De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vlaamse Onderwijsbudget  Vlaamse onderwijsbegroting in 2009 = euro  = 37,9% in de totale Vlaamse Begroting

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vlaamse Onderwijsbudget  Verdeling over de niveau’s

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vlaamse Onderwijsbudget  Verdeling over uitgavencategorie voor basisonderwijs

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Werkingstoelagen: 1.Werkingsbudget € ,08 2.Nascholing€ ,62 3.Geïntegreerd onderwijs€ ,06 4.ICT-coördinatoren€ ,64 5.Anderstalige nieuwkomers€ ,50 6.Gemeenschapsbijdrage, examencommissie, vervoerskosten onderwijs aan huis, …

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten Werkingsbudget Regelgeving:  Decreet van 04/07/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft Decreet van 04/07/2008  Besluit van de Vlaamse Regering van 06/02/2009 houdende de werkingsbudgetten in het basisonderwijs en de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs Besluit van de Vlaamse Regering van 06/02/2009  Omzendbrief BaO/98/5 : Verhoging van het werkingsbudget Omzendbrief BaO/98/5

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten Werkingsbudget Timing:  voorschot : januari (50%)  saldo: juni (50%)  derde schijf: afhankelijk van begrotingscontrole Aan wie:  Aan schoolbestuur voor gesubsidieerde scholen  GO! krijgt een globale dotatie aan scholengroep, er wordt wel een berekening gemaakt zoals voor gesubsidieerde scholen

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten Werkingsbudget Wijze van berekening: 1. Schoolkenmerken 2. Leerlingenkenmerken 3. Objectieve verschillen Vertrekbasis: leerlingenaantal op de teldatum (1 e schooldag van februari schooljaar X-1 of 1 e schooldag van oktober schooljaar X)

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten Werkingsbudget 1.Schoolkenmerken Gewoon onderwijs: Kleuter 5,3088 punten Leerling Lager onderwijs 8 punten x geldwaarde per punt voorschot 2010: Kleuter: 5,3088 x 80, = 429,31 euro Lln lager: 8 x 80, = 646,94 euro

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten Werkingsbudget 1.Schoolkenmerken Buitengewoon onderwijs: Kleuter niet type 4 8,505 punten Kleuter type 4 10,395 punten Leerling Lager onderwijs niet type 4 13 punten Leerling Lager onderwijs type 415 punten Voorschot 2010: Kleuter niet type 4: 8,505 x 87, = 741,26 euro Lln Lager onderwijs type 4: 15 x 87, = 1.307,34 euro

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten Werkingsbudget 2.Leerlingenkenmerken (enkel voor gewoon onderwijs)  14% van het totale budget  Thuistaal  Opleiding van de moeder  Schooltoelage  Woonplaats van de leerling (buurt)

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten Thuistaal & Opleiding moeder  Via verklaring op eer  Massale bevraging op 1/10/2007  Nu enkel voor leerlingen die voor het eerst instappen in een Vlaamse school  (basisonderwijs - GOK (gelijke onderwijskansen)) Voorschot 2010:  Thuistaal: 176,34 euro  Opleiding moeder: 110,26 euro

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten Schooltoelagen  Via de databank van de afdeling studietoelagen.   Geen impact op de school bij problematische afwezigheid Voorschot 2010: 106,88 euro

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten Woonplaats van de leerling  Vlaanderen onderverdeeld in buurten door NIS  Elke buurt heeft een percentage schoolse achterstand  Aan elke leerling wordt het percentage van de buurt gekoppeld  25% van de leerlingen met het slechtste percentage tellen mee voor de indicator woonplaats  Trekkende bevolking en thuislozen scoren automatisch op deze indicator  Via databanken van Onderwijs & Vorming Voorschot 2010: 91,99 euro

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten Leerlingenkenmerken  Scholen met een hele hoge concentratie kansarme leerlingen krijgen niet voor al die leerlingen extra financiering = aftopping  Om concentratie scholen te ontmoedigen

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten Werkingsbudget 3.Objectieve verschillen (gewoon + BuO)  Neutraliteit (3%)  Levensbeschouwelijke vakken (4,5%)

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten Neutraliteit Voor alle leerlingen uit het GO! Voorschot 2010: 19,57 euro voor gewoon onderwijs 36,40 euro voor buitengewoon onderwijs

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten Levensbeschouwelijke vakken Voor leerlingen lager onderwijs uit het GO! of gesubsidieerd officieel onderwijs Voorschot 2010: 29,36 euro voor gewoon onderwijs 54,60 euro voor buitengewoon onderwijs

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten Objectieve verschillen : Objectieve verschillenAantal leerlingenGeldwaarde per kenmerk per leerling Bedrag per kenmerk Levensbeschouwelijke vakken20529, ,63 Neutraal onderwijs37819, ,51 TOTAAL BEDRAG OBJECTIEVE VERSCHILLEN13.417,14 Leerlingenkenmerken: LeerlingenkenmerkenAantal leerlingen Gecorrigeerd aantal leerlingen Geldwaarde per kenmerk per leerling Bedrag per kenmerk Taal227212, , ,54 Opleidingsniveau161161, , ,81 Schooltoelage143143, , ,46 Woonplaats374321, , ,45 TOTAAL BEDRAG LEERLINGENKENMERKEN ,27

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten Schoolkenmerken: SchoolkenmerkenAantal leerlingenAantal puntenGeldwaarde per puntBedrag per niveau Kleuter173918,422479, ,01 Lager ,000079, ,92 TOTAAL BEDRAG SCHOOLKENMERKEN ,93 Samenvatting werkingsbudget : Bedrag objectieve verschillen13.417,14 Bedrag leerlingenkenmerken ,27 Bedrag schoolkenmerken ,93 Berekend werkingsbudget ,34 Voorschot ,67

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten Werkingsbudget  Meer informatie op:  Vragen?

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Werkingstoelagen: 1.Werkingsbudget € ,08 2.Nascholing€ ,62 3.Geïntegreerd onderwijs€ ,06 4.ICT-coördinatoren€ ,64 5.Anderstalige nieuwkomers€ ,50 6.Gemeenschapsbijdrage, examencommissie, vervoerskosten onderwijs aan huis,…

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten Nascholing Regelgeving:  Decreet van 08/05/2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs (BS 28/08/2009) Decreet van 08/05/2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs Timing:  voorschot: februari (60%)  saldo: juni (40%)  derde schijf: afhankelijk van begrotingscontrole

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten Nascholing Aan wie:  Aan schoolbestuur van alle scholen  Zit niet in dotatie GO!, is aparte betaling  Niet voor nieuw opgerichte scholen Wijze van berekening: Aantal organieke betrekkingen op 1 februari van het vorige schooljaar x geldwaarde per ambt vb. voorschot 2010: 76,1686 euro

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten Nascholing  Vb fictieve school  Lestijden: −Directeur24 −Lestijden volgens de schalen607 −Godsdiensten58 −Lichamelijke opvoeding21 −GOK71 −GOK+16 −Instapklas14 −Instap – Lichamelijke opvoeding 2 −Mentoren2,76 TOTAAL LESTIJDEN = 815,76 / 24 = 33,99

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten Nascholing  Uren: −Kinderverzorgster11 −TOTAAL UREN: 11/32 = 0,34375  Punten: −ICT26 −ZORG89 −Administratieve ondersteuning78 −TOTAAL PUNTEN: 193 / 85 = 2, TOTAAL AANTAL ORGANIEKE BETREKKINGEN = 36,6043

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten Nascholing  Buitengewoon onderwijs:  Totaal aantal lestijden / 22  Totaal aantal uren / 31,5  Totaal aantal punten / 85  Totaal pakket GON / 25,5

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten Nascholing Controle op gekleurde middelen: Er kan een reserve worden opgebouwd ten bedrage van maximaal 50 % van de jaarlijkse middelen.

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Werkingstoelagen: 1.Werkingsbudget € ,08 2.Nascholing€ ,62 3.Geïntegreerd onderwijs€ ,06 4.ICT-coördinatoren€ ,64 5.Anderstalige nieuwkomers€ ,50 6.Gemeenschapsbijdrage, examencommissie, vervoerskosten onderwijs aan huis,…

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten Geïntegreerd onderwijs & Inclusief onderwijs Regelgeving:  Besluit van de Vlaamse regering van 12/12/2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs Besluit van de Vlaamse regering van 12/12/2003  Decreet basisonderwijs van 25/02/1997 art. 85quater en 86bis Decreet basisonderwijs van 25/02/1997

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten Geïntegreerd onderwijs Timing:  Eén betaling in juni Aan wie:  GO! zit in de dotatie van het werkingsbudget  Gesubsidieerd onderwijs  aan de school die de GON aanvraag doet

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten Geïntegreerd onderwijs  Wijze van berekening:  Aantal leerlingen op teldag 1/10 X puntengewicht X geldwaarde per punt Puntengewicht: 1,1 – 4,4 – 5,5 – 8,8 punten Geldwaarde per punt: afhankelijk van budget schooljaar : 87,156274

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inclusief onderwijs  Voor leerlingen lager en secundair onderwijs met attest BuO type 2  Budget om 100 leerlingen te ondersteunen  Forfaitaire toelage van 250 euro (wordt jaarlijks geïndexeerd)  Geen wettelijke betaaldatum

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Werkingstoelagen: 1.Werkingsbudget € ,08 2.Nascholing€ ,62 3.Geïntegreerd onderwijs€ ,06 4.ICT-coördinatoren€ ,64 5.Anderstalige nieuwkomers€ ,50 6.Gemeenschapsbijdrage, examencommissie, vervoerskosten onderwijs aan huis,…

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten ICT-coördinatie Regelgeving:  Omzendbrief GD/2003/04: Mededeling betreffende ICT-coördinatie: maatregelen vanaf het schooljaar Omzendbrief GD/2003/04 Timing:  geen wettelijke bepaling, meestal in april

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten ICT-coördinatie Aan wie:  Alle scholen in een samenwerkings- platform  Zit niet in dotatie GO!, is aparte betaling Wijze van berekening:  Leerlingen op teldag van de school x 0, euro

37 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Werkingstoelagen: 1.Werkingsbudget € ,08 2.Nascholing€ ,62 3.Geïntegreerd onderwijs€ ,06 4.ICT-coördinatoren€ ,64 5.Anderstalige nieuwkomers€ ,50 6.Gemeenschapsbijdrage, examencommissie, vervoerskosten onderwijs aan huis,…

38 AgODi opleiding schoolsecretariaten Anderstalige nieuwkomers Regelgeving:  Omzendbrief bao/2006/03 : Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Omzendbrief bao/2006/03 Timing:  Één betaling in juni Wijze van berekening:  12,5 euro per anderstalige per volledige maand  Niet voor gewezen anderstalige nieuwkomers

39 AgODi opleiding schoolsecretariaten Anderstalige nieuwkomers  Vb  Instapdatumaantal Toelage AN  10/11/ x 4 x €12,5 = €100  26/01/ x 5 x €12,5 = €125  01/04/ x 4 x €12,5 = €150  05/06/20106/  Totale toelage = €375

40 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vragen?  Vragen?


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google