De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 2 Vlaamse Onderwijsbudget  Vlaamse onderwijsbegroting in 2009 = 9.206.871.000 euro  = 37,9% in de totale Vlaamse Begroting

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 3 Vlaamse Onderwijsbudget  Verdeling over de niveau’s

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 4 Vlaamse Onderwijsbudget  Verdeling over uitgavencategorie voor basisonderwijs

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 5 Overzicht programma Werkingstoelagen: 1.Werkingsbudget € 440.586.981,08 2.Nascholing€ 4.905.364,62 3.Geïntegreerd onderwijs€ 2.271.397,06 4.ICT-coördinatoren€ 583.659,64 5.Anderstalige nieuwkomers€ 198.987,50 6.Gemeenschapsbijdrage, examencommissie, vervoerskosten onderwijs aan huis, …

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 6 Werkingsbudget Regelgeving:  Decreet van 04/07/2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft Decreet van 04/07/2008  Besluit van de Vlaamse Regering van 06/02/2009 houdende de werkingsbudgetten in het basisonderwijs en de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs Besluit van de Vlaamse Regering van 06/02/2009  Omzendbrief BaO/98/5 : Verhoging van het werkingsbudget Omzendbrief BaO/98/5

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 7 Werkingsbudget Timing:  voorschot : januari (50%)  saldo: juni (50%)  derde schijf: afhankelijk van begrotingscontrole Aan wie:  Aan schoolbestuur voor gesubsidieerde scholen  GO! krijgt een globale dotatie aan scholengroep, er wordt wel een berekening gemaakt zoals voor gesubsidieerde scholen

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 8 Werkingsbudget Wijze van berekening: 1. Schoolkenmerken 2. Leerlingenkenmerken 3. Objectieve verschillen Vertrekbasis: leerlingenaantal op de teldatum (1 e schooldag van februari schooljaar X-1 of 1 e schooldag van oktober schooljaar X)

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 9 Werkingsbudget 1.Schoolkenmerken Gewoon onderwijs: Kleuter 5,3088 punten Leerling Lager onderwijs 8 punten x geldwaarde per punt voorschot 2010: Kleuter: 5,3088 x 80,867610 = 429,31 euro Lln lager: 8 x 80,867610 = 646,94 euro

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 10 Werkingsbudget 1.Schoolkenmerken Buitengewoon onderwijs: Kleuter niet type 4 8,505 punten Kleuter type 4 10,395 punten Leerling Lager onderwijs niet type 4 13 punten Leerling Lager onderwijs type 415 punten Voorschot 2010: Kleuter niet type 4: 8,505 x 87,156274 = 741,26 euro Lln Lager onderwijs type 4: 15 x 87,156274 = 1.307,34 euro

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 11 Werkingsbudget 2.Leerlingenkenmerken (enkel voor gewoon onderwijs)  14% van het totale budget  Thuistaal  Opleiding van de moeder  Schooltoelage  Woonplaats van de leerling (buurt)

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 12 Thuistaal & Opleiding moeder  Via verklaring op eer  Massale bevraging op 1/10/2007  Nu enkel voor leerlingen die voor het eerst instappen in een Vlaamse school  www.ond.vlaanderen.be/formulieren (basisonderwijs - GOK (gelijke onderwijskansen)) www.ond.vlaanderen.be/formulieren Voorschot 2010:  Thuistaal: 176,34 euro  Opleiding moeder: 110,26 euro

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 13 Schooltoelagen  Via de databank van de afdeling studietoelagen.  www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen  Geen impact op de school bij problematische afwezigheid Voorschot 2010: 106,88 euro

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 14 Woonplaats van de leerling  Vlaanderen onderverdeeld in buurten door NIS  Elke buurt heeft een percentage schoolse achterstand  Aan elke leerling wordt het percentage van de buurt gekoppeld  25% van de leerlingen met het slechtste percentage tellen mee voor de indicator woonplaats  Trekkende bevolking en thuislozen scoren automatisch op deze indicator  Via databanken van Onderwijs & Vorming Voorschot 2010: 91,99 euro

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 15 Leerlingenkenmerken  Scholen met een hele hoge concentratie kansarme leerlingen krijgen niet voor al die leerlingen extra financiering = aftopping  Om concentratie scholen te ontmoedigen

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 16 Werkingsbudget 3.Objectieve verschillen (gewoon + BuO)  Neutraliteit (3%)  Levensbeschouwelijke vakken (4,5%)

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 17 Neutraliteit Voor alle leerlingen uit het GO! Voorschot 2010: 19,57 euro voor gewoon onderwijs 36,40 euro voor buitengewoon onderwijs

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 18 Levensbeschouwelijke vakken Voor leerlingen lager onderwijs uit het GO! of gesubsidieerd officieel onderwijs Voorschot 2010: 29,36 euro voor gewoon onderwijs 54,60 euro voor buitengewoon onderwijs

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 19 Objectieve verschillen : Objectieve verschillenAantal leerlingenGeldwaarde per kenmerk per leerling Bedrag per kenmerk Levensbeschouwelijke vakken20529,3591756.018,63 Neutraal onderwijs37819,5727837.398,51 TOTAAL BEDRAG OBJECTIEVE VERSCHILLEN13.417,14 Leerlingenkenmerken: LeerlingenkenmerkenAantal leerlingen Gecorrigeerd aantal leerlingen Geldwaarde per kenmerk per leerling Bedrag per kenmerk Taal227212,974937176,34253937.556,54 Opleidingsniveau161161,000000110,25971517.751,81 Schooltoelage143143,000000106,88433715.284,46 Woonplaats374321,07693191,99184029.536,45 TOTAAL BEDRAG LEERLINGENKENMERKEN100.129,27

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 20 Schoolkenmerken: SchoolkenmerkenAantal leerlingenAantal puntenGeldwaarde per puntBedrag per niveau Kleuter173918,422479,23044272.767,01 Lager2051.640,000079,230042129.937,92 TOTAAL BEDRAG SCHOOLKENMERKEN202.704,93 Samenvatting werkingsbudget : Bedrag objectieve verschillen13.417,14 Bedrag leerlingenkenmerken100.129,27 Bedrag schoolkenmerken202.704,93 Berekend werkingsbudget316.251,34 Voorschot158.125,67

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 21 Werkingsbudget  Meer informatie op: www.agodi.be/faq www.agodi.be/faq  Vragen?

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 22 Overzicht programma Werkingstoelagen: 1.Werkingsbudget € 440.586.981,08 2.Nascholing€ 4.905.364,62 3.Geïntegreerd onderwijs€ 2.271.397,06 4.ICT-coördinatoren€ 583.659,64 5.Anderstalige nieuwkomers€ 198.987,50 6.Gemeenschapsbijdrage, examencommissie, vervoerskosten onderwijs aan huis,…

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 23 Nascholing Regelgeving:  Decreet van 08/05/2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs (BS 28/08/2009) Decreet van 08/05/2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs Timing:  voorschot: februari (60%)  saldo: juni (40%)  derde schijf: afhankelijk van begrotingscontrole

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 24 Nascholing Aan wie:  Aan schoolbestuur van alle scholen  Zit niet in dotatie GO!, is aparte betaling  Niet voor nieuw opgerichte scholen Wijze van berekening: Aantal organieke betrekkingen op 1 februari van het vorige schooljaar x geldwaarde per ambt vb. voorschot 2010: 76,1686 euro

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 25 Nascholing  Vb fictieve school  Lestijden: −Directeur24 −Lestijden volgens de schalen607 −Godsdiensten58 −Lichamelijke opvoeding21 −GOK71 −GOK+16 −Instapklas14 −Instap – Lichamelijke opvoeding 2 −Mentoren2,76 TOTAAL LESTIJDEN = 815,76 / 24 = 33,99

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 26 Nascholing  Uren: −Kinderverzorgster11 −TOTAAL UREN: 11/32 = 0,34375  Punten: −ICT26 −ZORG89 −Administratieve ondersteuning78 −TOTAAL PUNTEN: 193 / 85 = 2,270588 TOTAAL AANTAL ORGANIEKE BETREKKINGEN = 36,6043

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 27 Nascholing  Buitengewoon onderwijs:  Totaal aantal lestijden / 22  Totaal aantal uren / 31,5  Totaal aantal punten / 85  Totaal pakket GON / 25,5

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 28 Nascholing Controle op gekleurde middelen: Er kan een reserve worden opgebouwd ten bedrage van maximaal 50 % van de jaarlijkse middelen.

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 29 Overzicht programma Werkingstoelagen: 1.Werkingsbudget € 440.586.981,08 2.Nascholing€ 4.905.364,62 3.Geïntegreerd onderwijs€ 2.271.397,06 4.ICT-coördinatoren€ 583.659,64 5.Anderstalige nieuwkomers€ 198.987,50 6.Gemeenschapsbijdrage, examencommissie, vervoerskosten onderwijs aan huis,…

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 30 Geïntegreerd onderwijs & Inclusief onderwijs Regelgeving:  Besluit van de Vlaamse regering van 12/12/2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs Besluit van de Vlaamse regering van 12/12/2003  Decreet basisonderwijs van 25/02/1997 art. 85quater en 86bis Decreet basisonderwijs van 25/02/1997

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 31 Geïntegreerd onderwijs Timing:  Eén betaling in juni Aan wie:  GO! zit in de dotatie van het werkingsbudget  Gesubsidieerd onderwijs  aan de school die de GON aanvraag doet

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 32 Geïntegreerd onderwijs  Wijze van berekening:  Aantal leerlingen op teldag 1/10 X puntengewicht X geldwaarde per punt Puntengewicht: 1,1 – 4,4 – 5,5 – 8,8 punten Geldwaarde per punt: afhankelijk van budget schooljaar 2009-2010: 87,156274

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 33 Inclusief onderwijs  Voor leerlingen lager en secundair onderwijs met attest BuO type 2  Budget om 100 leerlingen te ondersteunen  Forfaitaire toelage van 250 euro (wordt jaarlijks geïndexeerd)  Geen wettelijke betaaldatum

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 34 Overzicht programma Werkingstoelagen: 1.Werkingsbudget € 440.586.981,08 2.Nascholing€ 4.905.364,62 3.Geïntegreerd onderwijs€ 2.271.397,06 4.ICT-coördinatoren€ 583.659,64 5.Anderstalige nieuwkomers€ 198.987,50 6.Gemeenschapsbijdrage, examencommissie, vervoerskosten onderwijs aan huis,…

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 35 ICT-coördinatie Regelgeving:  Omzendbrief GD/2003/04: Mededeling betreffende ICT-coördinatie: maatregelen vanaf het schooljaar 2005-2006 Omzendbrief GD/2003/04 Timing:  geen wettelijke bepaling, meestal in april

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 36 ICT-coördinatie Aan wie:  Alle scholen in een samenwerkings- platform  Zit niet in dotatie GO!, is aparte betaling Wijze van berekening:  Leerlingen op teldag van de school x 0,895375 euro

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 37 Overzicht programma Werkingstoelagen: 1.Werkingsbudget € 440.586.981,08 2.Nascholing€ 4.905.364,62 3.Geïntegreerd onderwijs€ 2.271.397,06 4.ICT-coördinatoren€ 583.659,64 5.Anderstalige nieuwkomers€ 198.987,50 6.Gemeenschapsbijdrage, examencommissie, vervoerskosten onderwijs aan huis,…

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 38 Anderstalige nieuwkomers Regelgeving:  Omzendbrief bao/2006/03 : Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Omzendbrief bao/2006/03 Timing:  Één betaling in juni Wijze van berekening:  12,5 euro per anderstalige per volledige maand  Niet voor gewezen anderstalige nieuwkomers

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 39 Anderstalige nieuwkomers  Vb  Instapdatumaantal Toelage AN  10/11/200942 x 4 x €12,5 = €100  26/01/201052 x 5 x €12,5 = €125  01/04/201043 x 4 x €12,5 = €150  05/06/20106/  Totale toelage = €375

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 40 Vragen?  Vragen? elke.defranc@ond.vlaanderen.be ina.quintyn@ond.vlaanderen.be


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google