De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar 2011-2012
Vaste benoeming Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar

2 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Inhoud 0.Betekenis vaste benoeming 1.Recht op Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 2.Vacantverklaring 3.Voorwaarden wervingsambten 4.Voorwaarden selectie- en bevorderingsambten 5.Niet-benoembare uren 6.Oefeningen 7.Mededeling aan het werkstation 8.Draagwijdte vaste benoeming 9.Affectatie – mutatie opleiding schoolsecretariaten

3 0.Betekenis vaste benoeming
zekerheid van werk en verloning recht op heel wat verlofstelsels decretaal bepaalde toestand: rechten en plichten Situering in de loopbaan (wervingsambt): tijdelijk aangesteld voor beperkte duur (TABD) tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur (TADD) vaste benoeming pensioen opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Enkele ijkpunten wervingsambt 15/04 – 15/05: vacantverklaring kandidaatstelling 30/6: kandidaat moet het recht op TADD hebben verworven 31/12: effectieve TADD-aanstelling controle voorwaarden 1/1: ingangsdatum VB opleiding schoolsecretariaten

5 1.Recht op TADD 1.1 Berekening
=Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 720 dagen dienstanciënniteit 600 dagen effectief gepresteerd gespreid over tenminste 3 schooljaren per ambt opleiding schoolsecretariaten

6 1.Recht op TADD 720 dagen/600 eff./ 3 schoolj.
op 30 juni - niet x 1,2 - !! SG Scholengemeenschap na 1/9/99: per SG vóór 1/9/99: - GMO: scholen van scholengroep (vanaf 1/9/88) - GSO: scholen van SG of zelfde IM (vanaf 1/9/85) Niet tot scholengemeenschap en DKO GMO: scholen van scholengroep (vanaf 1/9/88) GSO: - na 1/9/99: scholen van zelfde IM buiten SG - vóór 1/9/99: scholen van zelfde IM (vanaf 1/9/85) indien < halftijdse opdracht: delen door 2 opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
1.Recht op TADD per ambt ! leraar: recht moet verworven worden per vak/spec.: VE = prestaties in alle vakken of spec. met VE/VO/AND tellen mee VO = enkel prestaties in dat VO-vak/spec tellen mee rubricering (TV,PV,…) speelt geen rol ! vrij GSO: godsdienstleraar telt mee voor leraar opleiding schoolsecretariaten

8 Recht op TADD 1.2 gelijkgestelde uren
stage is onderdeel van een vak vb. Stage TV Verzorging BPT-uren, pedagogische coördinatie DKO, mentor, GOK,…: opbouw TADD in vak van gelijkstelling vb. OKAN (~AV Nederlands 2 ASO)  VO AV Expressie, AV Exploratie, AV Sociale Activiteiten: opbouw TADD in het vak zelf, niet in vak van gelijkstelling vb. AV Expressie (~ AV Nederlands 2ASO)  VO opleiding schoolsecretariaten

9 Recht op TADD 1.3 recht vs. effectief TADD
vereiste anciënniteit moet behaald zijn op 30/6 recht op TADD kan gelden vanaf 01/09 daaropvolgend effectieve aanstelling als TADD’er hangt af van de voorrangsregeling  werkgever-werknemer opleiding schoolsecretariaten

10 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Recht op TADD: oef 1 01/09/05 – 30/06/06 20/20 AV Nederlands ato 2 (VO) 01/09/06 – 30/06/07 17/21 AV Nederlands + 4/21 Engels ato 2 (VO) 01/09/07 – 30/06/08 17/20 AV Nederlands + 3/20 Engels ato 2 (VO) 01/09/08 – 30/06/09 17/20 AV Nederlands + 3/20 Engels ato 2 (VO) 01/09/09 – 30/06/ /20 AV Nederlands + 3/20 Engels ato 2 (VO) Aantal ziektedagen op 30/06/10: 72 dagen Bevallingsverlof: 15/12/07 t.e.m. 29/03/08 Heeft betrokkene recht op TADD op 01/09/10: Voor Nederlands? Voor Engels? opleiding schoolsecretariaten

11 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Recht op TADD: oef 2 01/11/06 – 30/06/07 8/22 leraar ASV (VE) + 14/22 leraar ASV-LO (VE) 01/09/07 – 30/06/08 9/22 leraar ASV + 11/22 leraar ASV-LO 01/09/08 – 30/06/09 3/22 leraar ASV + 8/22 leraar ASV-LO 01/09/09 – 30/06/10 9/22 leraar ASV + 13/22 leraar ASV-LO Bevallingsverlof van: 10/12/06 t.e.m. 23/03/07 05/12/08 t.e.m. 19/03/09 Recht op TADD op 01/09/10? Voor leraar ASV? Voor leraar ASV-LO? opleiding schoolsecretariaten

12 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Recht op TADD: oef 3 01/09/06 – 30/06/07 8/21 AV Wiskunde (VE) + 5/21 AV Nederlands (VO) 01/09/07 – 30/06/08 7/21 AV Wiskunde (VE) + 6/21 AV Nederlands (VO) 01/09/08 – 30/06/09 7/21 AV Wiskunde (VE) + 6/21 AV Nederlands (VO) 01/09/09 – 30/06/10 11/21 AV Wiskunde (VE) + 3/21 AV Nederlands (VO) Totaal ziekteverlof: 43 dagen Recht op TADD? Wiskunde (VE)? Nederlands (VO)? Fysica (VE)? opleiding schoolsecretariaten

13 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Recht op TADD: oef 4 01/09/06 – 30/06/07 3/22 Toneel (VO) + 6/22 Verbale Vorming (VE) 01/09/07 – 30/06/08 3/22 Toneel (VO) + 6/22 Verbale Vorming (VE) 01/09/08 – 30/06/09 5/22 Toneel (VO) + 6/22 Verbale Vorming (VE) 01/09/09 – 30/06/10 5/22 Toneel (VO) + 6/22 Verbale Vorming (VE) Totaal ouderschapsverlof (LBO): 180 dagen Recht op TADD? Toneel (VO)? Verbale Vorming (VE)? Welsprekendheid (VE)? opleiding schoolsecretariaten

14 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
2. Vacantverklaring Wervingsambten raad van bestuur (GMO) / inrichtende macht (GSO) basis: personeelsformatie 15-04 meedelen vóór (GSO: geldt voor hele SG) enkel GMO: ook vacante betrekkingen vanaf t/m t.g.v. pensionering of TBSPA 58+ Selectie- en bevorderingsambten GMO: raad van bestuur; tenminste 1x per jaar GSO: niet verplicht opleiding schoolsecretariaten

15 3. Voorwaarden wervingsambten
leraar administratief medewerker godsdienstleraar opvoeder begeleider leraar ASV leraar ASV-LO leraar ASV- compensatietechn. braille type 6 leraar BGV-OV2 leraar BGV-OV3 leraar niet-confessionele zedenleer (OV 1,2,3) kinderverzorger arts, orthopedagoog, psycholoog logopedist, ergotherapeut, verpleger, kinesitherapeut DKO: leraar, begeleider, opsteller opleiding schoolsecretariaten

16 3. Voorwaarden wervingsambten
3.1 Belg of onderdaan EU (vrijstelling Vl. reg.) actie naar ws: geen (reeds ok bij indiensttreding) 3.2 burgerlijke en politieke rechten a.d.h.v. uittreksel uit strafregister – model 2 Voor elke 1ste benoeming, uitbreiding benoeming na 1/1/02 actie naar ws: uittreksel van minder dan 1 jaar oud opsturen bij elke eerste vaste benoeming in een bepaald ambt- en alleen dan !! 3.3 lichamelijk geschikt zijn opleiding schoolsecretariaten

17 3. Voorwaarden wervingsambten
3.4 van onberispelijk gedrag zijn behoort tot bevoegdheid werkgever actie naar ws: geen 3.5 voldoen aan taalwetten = Vlaams studiebewijs of via taalopleiding Nederlands of via taalexamencommissie actie naar ws: evtl. ontbrekende relevante studiebewijzen opsturen opleiding schoolsecretariaten

18 3. Voorwaarden wervingsambten
3.6 vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs actie naar ws: evtl. ontbrekende relevante studiebewijzen opsturen 3.7 voldoen aan de dienstplichtwetten militiegetuigschrift – bevoegdheid werkgever actie naar ws: geen (indien afgestudeerd voor 1993: model33 bezorgen aan werkgever) opleiding schoolsecretariaten

19 3. Voorwaarden wervingsambten
3.8 op 30/6 beschikken over 720 dagen dienstanciënniteit waarvan 360 dagen in het ambt van benoeming prestaties GMO en GSO apart alle prestaties in stand dienstactiviteit  halftijdse opdracht = volledige periode < halftijdse opdracht = periode delen door twee opleiding schoolsecretariaten

20 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
3.8 op 30/ dagen dienstanciënniteit waarvan 360 d in ambt benoeming resultaat x1,2 (niet voor administratief personeel) maximum 360 dagen per schooljaar !! 360 dagen ambt godsdienstleraar: GMO: enkel prestaties als godsdienstleraar in GMO tellen mee GSO: prestaties godsdienstleraar in zowel GMO als GSO tellen mee !!! 360 dagen ambt leraar in vrij GSO: ook prestaties godsdienstleraar tellen mee opleiding schoolsecretariaten

21 3. Voorwaarden wervingsambten
3.9 op 31/12 voor doorlopende duur aangesteld (TADD) zijn … in ambt van benoeming ... in instelling van dezelfde scholen-gemeenschap (SG) als van aanvraag vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten

22 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
3.9.1 Op 31/12 TADD zijn... betrekking moet effectief zijn toegewezen niet verplicht effectief in dienst op 31/12 in “wettelijk verlofstelsel” = ok (vb. ziekte, arbeidsongeval, moederschapsrust, loopbaanonderbreking,T.B.S.P.A …) niet verplicht in vacant verklaarde betrekking te fungeren in school vb. in niet-vacante betrekking vb. in andere school in zelfde scholengemeenschap opleiding schoolsecretariaten

23 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
3.9.2 in ambt van benoeming... TADD zijn in ambt is voldoende, niet noodzakelijk in vak van benoeming !!! Wèl recht op TADD in vak van benoeming !!!! voorbeelden: VB als opvoeder indien TADD-aanstelling als opvoeder VB als leraar-ASV indien TADD-aanstelling als leraar-ASV VB als leraar Frans indien TADD-aanstelling als leraar én recht op TADD verworven voor het vak Frans VB als leraar piano indien TADD-aanstelling als leraar én recht op TADD verworven voor het vak piano opleiding schoolsecretariaten

24 3.9.3 in instelling van dezelfde scholengemeenschap
of indien school niet behoort tot een SG: in instelling van dezelfde scholengroep / IM => voldoet aan de voorwaarden in alle instellingen van de SG resp. SGr / IM op 31/12 TADD in ambt VB in SG: actie naar ws: aanduiding ‘TADD’ in RL-1 opleiding schoolsecretariaten

25 3. Voorwaarden wervingsambten
3.10 geen “onvoldoende” bij laatste evaluatie of beoordeling = relatie werkgever – werknemer -->bij vragen: mail naar 3.11 prestaties in hoofdambt ~ cursus cumulatie 3.12 kandidaatstelling = relatie werkgever - werknemer opleiding schoolsecretariaten

26 3. Voorwaarden wervingsambten
De betrekking is… 3.13 niet toegewezen via regels i.v.m. reaffectatie of wedertewerkstelling 3.14 niet toegewezen via mutatie of nieuwe affectatie 3.15 nog vacant op ingangsdatum VB opleiding schoolsecretariaten

27 Voorwaarden wervingsambten: uitzonderingen
uitz 1: VB na Tijdelijk Andere Opdracht geen TADD op 31/12 nodig ten belope van volume TAO wel: ambt van leraar  360 dagen dienstanciënniteit in vak of spec. van benoeming op vooravond van VB opleiding schoolsecretariaten

28 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
VB na TAO: voorbeeld 1 FT vastbenoemd opvoeder  TAO 18u  THA leraar BGV-OV3 Hout 12/24  wil VB BGV-Hout 12/24 VB 12/24: geen TADD op 31/12 nodig , wel 360 dagen DA hebben in BGV-Hout opleiding schoolsecretariaten

29 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
VB na TAO: voorbeeld 2 leraar 15u VB in AV Frans  TAO 2/20  2/20 tijdelijk leraar (THA) AV Latijn (VO)  wil VB 3/20 AV Latijn VB 2/20 = VB na TAO, dus: op 31/12 geen TADD nodig, wel 360 dagen DA hebben in AV Latijn VB 1/20: gewone voorwaarden van toepassing (o.a. TADD op 31/12 in ambt leraar in SG) opleiding schoolsecretariaten

30 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
VB na TAO: voorbeeld 3 Leraar 12u VB in Keramiek  TAO 4/20  4/20 tijdelijk leraar (THA) Tekenen (VE) wil VB 4/20 Tekenen VB 4/20 = VB na TAO, dus: op 31/12 geen TADD nodig, wel 360 dagen DA hebben in Tekenen opleiding schoolsecretariaten

31 Voorwaarden wervingsambten: uitzonderingen
uitz 2: VB in dezelfde betrekking waarin personeelslid is gereaffecteerd / wedertewerkgesteld geen TADD op 31/12 nodig geen vacantverklaring nodig personeelslid: verzoek VB indienen bij IM (! geen recht personeelslid) opleiding schoolsecretariaten

32 VB na REA/WTW: voorbeeld 1
VB godsdienstleraar  TBSOB 2/20  WTW 2/20 AV Geschiedenis 3 TSO van tot Betrekking is niet vacant verklaard wil op 1 jan VB 2/20 AV Gesch. 3 TSO betrekking VB = betrekking WTW vacantverklaring niet nodig TADD niet nodig indien toestemming IM  VB = OK opleiding schoolsecretariaten

33 VB na REA/WTW: voorbeeld 2
VB godsdienstleraar  TBSOB 2/20  WTW 2/20 AV Geschiedenis 3 TSO van tot Betrekking is niet vacant verklaard wil op 1 jan VB 2/20 AV Gesch. 2 TSO betrekking VB ≠ betrekking WTW normale voorwaarden van toepassing opleiding schoolsecretariaten

34 VB na REA/WTW: voorbeeld 3
VB leraar Artistieke training  TBSOB 4/22  REA 4/22 Dansinitiatie vanaf Betrekking is niet vacant verklaard wil op 1 jan VB 4/22 Dansinitiatie betrekking VB = betrekking REA vacantverklaring niet nodig TADD niet nodig indien toestemming IM  VB = OK opleiding schoolsecretariaten

35 Voorwaarden wervingsambten: uitzonderingen
uitz 3: Eerste ben. of uitbr. VB vanaf 55 jaar ten minste 55 jaar op ogenblik van VB tijdelijk of deeltijds benoemd sinds 1 feb voorafgaand jaar in dienst in school (geaffecteerd, niet noodz. effectief) geen vacantverklaring nodig verzoek indienen bij IM (= recht) opleiding schoolsecretariaten

36 4. Voorwaarden selectie- en bevorderingsambten
Selectieambten: technisch adviseur adjunct-directeur onderdirecteur (BuSO) coördinator (DBSO) DKO: geen Bevorderingsambten: technisch adviseur-coördinator Directeur SO en BUSO Directeur DKO opleiding schoolsecretariaten

37 4. Voorwaarden selectie- en bevorderingsambten (algemeen)
4.1 Belg / onderdaan EU (vrijstelling Vl. reg.) 4.2 burgerlijke en politieke rechten 4.3 lichamelijk geschikt zijn 4.3 van onberispelijk gedrag zijn 4.4 voldoen aan taalwetten 4.5 vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs 4.6 voldoen aan de dienstplichtwetten opleiding schoolsecretariaten

38 4. Voorwaarden selectie- en bevorderingsambten (algemeen)
4.7 geen “onvoldoende” bij laatste evaluatie of beoordeling 4.8 prestaties in hoofdambt De betrekking is… 4.9 niet toegewezen via regels i.v.m. RWTW 4.10 niet toegewezen via mutatie of nieuwe affectatie 4.11 vacant bij aanvang proeftijd (GMO) op ogenblik benoeming (GSO) opleiding schoolsecretariaten

39 4. Voorwaarden selectie- en bevorderingsambten (enkel GMO)
4.12. beschikken over bekwaamheden voor ambt vervangt vroegere akte van bekwaamheid profiel wordt vastgelegd door raad van het gemeenschapsonderwijs proef door raad van het gemeenschapsonderwijs 4.13. kandidaatstelling vereist 4.14. personeelslid moet proeftijd doorlopen opleiding schoolsecretariaten

40 4.14 personeelslid moet proeftijd doorlopen
duur = 12 maanden éénmaal verlengbaar voor 12 maanden elke onderbreking verlengt proeftijd ziekte bevallingsverlof omstandigheidsverlof ook prestaties als Aldi of Codi tellen mee als effectieve prestaties voor proeftijd opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
5. niet-benoembare uren zie schematisch overzicht: opleiding schoolsecretariaten

42 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
6. Oefening 1 Een leerkracht aangesteld in het Buso van 10/10/07 – 30/06/08 ATO 1 (aangest. AND) 01/09/08 – 30/06/09 ATO 2 (aangest. AND) 01/09/09 – 30/06/10 ATO 2 (aangest. VO) Ook vanaf 01/09/07 aangesteld in vacante uren Opdracht: 24/24 leraar BGV-hout, diploma HSO + 5 jaar erkende N.E., S.L.O. sinds 30/06/09 Voldoet betrokkene aan voorwaarde i.v.m. TADD om benoemd te worden op 01/01/11? opleiding schoolsecretariaten

43 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
6. Oefening 2 Een leerkracht aangesteld van 01/09/07 – 30/06/08 ATO 1 01/09/08 – 30/06/09 ATO 2 01/09/09 – 30/06/10 ATO 2 Ook vanaf 01/09/07 aangesteld in vacante uren Opdracht: 10/22 Frans(VE) + 12/22 Informatica(VO) diploma GLSO Frans-Engels-Geschiedenis Voldoet betrokkene aan voorwaarde i.v.m. TADD om benoemd te worden op 01/01/11 voor zowel AV Frans als AV Informatica? opleiding schoolsecretariaten

44 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
6. Oefening 3 Een leraar had volgende aanstellingen 01/09/07 – 30/06/08 ATO 1 01/09/08 – 30/06/09 ATO 2 01/09/09 – 30/06/10 ATO 2 Ook vanaf 01/09/07 aangesteld in vacante uren Opdracht: 12/22 Frans(VE) + 10/22 Informatica(VO) diploma GLSO Frans, Engels, geschiedenis Voldoet betrokkene aan voorwaarde i.v.m. TADD om benoemd te worden op 01/01/11 voor zowel het vak Frans als informatica? opleiding schoolsecretariaten

45 7. Mededeling aan werkstation 7.1 vaste benoeming
7.1.1 Zending Edison opdrachtenpakket RL-1 op datum vaste benoeming met ato 04 zelfde vak/specialiteit zelfde rubricering (AV-TV-PV-KV) }~vacantverklaring zelfde graad aanduiding ‘TADD’ op 31/12 checken indieningstermijn: 3 maand na ingangsdatum wervingsambt: gedoogperiode 45 dagen  ingang 1 juni opleiding schoolsecretariaten

46 7. Mededeling aan werkstation 7.1 vaste benoeming
7.1.2 Documenten uittreksel strafregister - model 2 minder dan 1 jaar oud – enkel bij eerste VB per ambt evtl. ontbrekende definitieve studiebewijzen opleiding schoolsecretariaten

47 7. Mededeling aan werkstation 7.2 toelating tot de proeftijd
7.2.1 Zending Edison opdrachtenpakket RL-1 met ato 03 + indien reeds vastbenoemd: DO code 055 “DienstOnderbreking voor uitoefenen toelating proeftijd” indieningstermijn: 3 maand na ingangsdatum 7.2.2 Documenten uittreksel strafregister - model 2 (minder dan 1 jaar oud) opleiding schoolsecretariaten

48 7. Mededeling aan werkstation 7.3 Afhandeling
Vaste benoeming aanvaard goedkeuring opdracht in EPD Zie herziening loonstrook Vaste benoeming geweigerd schriftelijk ingelicht door betrokken werkstation opleiding schoolsecretariaten

49 8. Draagwijdte vaste benoeming
8.1 Definitie van de draagwijdte vaste benoeming 8.2 Volume vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten

50 8.1. Definitie draagwijdte
Vaste benoeming is beperkt tot: het onderwijsniveau de personeelscategorie het soort ambt het ambt ! ambt van leraar : alle vakken/specialiteiten waarvoor VE vakken/spec met VO indien hierin benoemd het volume van de betrekking opleiding schoolsecretariaten

51 8.1. Definitie draagwijdte
Nieuwe benoeming is dus nodig bij: overgang naar andere personeelscategorie opvoeder (OPV HP)  leraar (BOP) leraar ASV (BOP BuSO)  leraar (BOP SO) Opsteller (AP)  leraar (BOP DKO) overgang naar ander soort ambt binnen de categorie leraar (WA)  technisch adviseur (SA) leraar (WA)  directeur (BA) opleiding schoolsecretariaten

52 8.1. Definitie draagwijdte
overgang naar ander ambt binnen zelfde soort en categorie leraar  godsdienstleraar leraar ASV  leraar ASV LO begeleider DKO  leraar DKO uitbreiding volume opdracht leraar 10 u  leraar 11 u leraar ASV 11 u  leraar ASV 17 u opleiding schoolsecretariaten

53 8.1. Definitie draagwijdte
ander vak of specialiteit als daarvoor VO GLSO Frans-Geschiedenis benoemd als leraar: Frans, Handelscorrespondentie Frans, Geschiedenis, Maatschappelijke Vorming (VE) maar: nieuwe benoeming voor leraar PAV (VO) Eerste prijs gitaar + GPL benoemd als leraar: Instrument gitaar, Begeleidingspraktijk (VE) maar: nieuwe benoeming voor AMV (VO) opleiding schoolsecretariaten

54 8.1. Definitie draagwijdte
benoeming in twee ambten en uitbreiding in één van beide ambten leraar (11 u) + godsdienstleraar (5 u)  leraar (9 u) + godsdienstleraar (7 u) opleiding schoolsecretariaten

55 8.1. Definitie draagwijdte
OPGELET Personeelslid VB in ambt leraar VE + vak VO  geen nieuwe benoeming nodig binnen volume leraar AV Engels (VE) 10 u + leraar AV Duits (VO) 5 u = leraar AV Engels (VE) 2 u + leraar AV Duits (VO) 13 u opleiding schoolsecretariaten

56 8.2 Volume vaste benoeming
ten belope van maximaal één voltijdse betrekking in hoofdambt alle onderwijsniveaus exclusief hoger onderwijs bepaling overschrijding: afwijking  grootste noemer in vastbenoemd opdrachtenpakket opleiding schoolsecretariaten

57 8.2 Volume vaste benoeming: voorbeeld 1
1/1/2009: VB voor 15/22 (= 0,6818) 1/9/2009: betrekking 5/ /21 (= 0,7033) maximaal toegelaten afwijking? <1/22 (=0,0454) verschil startwaarde? 0,7033 – 0,6818= 0,0215 = OK 1/9/2010: betrekking 14/22 + 2/21 (= 0,7315) verschil startwaarde? 0,7315 – 0,6818= 0,0497 = overschrijding opleiding schoolsecretariaten

58 8.2 Volume vaste benoeming: voorbeeld 2
1/1/2009: VB 6/20 + 5/21 + 4/29 (=0,6759) 1/9/2009: betrekking 9/20 + 5/21 (= 0,6880) maximaal toegelaten afwijking? <1/21 (=0,0476) verschil startwaarde? 0,6880–0,6759= 0,0121 = OK 1/9/2010: betrekking 8/20 + 6/21 + 1/29 (= 0,7201) maximaal toegelaten afwijking? <1/29 (=0,0344) verschil startwaarde? 0,7201 – 0,6759= 0,0442 = overschrijding opleiding schoolsecretariaten

59 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
9. Affectatie en mutatie 9.1 Definitie gemeenschapsonderwijs gesubsidieerd onderwijs 9.2 Mededeling aan werkstation opleiding schoolsecretariaten

60 9.1 Affectatie en mutatie gemeenschapsonderwijs
van ene instelling naar andere binnen zelfde scholengroep altijd op verzoek van personeelslid (uitz: binnen pedagogische entiteit) Mutatie van ene scholengroep naar andere of naar gesubsidieerd onderwijs opleiding schoolsecretariaten

61 9.1 Affectatie en mutatie gesubsidieerd onderwijs
van ene instelling naar andere binnen zelfde inrichtende macht (steeds met instemming personeelslid; uitz: binnen pedagog. entiteit) Mutatie van ene inrichtende macht naar andere of naar gemeenschapsonderwijs opleiding schoolsecretariaten

62 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
9.1 Affectatie en mutatie !! OPGELET !! steeds in zelfde ambt binnen zelfde soort en categorie en zelfde onderwijsniveau beperkt tot volume vaste benoeming! opleiding schoolsecretariaten

63 9.2. Mededeling aan werkstation
indieningstermijn=uiterlijk 3 maand na ingangsdatum Volledig RL-4 stopzetting opdrachtenpakket met code 01 (mutatie) of 02 (affectatie) door school waar personeelslid weggaat RL-1 nieuw opdrachtenpakket met ato 04 door nieuwe school Gedeeltelijk RL-1 nieuw opdrachtenpakket ato 04 met resterende uren (!! Géén RL-4) RL-1 voor uren mutatie met ato 04 opleiding schoolsecretariaten

64 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Nalezen? Decreet rechtspositie personeelsleden ( ) BVR mededeling vaste benoeming aan het Departement Onderwijs Omzendbrief 13cc/VB/ml van Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het departement Onderwijs Omzendbrief PERS 2003/05 van Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar"

Verwante presentaties


Ads door Google