De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inschrijvingsrecht Gebruik van het inschrijvingsregister 31/01/2013 2 Gebruik inschrijvingsregister.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inschrijvingsrecht Gebruik van het inschrijvingsregister 31/01/2013 2 Gebruik inschrijvingsregister."— Transcript van de presentatie:

1

2 Inschrijvingsrecht Gebruik van het inschrijvingsregister 31/01/2013 2 Gebruik inschrijvingsregister

3 Wat zegt de regelgeving? •Codex SO, Art. 110/12 –Een schoolbestuur hanteert voor elke (…) bepaalde capaciteit een inschrijvingsregister waarin het alle (…) inschrijvingen chronologisch (…) noteert (…) –(…) voor inschrijvingen door vrijgekomen plaatsen of door verhoogde capaciteit (…) [wordt] de volgorde (…) gerespecteerd t.e.m. de vijfde schooldag van oktober (…) –De Vlaamse Regering bepaalt het model van inschrijvingsregister 3 31/01/2013Gebruik inschrijvingsregister

4 Wat zegt de regelgeving? •Omzendbrief SO/2012/01, ‘Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs’, 7. Het inschrijvingsregister •Mededeling M-VVKSO-2012-002 ‘Het inschrijvingsrecht in het gewoon secundair onderwijs’, 2.4 Inschrijvingsregister 4 31/01/2013Gebruik inschrijvingsregister

5 Documenten inschrijvingsregister •Omzendbrief SO/2012/03, van 20-12-2012, ‘Inschrijvingsregister secundair onderwijs’ –Bijlage 1, IR 1 e leerjaar gewoon SO –Bijlage 2, IR 1 e jaar gewoon SO, met DC –Bijlage 3, IR gewoon SO (vanaf 2 e leerjaar van de eerste graad) –Bijlage 4, IR BuSO –Bijlage 5, IR BuSO, met DC •Opgelegde modellen (decretaal voorzien) •Overgangsfase! 5 31/01/2013Gebruik inschrijvingsregister

6 Algemeen •Inschrijvingsregister = 3 delen –Capaciteitenblad –Leerlingenfiches –Registerblad •Vijf verschillende modellen! •Modellen vermelden wat minimaal is  meer mag, minder mag niet! •Lay-out is niet bindend •Mag op papier of elektronisch •De 3 delen liggen ter inzage in de school 6 31/01/2013Gebruik inschrijvingsregister

7 Algemeen •In principe, wanneer geen CAP bepaald, geen inschrijvingsregister nodig –Enkel mogelijk vanaf 2SO –Aanbeveling om toch deel II te gebruiken (cf. dia 13) 31/01/2013 7 Gebruik inschrijvingsregister

8 Deel I, Capaciteitenblad •Vóór de inschrijvingen •Juiste model kiezen! –1 e leerjaar 1 e graad (met of zonder DC) –2 e leerjaar 1 e graad en hoger –BuSO (met of zonder DC) •Overzicht van alle vastgelegde capaciteiten •Datum opmaak CAP-blad –Bij wijziging, nieuwe datum noteren –Verschillende versies verplicht bewaren 8 31/01/2013Gebruik inschrijvingsregister

9 9 Belangrijk Let op!

10 Niveau Met dubbele contingentering Contingent indicatorleerlingen Contingent niet- indicatorleerlingen Totale capaciteit Capaciteit in contingent 1 e leerjaar A 1 e leerjaar B 1 e lj. A en 1 e lj. B Niveau Zonder dubbele contingentering Capaciteit 1 e leerjaar A 1 e leerjaar B 1 e lj. A en 1 e lj. B 3. Vul de vastgelegde capaciteiten in. Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen ziet.Capaciteit Eerste leerjaar

11 NiveauCapaciteit 5STW -5TWE 24 5STW 16 5TWE 18 (…) Vanaf het 2 e leerjaar 3. Vul de niveaus in waarop de capaciteit is bepaald, alsook de vastgelegde capaciteiten. Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen ziet.Capaciteit

12 Deel II, Leerlingenfiche •Tijdens de inschrijving •Hierop handtekening voor akkoord met SR en opvoedingsproject •Kopie meegeven? Mag, maar niet nodig •Rubrieken? Tijd nemen om de juiste vragen op de juiste manier te stellen m.b.t. –Voorrangskenmerken –Inschrijvingsverslag BuO (ontbindende vw) 31/01/2013 12 Gebruik inschrijvingsregister

13 ‘Inschrijving voor’ betekent •1A of 1B (geen basisopties, beroepenvelden!) •Vanaf 2 e leerjaar –Structuuronderdeel + leerjaar (gewoon SO) –Type, OV, structuuronderdeel, pedagogische eenheid (BuSO) •Aanbeveling: deze fiche gebruiken voor alle nieuwe inschrijvingen, ook waar geen CAP werd vastgelegd 31/01/2013 13 Gebruik inschrijvingsregister

14 •Model vraagt nergens expliciet naar de afzonderlijke indicatoren –Zal in de praktijk toch niet anders kunnen –Best ook noteren –Ouders moeten dit trouwens aantonen … •‘Leerlingenfiche’ vs. inschrijvingsfiche? –Integreren mag, als alle informatie terug te vinden is in de schoolfiche (Cf. dia 6) –Aanbeveling: zelfde fiche gebruiken voor alle nieuwe inschrijvingen (ook zonder CAP) 31/01/2013 14 Gebruik inschrijvingsregister

15 Status inschrijving •Gerealiseerd –Alles ok: Leerlingenfiche ondertekend (akkoord PP/SR) •Gerealiseerd onder ontbindende voorwaarden –Gelinkt aan inschrijvingsverslag BuO –DIR bij betrekken •Uitgesteld (alleen bij DC) –Wanneer 1 van beide contingenten vol is, alleen tijdens de lopende voorrangsperiode –Procedure DC volgen –Wordt na de voorrangsperiode altijd gerealiseerd of niet gerealiseerd 31/01/2013 15 Gebruik inschrijvingsregister

16 •Niet gerealiseerd –Mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving meegeven •Afgiftebewijs of aangetekend •LOP/AgODi •Kopie op school (contactgegevens!) –Leerlingenfiche invullen en aanvinken wat van toepassing is 31/01/2013 16 Gebruik inschrijvingsregister

17 Deel III, Registerblad •Zie afzonderlijk blad •Zie ook leeswijzer (doorklikmogelijkheden) •Evenveel registerbladen als er lijntjes op het CAP-blad werden ingevuld •‘Inschrijvingsregister voor’ = registerblad voor een bepaalde CAP •Doel: het verloop van de inschrijvingen weergeven 31/01/2013 17 Gebruik inschrijvingsregister

18 •Gegevens op leerlingenfiche (Deel II) en registerblad zijn identiek •Volgnummer: chronologie zichtbaar maken (belangrijk bij vrijgekomen plaatsen) •Opgelet! Bij DC heeft elke leerling 2 volgnummers •Kolom ‘Opmerkingen’: zie kijkwijzer 31/01/2013 18 Gebruik inschrijvingsregister

19 Om te besluiten •Belang van deskundig inschrijvingsteam –Goede briefing vooraf –Checklist –Ondersteuning nodig, ook tijdens inschrijvingsmomenten zelf (DIR, secretariaat) •Samenspel tussen inschrijver en administratief medewerker –Afspraken nodig m.b.t. praktische organisatie –Communicatie stand van zaken i.v.m. CAP –Leerlingenfiche (inschrijver) vs. registerblad (admin. medewerker) 31/01/2013 19 Gebruik inschrijvingsregister

20 Ondersteuning vanuit VVKSO •Reglementering en vragen bij concrete toepassing inschrijvingsrecht Dienst Leerlingen en Schoolorganisatie •Schooleigen inschrijvingsbeleid en LOP (Lokale begeleiding en ondersteuning van scholen en scholengemeenschappen) –Diocesen Gent en Brugge martine.vanovermeiren@vsko.bemartine.vanovermeiren@vsko.be, 0475 93 98 79 –Diocesen Antwerpen, Hasselt, Mechelen-Brussel jackie.denis@vsko.bejackie.denis@vsko.be, 02 507 07 42 20 Gebruik inschrijvingsregister31/01/2013

21 Voor BuSO-scholen Reglementering en vragen bij concrete toepassing inschrijvingsrecht VVKBuO lieven.dewinter@vsko.be 02 507 06 41 31/01/2013 21 Gebruik inschrijvingsregister


Download ppt "Inschrijvingsrecht Gebruik van het inschrijvingsregister 31/01/2013 2 Gebruik inschrijvingsregister."

Verwante presentaties


Ads door Google