De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spijbelcijfers schooljaar 2010 - 2011. Centraal Meldpunt (CMP) / Algemeen Onderwijsbeleid Antwerpen (AOBA) Netoverkoepelend CLB-project sinds 2003: -Individuele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spijbelcijfers schooljaar 2010 - 2011. Centraal Meldpunt (CMP) / Algemeen Onderwijsbeleid Antwerpen (AOBA) Netoverkoepelend CLB-project sinds 2003: -Individuele."— Transcript van de presentatie:

1 Spijbelcijfers schooljaar 2010 - 2011

2 Centraal Meldpunt (CMP) / Algemeen Onderwijsbeleid Antwerpen (AOBA) Netoverkoepelend CLB-project sinds 2003: -Individuele coaching / begeleiding van risicojongeren -10.752 jongeren sinds opstart -2.246 aanmeldingen: 906 consulten en 1.340 preventieve meldingen -Aanmeldingsproblemen: schoolloos, gedrag, tucht, spijbelen -Aanbod: Coaching, doorverwijzing, ronde tafels -Twee belangrijke actiedomeinen: -Analyse -Begeleiding en vorming -Wie: 8 CLB-begeleiders en spijbelambtenaar

3 Antwerpen hanteert een strenge norm SPIJBELEN IS SYMPTOOMGEDRAG 10 halve dagen (  Vlaanderen: 30 halve dagen) Analyse Registratie en bevraging in verschillende onderwijsvormen -Basisonderwijs (leerplichtige Kleuter / Lager) -Secundair onderwijs (Voltijds / Deeltijds) -Ook 18-plussers

4 BASISONDERWIJS

5 Basisonderwijs 1113 leerlingen problematisch afwezig Op 33.101 leerplichtige leerlingen. 3,4% van alle leerlingen basisonderwijs problematisch afwezig Waarvan: 2,3% in het gewoon lager onderwijs 13,5% in het buitengewoon basisonderwijs EN 16,1% leerplichtige kleuters in het gewoon kleuteronderwijs

6 Basisonderwijs Van alle problematisch afwezigen zit: -30,7% in het eerste leerjaar -21,1% in het tweede leerjaar -10,8% in de derde kleuterklas* en 16,1% leerplichtige kleuters van de 515 leerplichtige kleuters 3 de KO, 1 ste en 2 de LJ  Grootste impact op cijfers (62,6% = 488 op 782 problematische afwezigen basisonderwijs) * Leerplichtige kleuters (leerplicht vanaf 6 jaar!)

7 Basisonderwijs

8

9 Mogelijke verklaringen Algemeen: Verlengde kleuterschool-effect -Ouders die hun kind gemakkelijker thuishouden ondanks leerplicht Gezinnen in kansarmoede wettigen minder afwezigheden omwille van: -Onvoldoende kennis van onderwijs- en leerplichtregelgeving -Complexe administratie -Getuigschrift/resultaten nog ‘te ver af’ Registratie

10 Schoolse vertraging 61,1% leerplichtige spijbelaars =>1 of meer jaar schools vertraagd. (tov 29,3% totaal # lln)

11

12 Aantal B-codes (= halve dagen) gewoon kleuter- onderwijs gewoon lager onderwijs buitengewoo n lager onderwijs totaal B-codes #%#%#%#% Vlaamse norm2833,713819,87622,924221,8 Antwerpse strenge norm5566,356180,225577,087078,2 Totaal831006991003311001113100

13 Vergelijken / tendensen Vlaanderen 2009 – 2010 1/5 van de problematisch afwezigen uit Antwerpen Profiel: grootste groep in eerste leerjaar. Gent registreert sinds 2 jaar problematische afwezigheden Gelijklopende tendensen: -Weinig problematisch afwezigen in gewoon onderwijs -Grootste groep van problematisch afwezigen in eerste leerjaar -Grootste stijging in tweede leerjaar -Significant hogere groep problematisch afwezigen in buitengewoon lager onderwijs

14 Actieplan voor het basisonderwijs (2012) Spijbelambtenaar Specifieke ondersteuning voor “aandacht”scholen a.d.h.v. spijbelspiegels - Sensibilisering/vorming leerkrachten/schoolteam -Aandacht voor positieve schoolcultuur -Engagement ouders -Intensieve coaching -Netwerk uitbouwen

15 Actieplan voor het basisonderwijs (2012) Centraal MeldPunt (CMP) Ondersteuning school/CLB bij problematische spijbeldossiers -Verhoogde opvolging (leerplichtige) kleuters -Ruggespraak zorgwekkende dossiers -Samenwerking met sociale dienst jeugdbrigade -Netwerk uitbouwen

16 SECUNDAIR ONDERWIJS

17 Secundair onderwijs 5.669 jongeren spijbelen Op 36.821 schoolgaande jongeren (tov: 2009-2010: 36.924 lln – 5200 spijbelaars: 14,1%) 15,4% van alle leerlingen secundair onderwijs spijbelt* * uitgezonderd leerlingen uit Syntra

18 Wat valt er op? + 18-jarigen Schoolse vertraging DBSO

19 Aandeel spijbelaars per onderwijsvorm

20 % spijbelaars in DBSO hoogst

21 Evolutie gewoon voltijds secundair onderwijs per onderwijsvorm

22 Meerderjarigen

23 secundair onderwijs opdeling naar -18 en +18-jarigen

24 Meerderjarigen in secundair onderwijs aantal spijbelaars aantal leerlingen% spijbelaars 12 jaar en jonger2603,3 13 jaar14133264,2 14 jaar36948727,6 15 jaar533511710,4 16 jaar677525012,9 17 jaar969545817,8 18 jaar1124561520,0 19 jaar813339723,9 20 jaar490185426,4 ouder dan 20 jaar551187229,4 Totaal56693682115,4

25 Meerderjarigen Hoe ouder hoe meer er wordt gespijbeld 1/2 van de spijbelaars is meerderjarig en niet meer leerplichtig hoge spijbelcijfers in DBSO Hoog aandeel BSO spijbelaars Motivatie: alternerend leren en werken (DBSO) versus HBO

26 geen schoolse vertraging 1 of meer jaar schoolse vertraging Aandeel spijbelaars eerste graad4,113,9 ASO1,39,0 KSO7,727,0 TSO3,713,9 BSO17,333,6 totaal4,520,6 Schoolse vertraging secundair

27

28

29 Preventieve aanpak noodzakelijk (aanpakken cfr basis) schooljaar 2009-2010schooljaar 2010-2011 #%#% Vlaamse norm120323,1131523,2 Antwerpse strenge norm399776,9435476,8 Totaal5200100,05669100

30 Vergelijken / tendensen Vlaanderen van 2009 - 2010 Stijging hardnekkige spijbelaars: 5640 van alle jongeren spijbelt minstens 30 halve dagen. Profiel: DBSO, OKAN, BUSO Gent Gelijklopende tendensen -In DBSO wordt het meest gespijbeld. -Stijging in BSO

31 Strenge detectie nodig om onderliggende problemen aan te pakken Registratie (wie, hoe, wanneer, waar) Bv: samen met de school zoeken naar adequate manier van registratie Opvolgen van afwezigheden (wie, hoe, wanneer, waar) Bv: afstemming acties school en CLB

32 Preventie spijbelen = werken aan motivatiekracht van onderwijs Creëren van een open, positieve schoolomgeving Bv: leerlingenparticipatie en peercoaching; schoolinfrastructuur: aantal schoolpoorten reduceren… Leerlingen/leerkrachten kennen de afspraken, regels, … Bv: schoolreglement = meest onderschatte instrument; complexiteit van de regels Opzetten leerlingenbegeleidingstructuur Bv: duidelijke rolverdeling en communicatie in aanpak bij schooluitval. Leerkrachten bewust maken van hun rol Bv: leerlingen terug aanspreken in begin van de les na afwezigheid

33 Bij uitval = netwerk in Antwerpen

34 Aanpak schooluitval stad Antwerpen De spijbelambtenaar: - adviseert - kan / mag scholen confronteren ( benchmark ) - ondersteunt scholen bij hun (zelf-)reflectie - zet scholen aan tot verandering - begeleidt daar waar nodig

35 Vormingen Van september 2008 juni 2009 - 25 vormingsmomenten voor scholen, OCMW, VDAB, CLB… - In drie lerarenopleidingen 14 modules Van september 2009- 2010 - 17 vormingsmomenten - Coaching van14 scholen Van september 2010-2011 - 15 vormingsmomenten in lerarenopleidingen - coaching van 16 scholen Op 3 jaar tijd (spijbelambtenaar en medewerkers van AOBA) Bereik: Meer dan 2000 leerkrachten, directies, secretariaten, met hun vorming.

36 Stay on track: samenwerking met deeltijds onderwijs in Wenen Doel: -Spijbelen in deeltijds onderwijs terugdringen -Uitval op school en op werk verminderen. Door: -Goede praktijken uitwisselen -Sectoroverschrijdende samenwerkingsnetwerken opzetten / versterken -Instrumenten ontwikkelen / uitwisselen -Begeleiding jongeren optimaliseren


Download ppt "Spijbelcijfers schooljaar 2010 - 2011. Centraal Meldpunt (CMP) / Algemeen Onderwijsbeleid Antwerpen (AOBA) Netoverkoepelend CLB-project sinds 2003: -Individuele."

Verwante presentaties


Ads door Google