De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grensoverschrijdende participatie van leerlingen en leerkrachten Patrick Poelmans Agentschap voor Onderwijsdiensten Dinsdag 25 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grensoverschrijdende participatie van leerlingen en leerkrachten Patrick Poelmans Agentschap voor Onderwijsdiensten Dinsdag 25 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Grensoverschrijdende participatie van leerlingen en leerkrachten Patrick Poelmans Agentschap voor Onderwijsdiensten Dinsdag 25 maart 2014

2 Inhoud  Het Agentschap voor Onderwijsdiensten  Leerlingen  Leerkrachten  Enkele reflecties

3 I. I. AgODi www.agodi.be

4 4 AgODi heeft als missie Als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

5 5 Kerntaken  administratieve en financiële dienstverlening voor scholen, personeelsleden en ouders  Het ondersteunen en informeren van scholen  Het nagaan of de middelen correct worden gebruikt  Bijdragen tot gelijke kansen (leerplichtcontrole, LOP,…)  Beleidsuitvoering én –evaluatie  Financieringswet

6 6 Basisonderwijs688.808 Secundair onderwijs438.994 Deeltijds kunstonderwijs174.102 Totaal 1.301.904 Leerlingen (schooljaar 2012-2013)

7 7 Basisonderwijs2.576 Secundair onderwijs1.080 Centra deeltijds onderwijs109 Deeltijds Kunstonderwijs168 Centra voor leerlingenbegeleiding 72 Totaal4.005 Scholen (schooljaar 2013-2014)

8 8 Gewoon basisonderwijs60.377 Buitengewoon basisonderwijs 9.620 Gewoon secundair onderwijs69.507 Buitengewoon secundair onderwijs8.296 HBO5 Verpleegkunde1.203 Deeltijds Kunstonderwijs5.708 Andere (CLB’s, internaten, pedagogische begeleiding) 6.270 Totaal160.981 Personeelsleden (cijfers jaarverslag 2012)

9 Samenwerking AgODi en DUO  Samenwerkingsovereenkomst  Problematische afwezigheden  Zorgwekkende dossiers doorgegeven aan DUO  Leerplichtcontrole  Uitwisseling gegevens ingeschreven leerlingen  Overleg/wisselleren

10 10 II. II. De leerlingen

11 Nederlandse leerlingen in Vlaams onderwijs per verblijfplaats

12 Leerlingen wonend in Nederland en schoollopend in Vlaams onderwijs

13 Leerlingen wonend in Nederland en schoolgaand in gewoon Vlaams kleuteronderwijs

14 Instroom in Vlaanderen en uitstroom naar Nederland in lager en secundair onderwijs Gemiddelde verhouding lager: 1 op 6 Gemiddelde verhouding secundair: 1 op 11

15 Instroom in Vlaanderen en uitstroom naar Nederland leerplichtige leerlingen (6-17 j)

16 Aandeel van “instromers” per graad en onderwijsvorm secundair onderwijs

17 Instromers in het Vlaams basisonderwijs per fusiegemeente

18 Instromers in het Vlaams secundair onderwijs per fusiegemeente

19

20

21

22 22 III. III. De leerkrachten

23 Nederlandse leerkrachten* in het Vlaams onderwijs *Nederlandse nationaliteit + Nederlandse verblijfsplaats (grensarbeiders) met lesopdracht op 1/2

24 Herkomst van de Nederlandse ‘grensarbeiders’

25 Aanstelling van de Nederlandse ‘grensarbeiders’ 2008

26 2014

27 Aanstelling Nederlandse ‘grensarbeiders’

28

29 Nederlandse ‘grensarbeiders’ in het basisonderwijs

30 Inzetbaarheid Nederlandse leerkrachten ondersteunen

31 Inzetbaarheid van Nederlandse leerkrachten faciliteren

32 Aanleveren van data en methodiek lokale analyses arbeidsmarkt Infosessies ‘Vlaamse onderwijs’ voor Nederlandse leerkrachten Participatie en ondersteuning stuurgroep Interreg-project Tendenzen zonder grenzen (mobiliteitscentrum Zeeland – Antwerpen – Gent)

33  Proporties en definities  De meeste “Nederlanders” wonen in Vlaanderen  Juiste proporties zien  Oorzaken  Factor kost? Schoolgeld – maximumfactuur – Kinderopvang  Praktijkvakken/beroepsonderwijs/begeleiding  “Perceptie” van kwaliteit  Internaten  Kostprijs overheid?  Vergelijkbaar: Fransen in Franstalig onderwijs  Europese wetgeving  Ont- of aanmoedigen ? IV. Enkele reflecties


Download ppt "Grensoverschrijdende participatie van leerlingen en leerkrachten Patrick Poelmans Agentschap voor Onderwijsdiensten Dinsdag 25 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google