De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bekwaamheidsbewijzen prestatiestelsel gewoon secundair.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bekwaamheidsbewijzen prestatiestelsel gewoon secundair."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bekwaamheidsbewijzen prestatiestelsel gewoon secundair onderwijs

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 2 inhoud 1.structuur secundair onderwijs 2.structuur hoger onderwijs: bachelor – master 3.bekwaamheidsbewijzen: samenstelling 4.bepaling bevoegdheden 5.categorieën: rechten en plichten 6.de praktijk 7.prestatiestelsel 8.gelijkgestelde uren 9.niet-Vlaamse studiebewijzen

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 3 1. structuur secundair onderwijs  Sinds 1-9-2009:  HBO 5 verpleegkunde  Secundair na secundair onderwijs (Se-n-se)  4 de graad BSO  3 de lj van de 3 de graad BSO

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 4 1. structuur secundair onderwijs

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 5 2. Structuur hoger onderwijs  vanaf 2004-2005 graduele overstap  bachelor en master ipv. kandidaat, gegradueerde en licentiaat  bachelor:  Professioneel gerichte bachelor  Academische bachelor

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 6 2. Structuur hoger onderwijs  Professioneel gerichte bachelor −Beroepspraktijk −Uitstroom naar arbeidsmarkt −Bachelor in het onderwijs  Academische bachelor −Vooral doorstroming naar masteropleiding  master

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 7

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 8

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 9 3. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  Basisdiploma  Nuttige ervaring  Bewijs van pedagogische bekwaamheid  Artistieke ervaring

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 10 3. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  basisdiploma  Diploma van apotheker, licentiaat, doctor, master, professioneel gerichte bachelor  Studiebewijs van lager beroepssecundair onderwijs −Verschillende soorten: brevet, diploma, getuigschrift,… −Verschillende niveaus: HOLT, HOKT, SO,…

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 11 3. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  nuttige ervaring  Vak- of beroepservaring verworven buiten het onderwijs  Aanvraag vooral voor leraar TV en PV en voor technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator  Als noodzakelijk onderdeel van het bekwaamheidsbewijs  Voor berekening geldelijke anciënniteit

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 12 3. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  bewijs van pedagogische bekwaamheid  Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid  Geaggregeerde voor het SO – groep 1 (GLSO)  Geaggregeerde voor het SO – groep 2 (GHSO)  Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs  Onderwijzer en kleuteronderwijzer  Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs  Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs  Diploma van leraar uitgereikt door een specifieke lerarenopleiding

13 www.agodi.be AgODi 3. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  BPB GESCHRAPT SINDS 01-09-2013  Voortgezette lerarenopleiding zorgverbreding en remediërend leren  Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren  Voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs  Voorgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching  Voortgezette studie van remedial teacher  Voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs  Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs  Bekwaamheidsgetuigschrift tot het geven van buitengewoon onderwijs opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 13

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 14 3. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  artistieke ervaring  In het kunstsecundair onderwijs  Voor kunstvakken en bijhorende praktische vakken  Voldoend geacht bekwaamheidsbewijs  Geen geldelijke anciënniteit!

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 15 4. Bepaling bevoegdheden  ambten  Wervingsambten: leraar, godsdienstleraar, begeleider, opvoeder, administratief medewerker  Selectieambten: technisch adviseur, adjunct- directeur, coördinator (centrum DBSO)  Bevorderingsambten: technisch adviseur- coördinator, directeur (ook van een autonome instelling centrum DBSO), beheerder

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 16 4. Bepaling bevoegdheden  voor leraren bepaalt het BB  Vakken (AV, TV, PV en KV)  Graden (1 ste, 2 de, 3 de en 4 de graad, Se-n-Se, HBO 5 )  Onderwijsvormen (ASO, KSO, TSO en BSO)

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 17 5. categorieën: rechten en plichten  vereiste bekwaamheidsbewijzen  voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen  andere bekwaamheidsbewijzen

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 18 5. categorieën: rechten en plichten  vereiste bekwaamheidsbewijzen  Voorwaarden: − basisdiploma = zelfde specialiteit als het vak − BPB voor SO − nuttige ervaring erkend voor het vak  Voorbeeld: −Master in de geologie + BPB = VE AV aardrijkskunde −HSTO Hotel + 3 jaar NE + BPB = VE PV en TV hotel

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 19 5. categorieën: rechten en plichten  niveau van diploma: −1 ste graad + 2 de graad BSO: – Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) – HOKT + BPB – Bachelor (PBA) (kwalificatie) + BPB – HSO + BPB + 3 jaar NE

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 20 5. categorieën: rechten en plichten −2 de gr. ASO, TSO en KSO en 3 de en 4 de gr. BSO, HBO 5 : – HOLT + BPB – Master + BPB (incl. manama, GAS, GGS) – Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) – HOKT + BPB – Bachelor (PBA) (kwalificatie) + BPB – HSO + BPB + 3 jaar NE

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 21 5. categorieën: rechten en plichten − 3 de graad ASO, TSO en KSO en Se-n-Se: – HOLT + BPB – Master + BPB (incl. manama, GAS, GGS) – HOKT + BPB – Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) – Bachelor (PBA) (kwalificatie) + BPB – HSO + BPB + 3 jaar NE

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 22 5. categorieën: rechten en plichten  aanstelling −Alle vakken waarvoor VE  bezoldiging −Afhankelijk van diplomaniveau, ambt en voor de leraar, van het vak, de graad en de onderwijsvorm  voorrang bij tijdelijke aanstelling −Na 720 dagen dienstanciënniteit, waarvan minstens 600 dagen effectief gepresteerd, gespreid over tenminste 3 schooljaren (TADD)

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 23 5. categorieën: rechten en plichten  vaste benoeming: een recht én een plicht −Benoeming mogelijk −Geldt voor alle vakken waarvoor VE −Rechten en plichten automatisch gekoppeld – School moet opdracht VB garanderen – Personeelslid moet opdracht VB aanvaarden

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 24 5. categorieën: rechten en plichten  voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen  Voorwaarden: −Basisdiploma verschillend van specialiteit van het vak −BPB + onderwijzer + kleuteronderwijs + bachelor in het onderwijs: lager en kleuteronderwijs −Nuttige ervaring erkend voor het vak −Erkende artistieke ervaring (KSO)  Voorbeeld: −Diploma ASO + BPB + 3 jaar NE mechanica = VO voor TV en PV mechanica −PBA autotechnologie + BPB = VO voor TV en PV elektriciteit

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 25 5. categorieën: rechten en plichten  niveau van diploma: −1 ste graad + 2 de graad BSO: – Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) – HOKT + BPB – Bachelor + BPB (incl. banaba, acad. bachelor) – HSO + BPB + 3 jaar NE – LSO + BPB + 6 jaar NE – BPB + 9 jaar NE

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 26 5. categorieën: rechten en plichten −2 de gr. ASO, TSO en KSO en 3 de en 4 de gr. BSO en HBO 5 : – HOLT + BPB – Master + BPB – Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) – HOKT + BPB – Bachelor + BPB (incl. banaba, acad. bachelor) – HSO + BPB + 3 jaar NE – LSO + BPB + 6 jaar NE – BPB + 9 jaar NE

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 27 5. categorieën: rechten en plichten −3 de graad ASO, TSO en KSO en Se-n-Se: – HOLT + BPB – Master + BPB – HOKT + BPB – Bachelor + BPB (incl. banaba, acad. bachelor) – HSO + BPB + 3 jaar NE – LSO + BPB + 6 jaar NE – BPB + 9 jaar NE

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 28 5. categorieën: rechten en plichten  aanstelling −Alle vakken waarvoor VO −School heeft vrije keuze tussen VE en VO  bezoldiging −Afhankelijk van diplomaniveau, ambt en voor de leraar, van het vak, de graad en de onderwijsvorm −Salarisschaal VO = VE

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 29 5. categorieën: rechten en plichten  voorrang bij tijdelijke aanstelling −Na 720 dagen dienstanciënniteit (per vak), waarvan minstens 600 dagen effectief gepresteerd, gespreid over tenminste 3 schooljaren (TADD)  vaste benoeming −Benoeming mogelijk −Geldt enkel voor vak waarvoor benoemd met VO

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 30 5. categorieën: rechten en plichten −Beveiliging rechten en plichten: – Geen verplichting VO-vak te geven waarvoor geen VB – Leraar kan geen VO-vak opeisen waarvoor geen VB −Voorbeeld: – Diploma PBA Agro- en Biotechnologie + BPB » VE voor TV agrarische technieken, TV landbouw en TV tuinbouw » Opdracht en benoeming: 15u TV landbouw en 5u TV verkoop (VO) » Benoeming geldt voor TV landbouw en TV verkoop maar ook voor TV agrarische technieken en TV tuinbouw

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 31 5. categorieën: rechten en plichten  andere bekwaamheidsbewijzen  Basisdiploma (nog) niet in orde  BPB (nog) niet in orde  NE (nog) niet in orde  NOODOPLOSSING!  Aanstelling is slechts beperkt mogelijk: −Interim max. 97 dagen −> 97 dagen mits geen geschikte kand. met VE of VO (verklaring op eer) −Wanneer nog geen BPB behaald

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 32 5. categorieën: rechten en plichten  Bezoldiging: −Lagere bezoldiging dan VE en VO  Voorrang bij tijdelijke aanstelling −Kan geen TADD verkrijgen  Vaste benoeming −Niet mogelijk

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 33 6. De praktijk  via elektronisch programma BBSO-on-line www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen  van ambt naar diploma  van diploma naar ambt en voor de leraar  van vak naar diploma  van diploma naar vak  Opmerking: −Ten minste HOLT  ten minste master −Ten minste HOKT  ten minste PBA

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 34 6. De praktijk  de salarisschaal bepalen:  wordt toegekend afhankelijk van het ambt  en voor de leraar, van de onderwijsvorm, de rubricering van de vakken, de graden en het diplomaniveau

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 35 6. De praktijk: salarisberekening belastbaar inkomen -bedrijfsvoorheffing = NETTO salaris www.ond.vlaanderen.be/wedde  Zie cursus bruto/netto salaris

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 36 7. prestatiestelsel MinimumMaximum 1 ste graad Leraar AV, KV, TV, PV, Klassenraad, Klassendirectie, begeleider2223 2 de graad Leraar AV, KV, TV, Klassenraad, Klassendirectie, begeleider Leraar PV 21 29 22 30 3 de graad Leraar AV, KV, TV, Klassenraad, Klassendirectie, begeleider Leraar PV 20 29 21 30 4 de graad BSO, Se- n-Se en HBO 5 Leraar AV, KV, TV, Klassenraad, Klassendirectie, begeleider Leraar PV 20 29 21 30

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 37 8. Gelijkgestelde uren  uren die geen lesuren zijn:  Bijzonder pedagogische taken  Leren en Werken  Anderstalige nieuwkomers  GOK  Klassenraad en klassendirectie  Seminarie  Taak- en functiedifferentiatie  …

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 38 8. Gelijkgestelde uren  vakken die gelijkgesteld moeten worden:  AV exploratie  AV expressie  AV sociale activiteit

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 39 8. Gelijkgestelde uren  drie categorieën  BPT-uren, GOK-uren,…  Exploratie, expressie, sociale activiteit  Klassenraad en klassendirectie

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 40 8. Gelijkgestelde uren  rubricering  BPT, GOK-uren −Zoals vak waarmee gelijkgesteld (AV, TV, PV, KV)  Exploratie, expressie, sociale activiteit −Altijd AV, ongeacht vak waarmee gelijkgesteld  Klassenraad en klassendirectie −Altijd AV, ongeacht vak waarmee gelijkgesteld

41 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 41 8. Gelijkgestelde uren  bezoldiging en prestaties:  Gelijkstellen met één van de vakken/specialiteiten afhankelijk van het bekwaamheidsbewijs −Bezoldiging obv. gelijkstelling  Voorbeeld: −Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs met OE Engels – 1 ste graad: AV exploratie (Engels) – Prestatiestelsel: 22sten – Salarisschaal: 301

42 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 42 8. Gelijkgestelde uren  opgelet bij TBS/OB:  Reaffecteren in uren waarmee gelijkgesteld  Voorbeeld: −Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs met OE Engels – 2 de graad: 5u AV exploratie (Engels) – Opdrachtbreuk: 5/21 – TBS/OB: reaffecteren voor AV Engels  Zie cursus TBS/OB

43 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 43 8. Gelijkgestelde uren  gelijkstelling met Latijn, Grieks, Klassieke studiën en Antieke cultuur in de 1 ste graad indien GHSO Klassieke filologie:  BPT, GOK-uren: salarisschaal 501  Exploratie, expressie, sociale activiteiten: salarisschaal 301  Klassenraad en klassendirectie: salarisschaal 501

44 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 44 9. Niet-Vlaamse studiebewijzen  conformiteitsattest  wat? −Professionele erkenning in de Europese Economische Ruimte van een erkend lerarendiploma  wie? −Onderdanen van de Europese Economische Ruimte, d.i. de 28 lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen −http://www.vlaanderen.be/nl/overheid/werking-vlaamse-overheid/internationale-werking/de-landen-van-de-europese- economische-ruimte-eerhttp://www.vlaanderen.be/nl/overheid/werking-vlaamse-overheid/internationale-werking/de-landen-van-de-europese- economische-ruimte-eer  hoe? −Erkenning door NARIC

45 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 45 9. Niet-Vlaamse studiebewijzen  gelijkwaardigheiderkenning  wat? −Officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van 2 diploma’s  wie? −Iedereen in het bezit van een erkend niet-Vlaams studiebewijs −Uitzondering: – toegang tot beschermde beroepen, bijv. advocaat, arts,…

46 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 46 9. Niet-Vlaamse studiebewijzen  hoe? −Erkenning door de Vlaamse minister van Onderwijs of zijn gemachtigde −Procedure via NARIC  voorbeelden:

47 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 47

48 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 48

49 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 49 9. Niet-Vlaamse studiebewijzen  meer informatie:  NARIC-Vlaanderen Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) Afdeling Dienstverlening EVC Naric-Vlaanderen Hendrik Consciencegebouw – Toren C – 2 de verdieping Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL www.ond.vlaanderen.be/NARIC naric@vlaanderen.be

50 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 50 9. NIET-VLAAMSE STUDIEBEWIJZEN  OPGEPAST: taalvereisten  Europees Referentiekader voor Talen (ERK)  3 niveaus: A, B en C  Telkens 2 tussenniveaus: A1 en A2, B1 en B2, C1 en C2  Taalkennis bewijzen door −Bekwaamheidsbewijs −Taalexamen  zie cursus indiensttreding

51 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 51 Nuttige links  www.ond.vlaanderen.be/edulex www.ond.vlaanderen.be/edulex  www.ond.vlaanderen.be/wetwijs www.ond.vlaanderen.be/wetwijs  http://www.ond.vlaanderen.be/cursusschoolsecretariaten/ http://www.ond.vlaanderen.be/cursusschoolsecretariaten/


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bekwaamheidsbewijzen prestatiestelsel gewoon secundair."

Verwante presentaties


Ads door Google