Als het personeelslid ooit gewerkt heeft binnen scholengemeenschap attest BekwaamheidsbewijsEvt. Kopie NIEUWE studiebewijs + diplomasupplementen Evt. nieuw conformiteits- of gelijkwaardigheidsattest Evt. attesten (bijkomende) nuttige ervaring Evt. studiebewijs taalopleiding Burgerlijke en politieke rechten Langer dan 1 jaar uit dienst: nieuw uittreksel uit het strafregister model 2 Medische geschiktheidLanger dan 1 jaar uit dienst: nieuw medisch attest Vorige dienstenEvt. attesten vorige diensten FiscaliteitAttest samenstelling gezin, kopie bankkaart

43 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 5.2. Indiensttredingsdossier voor het werkstation Welke documenten en zendingen stuurt u naar het werkstation? 1.Als het personeelslid nieuw is in het onderwijs 2.Als het personeelslid ooit werkte in het onderwijs

44 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 5.2. Indiensttredingsdossier voor het werkstation 1. Als het personeelslid nieuw is in het onderwijs -documenten : NOODZAKELIJKBIJKOMEND -Diploma en – supplementen -Medisch attest -Model 2 -Attesten nuttige ervaring -Attesten vorige diensten

45 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 5.2. Indiensttredingsdossier voor het werkstation 1. Als het personeelslid nieuw is in het onderwijs -zendingen: -Aanvraag stamnummer + mededeling rekeningnummer + woonplaats (RL-9) -Evt. verblijfplaats (RL-6) -Indien gehuwd of personen ten laste (RL-7) -Opdrachtenpakket (RL-1)

46 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 5.2. Indiensttredingsdossier voor het werkstation Welke documenten en zendingen stuurt u naar het werkstation? 2. Als het personeelslid werkt/ooit werkte in het onderwijs -Documenten: enkel nieuwe of bijkomende -Zendingen: -Opdrachtenpakket (RL-1) -Enkel wijzigingen: woonplaats (RL-5), verblijfplaats (RL-6), burgerlijke staat (RL-7), rekeningnummer (RL-9)

47 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 5.2. Indiensttredingsdossier voor het werkstation Hoe stuurt u de documenten naar het werkstation? -Per post -Per mail documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be  Vermeld steeds duidelijk het stamnummer!

48 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Stamboeknummer Uniek identificatienummer! 1 = geslacht 2-7 = geboortedatum 8-9 = volgnummer 10-11 = controlegetal Controle Ga steeds na of personeelslid eventueel al stamboeknummer heeft Bericht: RL-9

49 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Rekeningnummer Let op: persoonlijk rekeningnummer! Controle bvb. kopie bankkaart NIET naar het werkstation sturen Bericht: RL-9

50 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Woon- en verblijfplaats Let op: Enkel verblijfplaats meedelen indien geen adres in België en domiciliëring in buitenland Verblijfplaats = correspondentieadres en moet in België zijn Bericht: Meedelen woonplaats: in principe bij aanvraag stamnummer (RL-9) Wijzigen woonplaats: RL-5 Meedelen/wijzigen verblijfplaats: RL-6

51 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Burgerlijke staat Noodzakelijk om de juiste bedrijfsvoorheffing af te houden Burgerlijke staat (standaard:ongehuwd) Partnergegevens Aantal personen ten laste Controle Uittreksel samenstelling gezin NIET aan het werkstation bezorgen Hoe communiceren? Bericht: RL-7 Eventueel standplaats- of haardtoelage via aanvraagformulier

52 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Nuttige Ervaring Wat? Nuttige ervaring als onderdeel van bekwaamheidsbewijs Nuttige ervaring als geldelijke anciënniteit Hoe? Attesten nuttige ervaring via www.ond.vlaanderen.be/formulieren aan WS bezorgen www.ond.vlaanderen.be/formulieren Meer info? cursus “nuttige ervaring”

53 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Vorige diensten Wat? Vorige openbare diensten, diensten aan universiteit, … kunnen eventueel opgenomen worden in de geldelijke anciënniteit Hoe? Attesten “vroegere diensten” via www.ond.vlaanderen.be/formulieren aan het werkstation bezorgen www.ond.vlaanderen.be/formulieren Meer info? cursus “Bruto/netto salaris”

54 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 6. Meer info? Omzendbrief PERS/2005/09 van 29/06/2005 via www.ond.vlaanderen.be/indiensttreding www.ond.vlaanderen.be/indiensttreding www.ond.vlaanderen.be/wetwijs

55 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Informatiekanalen in het onderwijs Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2011-2012

56 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Doelstelling Overzicht van beschikbare websites en nieuwsbrieven, attenderingen, … Steeds meest recente formulieren gebruiken en up-to-date informatie consulteren Verhogen van redzaamheid Win-win-situatie voor zowel het schoolsecretariaat als het werkstation

57 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 www.ond.vlaanderen.be

58 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Website onderwijs Openingspagina www.ond.vlaanderen.bewww.ond.vlaanderen.be Actuele thema’s Rapporten, … Oproepen Beleidsnota

59 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Website onderwijs Wegwijs in de administratie http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/ Agentschap voor Onderwijsdiensten www.agodi.be Jaarkalender Contactgegevens WS en SBT Waar vind ik welke school? www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod

60 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Website onderwijs Meest recente formulieren? www.ond.vlaanderen.be/formulieren Omzendbrieven, besluiten, decreten? www.ond.vlaanderen.be/edulex Inschrijven voor e-attenderingen! Wetwijs voor schoolsecretariaten www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/ E-fiches per onderwerp

61 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Website onderwijs Cursus voor schoolsecretariaten www.ond.vlaanderen.be/cursusschoolsecretariaten Informatie over bekwaamheidsbewijzen in alle onderwijsniveaus www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen Informatie over salarisschalen, bruto/nettosalaris, … www.ond.vlaanderen.be/wedde

62 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Website onderwijs Edison en webedison www.ond.vlaanderen.be/edison Leerkrachtendatabank www.leerkrachtendatabank.be

63 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Nieuwsbrieven Schooldirect www.schooldirect.be Lerarendirect www.lerarendirect.be

64 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Websites externen Website kinderbijslag www.kindergeld.be RVA www.rva.be aanvraagformulieren loopbaanonderbreking Informatie over pensioenen www.rvp.be www.pdos.be


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Indiensttreding in het onderwijs Opleiding voor schoolsecretariaten."

Verwante presentaties


Ads door Google