De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1.Reglementering 2.Soorten punten 3.Ambten/functies 4.Inzetbaarheid 5.Aanstelling

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 6.Prestatieregeling 7.Vervangingen 8.Vaste benoeming 9.WTW-administratieve hulp 10.Aandachtspunten

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reglementering  Scholengemeenschappen basisonderwijs van 30/06/2005 (BaO/2005/11)BaO/2005/11  Personeelsformatie in het Gewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09) of Personeelsformatie in het Buitengewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/10)BaO/2005/09BaO/2005/10  Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs : personeelsformatie en personeelsaspecten van 30/06/2005 (BAO/2005/12)BAO/2005/12

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reglementering  Praktische schikkingen bij omzendbrief BAO/2005/12 van 30/06/2005 (PERS/2005/10/ps)PERS/2005/10/ps  Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/04) of Invullen van de BKL-formulieren van 06/10/2003 (BaO/2003/05)BaO/2003/04BaO/2003/05

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reglementering Relevante zoekwoorden in “WETWIJS” Puntenenveloppe basisonderwijs BAO-formulieren BKL-formulieren Scholengemeenschappen

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten Punten op niveau school School maakt deel uit van SG  enveloppe administratieve ondersteuning  maximum 10% mag overgedragen worden naar de scholengemeenschap (samengelegde punten)  in te richten ambt: administratief medewerker  enveloppe coördinatie ICT-beleid  maximum 10% mag overgedragen worden naar de scholengemeenschap (samengelegde punten)  in te richten ambt: ICT-coördinator  punten zorg die door de scholengemeenschap aan de school worden toegekend  in te richten ambt: zorgcoördinator 7

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten Punten op niveau school School maakt geen deel uit van SG  enveloppe administratieve ondersteuning  in te richten ambt: administratief medewerker  enveloppe coördinatie ICT-beleid  enkel indien school deel uitmaakt van een “ICT- samenwerkingsplatform  in te richten ambt: ICT-coördinator  enveloppe zorg  tot  enkel gewoon BaO  in te richten ambt: Zorgcoördinator 8

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten  Alle punten op niveau school zijn “gekleurd” = punten kunnen niet overgedragen worden van ene enveloppe naar andere  Bij overdragen punten naar de scholengemeenschap rekening houden met vaste benoemingen (geen TBSOB veroorzaken)  Punten op niveau school = Oorsprong OMkadering: Punten op niveau school

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten Punten op niveau SG  enveloppe stimulus  vrij aan te wenden  in te richten ambten/functies: administratief medewerker, ICT-coördinator, zorgcoördinator, stafmedewerker, directeur coördinatie scholengemeenschap  enveloppe zorg  minstens 90% van deze enveloppe moet verdeeld worden over de scholen van de scholengemeenschap  de punten die overblijven na deze verdeling blijven op niveau scholengemeenschap  in te richten ambt/functie: zorgcoördinator, stafmedewerker-zorgcoördinator 10

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten Punten op niveau SG  samengelegde punten  de punten die de scholen vanuit hun enveloppe(n) voor administratieve ondersteuning en/of coördinatie ICT beleid overdragen aan de scholengemeenschap  in te richten ambten/functies: administratief medewerker, ICT-coördinator, zorgcoördinator, stafmedewerker, directeur coördinatie scholengemeenschap  De punten afkomstig van , en vormen samen de “punten scholengemeenschap” 11

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten Punten op niveau SG  bij verdeling punten zorg naar de scholen rekening houden met vaste benoemingen: geen TBSOB veroorzaken  punten scholengemeenschap = Oorsprong OMkadering: 07  punten scholengemeenschap zijn niet vatbaar voor vaste benoeming 12

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ambten/functies 3.1. ambten (zowel niveau school als SG)  administratief medewerker  3 opleidingsniveaus: HSO (63 ptn), PBA (82 ptn), MA (120 ptn)  geen uitgestelde bezoldiging  aanstelling tot 31/08  ICT-coördinator  3 opleidingsniveaus, MAAR 5 puntenniveaus HSO: (63 ptn), PBA (82 ptn/85 ptn), MA (120 ptn/126 ptn)  uitgestelde bezoldiging  aanstelling tot 30/06 13

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ambten/functies  zorgcoördinator  2 opleidingsniveaus: PBA (85 ptn), MA (126 ptn)  uitgestelde bezoldiging  aanstelling tot 30/06  Het schoolbestuur of de SG kiest vrij in welk opleidingsniveau en/of puntenniveau een betrekking wordt ingericht 14

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ambten/functies 3.2. functies (enkel op niveau SG)  stafmedewerker scholengemeenschap  altijd verbonden aan onderliggend ambt  onderliggend ambt: administratief medewerker, ICT-coördinator, zorgcoördinator, (kleuter)onderwijzer(asv)  voldoen aan de bekwaamheidsvereisten van het onderliggend ambt  recht op wedde verbonden aan onderliggend ambt  opbouw rechten in onderliggend ambt (vb. TADD) 15

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ambten/functies  aanstelling: −tijdelijk – rechtstreeks −vastbenoemd – via verlof Tijdelijk Andere Opdracht (Do 019)  einde aanstelling afhankelijk van onderliggend ambt  puntengewicht afhankelijk van onderliggend ambt  verschillende tabellen: zie omzendbrief BaO/2005/12 −punt voor beleids- en ondersteunend personeel −punt voor onderwijzend personeel  in de zending: altijd ambtscode onderliggend ambt + vakcode 805 (stafmedewerker)  stafmedewerker is klas- en schoolvrij !!! (mag niet worden gebruikt om klassen te splitsen) 16

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ambten/functies Voorbeeld 1: stafmedewerker : Tijdelijk zorgcoördinator PBA:  halftijds aangesteld niveau school (12u eigen enveloppe - 6u punten scholengemeenschap).  halftijdse opdracht op niveau scholengemeenschap stafmedewerker-SG Eén bericht met geldigheidsdatum :  RL 1 / zorgcoördinator PBA (ambt 251) / 12u ATO 02 / einddatum / OOM 00  RL 1 / zorgcoördinator PBA (ambt 251) / 6u ATO 02 / einddatum / OOM 07  RL 1 / zorgcoördinator PBA (ambt 251) / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 18u ATO 02 / einddatum / OOM 07

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ambten/functies Voorbeeld 2: stafmedewerker : kleuteronderwijzer ASV vast 22/22:  aangesteld voor 8u als stafmedewerker-SG op niveau SG (onderliggend ambt blijft kleuteronderwijzer-ASV) Eén bericht met geldigheidsdatum :  RL 1 / kleuteronderwijzer ASV / 22u ATO 04 / einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 8u met einddatum / OOM 00  RL 1 / kleuteronderwijzer ASV / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 8u ATO 02 / TAO / einddatum / OOM 07

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ambten/functies  directeur coördinatie SG (DIRCO)  altijd verbonden aan onderliggend ambt  onderliggend ambt: directeur  voldoen aan de bekwaamheidsvereiste van het ambt van directeur: ten minste PBA + Bewijs Pedagogische Bekwaamheid  recht op wedde van de school waaraan administratief verbonden (barema 779, 828 of 879 )  1 of 2 halftijdse functies of 1 voltijdse functie (60 ptn per halftijdse functie of 120 voor voltijdse functie) 19

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ambten/functies  aanstelling: −tijdelijk  rechtstreeks −vastbenoemd  via verlof Tijdelijk Andere Opdracht (Do 019)  einde aanstelling 31/08  in de zending: altijd ambtscode 13 (directeur) + vakcode 806 (DIRCO)  DIRCO is school- en klasvrij 20

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ambten/functies voorbeeld directeur coördinatie SG :  Vastbenoemd directeur 24/24 wordt voltijds directeur coördinatie- scholengemeenschap. Eén bericht met geldigheidsdatum :  RL 1 / directeur / 24u ATO 04 / einddatum oneindig / OOM 00 / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 24u met einddatum  RL 1 / directeur / vakcode 806 coördinatie SG / 24u ATO 02 / TAO / einddatum / OOM 07

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten AmbtDiplomaniveauPuntengewichtAmbtscodesSalarisschaal Administratief medewerker HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 120 punten ICT-coördinator HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 85 punten 120 punten 126 punten ZorgcoördinatorHOKT / PBA HOLT / MA 85 punten 126 punten Overzicht ambten niveau school

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht ambten/functies SG NiveauFunctieAmbten Scholen- gemeenschap Directeur-coördinatie SGDirecteur Stafmedewerker- SG Administratief medewerker ICT-coördinator Zorgcoördinator (kleuter)onderwijzer (ASV) Administratieve ondersteuning Administratief medewerker ICTICT-coördinator ZorgZorgcoördinator 23

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inzetbaarheid  Beleids- en ondersteunend personeel: aanstelling in en affectatie aan één of meerdere scholen  Afspraken binnen SG omtrent inzetbaarheid (autonomie) – werken “in” en “voor” de scholengemeenschap  Opgelet: dienstonderbrekingen 24

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanstelling 5.1. puntengewicht (kostprijs van aanstelling)  per personeelslid  per instelling  per ambt  per opleidingsniveau  per oorsprong omkadering 25

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanstelling 5.2 Eénpuntenkwestie  Meerdere personeelsleden – zelfde ambt, opleidingsniveau – zelfde oorsprong omkadering (OOM) – zelfde instelling: nooit meer punten inleveren dan wanneer slechts één personeelslid aangesteld wordt  Ook een opsplitsing opdracht in vastbenoemde en tijdelijke uren bij één personeelslid mag geen meerkost betekenen 26

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanstelling Voorbeeld 1 van de éénpuntenkwestie:  School heeft 63 punten administratieve ondersteuning en kiest voor opleidingsniveau Hoger Secundair Onderwijs (HSO)  als één personeelslid aangesteld wordt is dit 1 x 36/36 administratief medewerker (AM)-HSO = 63 punten  als het om 2 halftijdse personeelsleden gaat is dit 2 x 18/36 AM-HSO = 2 x 32 punten, waarvoor slechts 63 punten worden aangerekend 27

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanstelling Voorbeeld 2 van de éénpuntenkwestie:  School heeft 28 punten voor zorgbeleid en kiest voor opleidingsniveau Professionele Bachelor (PBA – vroegere HOKT)  als dit aan één personeelslid wordt gegeven komt het neer op 12/36 zorgcoördinator (ZC)-PBA = 28 punten  als dit personeelslid al 10/36 vastbenoemd is als ZC-PBA (24 punten) en 2/36 tijdelijk ZC-PBA is (5 punten), zou dit mogelijks 29 punten ( ) kosten maar er worden slechts 28 aangerekend 28

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten Prestatieregeling  Alle personeelsleden aangesteld op basis van puntenenveloppen: 36 klokuren (dus ook: indien elektronische zending in 24sten of 22sten voor bv onderwijzer- stafmedewerker)  36 klokuren = totale opdracht (niet noodzakelijk te presteren binnen de school) 29

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vervanging Vervangingen:  zorgcoördinator en ICT-coördinator: vanaf 10 werkdagen afwezigheid titularis  stafmedewerker: vanaf 10 werkdagen afwezigheid titularis  dirco: vanaf eerste dag afwezigheid en ook tijdens juli en augustus mogelijk  administratief medewerker: vanaf 10 werkdagen afwezigheid titularis (opgelet: zomervakantie!) Voor alle personeelsleden aangesteld via punten:  geen vervanging korte afwezigheid (VKA)  geen vervanging één- of tweeklassige vestigingsplaats 30

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vervanging  steeds in zelfde ambt  niet noodzakelijk in zelfde opleidingsniveau  punten van titularis blijven tellen  vervanger wordt betaald volgens zijn/haar bekwaamheidsbewijs (  hoger of lager dan titularis)  verduidelijking aan de hand van enkele voorbeelden

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vervanging Voorbeeld 1  Adm. medewerker HSO barema 202 wordt vervangen door adm. medewerker PBA barema 158 voor 36/36  zonder meerkost punten maar betere bezoldiging interimaris Voorbeeld2  ICT-coördinator MA barema 501 wordt vervangen door ICT-coördinator PBA (82ptn) barema /36  zonder wijziging punten maar lagere bezoldiging interimaris

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vaste benoeming en affectatie/mutatie BOP 8.1. Vacantverklaring en vaste benoeming:  per school en hoofdstructuur  per personeelslid  per puntenenveloppe  per ambt en per opleidingsniveau 33

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vaste benoeming en affectatie/mutatie BOP  Maar: TADD in ambt (niet opleidingsniveau!)  Administratief medewerker–PBA −kan als TADD’er uren opeisen als administratief medewerker-HSO (maar dan ook in niveau HSO!) −kan rechten niet doen gelden als administratief medewerker-master (MA), want geen VE  Elke 1 e van de maand kan opwaardering naar hoger opleidingsniveau, rekening houdend met de punten én mits toestemming personeelslid (degradatie kan niet)  Affectatie/mutatie: BuBAO = gewoon BAO 34

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vaste benoeming en affectatie/mutatie BOP 8.2. Vaste benoeming na TAO:  360 dagen dienstanciënniteit in ambt van vaste benoeming  vaste benoeming kan voor volume aan uren waarvoor je TAO nam, ongeacht of je effectief TAO nam naar ambt van vaste benoeming  voorbeeld 35

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vaste benoeming na TAO  VOORBEELD Zorg TAO 18/36 1/9/200930/6/20101/9/2010 ICT TAO 14/36 1/1/2011 VB zorg 14/36

37 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wedertewerkstelling (WTW) administratieve hulp  Blijft voorlopig hetzelfde als voorheen  Structureel boventalligen of TBS Medex  Toegewezen aan scholengemeenschap (Vlaamse Reaffectatiecommissie)  Functie: administratieve ondersteuning als WTW administratieve hulp (ambtcode 165)  Melding TBSOB (+ eventueel DO 067 “TBS pensioencommissie”) op school van vaste benoeming  Melding WTW met ambt 165 als ATO 2 en OOM 00+aanduiding “W” (veld waar ook Reaffectatie staat) 37

38 AgODi opleiding schoolsecretariaten WTW administratieve hulp  Prestatieregeling: voltijds = 36 uur  Wedde van vaste benoeming  Vervanger bij DO 067 doorsturen met ATO 2 (=“valse ATO2” + in opmerking naam titularis)  WTW Administratieve hulp kan NIET vervangen worden bij afwezigheid 38

39 AgODi opleiding schoolsecretariaten WTW adm. hulp: voorbeeld  Vastbenoemd onderwijzer: door Medex definitief ongeschikt verklaard voor het ambt van onderwijzer maar wel geschikt voor uitoefening van een administratieve functie  Zending  RL 1 /onderwijzer/ 24u ATO 4 /+melding TBSOB/ einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking 067 – TBS pensioencommissie met einddatum / OOM 00  RL 1 wedertewerkgestelde administratieve hulp – ambt 165/”W”/ 36u ATO 2 met einddatum / OOM 00

40 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aandachtspunten  Moederschapsbescherming & Bedreiging door beroepsziekte voor BOP  administratief personeel: kan niet  zorgcoördinator en ICT-coördinator  mogelijk indien: −gewone voorwaarden MB/BZ vervuld zijn −hoofdstructuur 111 −omzetting van aanstelling van HS 211 naar HS 111 kan niet 28


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google