De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De verwerking van een arbeidsongeval buitendienstongeval

Verwante presentaties


Presentatie over: "De verwerking van een arbeidsongeval buitendienstongeval"— Transcript van de presentatie:

1 De verwerking van een arbeidsongeval buitendienstongeval

2 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Agenda Arbeidsongevallen Weg- werkongeval Formulieren en procedure Buitendienstongeval opleiding schoolsecretariaten

3 Inhoud en doel van deze cursus
Theorie - uitleg van de begrippen - te gebruiken documenten - verloop van de procedure Doel - hulpmiddel voor de instelling è stand van het dossier - achtergrondinformatie personeelslid opleiding schoolsecretariaten

4 Inhoud en doel van deze cursus
DEEL I : ARBEIDSONGEVAL opleiding schoolsecretariaten

5 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Arbeidsongeval BEGRIP ongeval tijdens en door de uitoefening van het ambt/werk veroorzaken van een letsel BEWIJS plotse gebeurtenis een lichamelijk letsel oorzaak opleiding schoolsecretariaten

6 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Arbeidsongeval UITBREIDING ACTIVITEITEN VERBONDEN MET HET GEGEVEN SCHOOL opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Arbeidsongeval SCHOOLSE ACTIVITEITEN Toezicht Vergaderingen Schoolreizen en dergelijke opleiding schoolsecretariaten

8 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Arbeidsongeval ACTIVITEITEN OP VRAAG OF IN OPDRACHT Niet-schoolse activiteiten Wervingsacties k verspreiden van publiciteit Nascholingscursussen Sportactiviteiten Besturen van de schoolbus Vervoeren van leerlingen Andere opdrachten opleiding schoolsecretariaten

9 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Arbeidsongeval SPRINGUREN Traject school-huis en omgekeerd TIJDELIJKE PERSONEELSLEDEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE Herexamens opleiding schoolsecretariaten

10 Weg - werkongeval ONGEVAL OP DE WEG VAN EN NAAR HET WERK
opleiding schoolsecretariaten

11 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Weg - werkongeval Normale traject tussen en zijn/ haar werkplaats Wat is dat? opleiding schoolsecretariaten

12 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Weg - werkongeval Elementen die deel uitmaken van het traject Verblijfplaats Einde Omweg opleiding schoolsecretariaten

13 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Weg - werkongeval Bewijsvoering Gelijkgestelde trajecten ! Vervroegde hervatting – verplaatsingen Medex Tegenbewijs (motivering) opleiding schoolsecretariaten

14 Aangifte van het ongeval
WAAR MOETEN DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN HEEN? Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP) Arbeidsongevallen Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL opleiding schoolsecretariaten

15 Aangifte van het ongeval
Formulieren Model A (FORM0033) Model B - doktersattest (FORM0031) Getuigenverklaring (FORM0027) Opgave aanvullende info (FORM0032) Medisch getuigschrift Medisch getuigschrift(AGD 1B) (FORM001239) Binnen de 4 dagen ( indien onmogelijk zo vlug mogelijk na het ongeval ) opleiding schoolsecretariaten

16 Aangifte van het ongeval
ONGEVAL MET EEN DERDE - identificatie van de andere partij ! - overwegend verkeersongevallen k vechtpartijen - PV opgemaakt door de politiediensten kopie kan steeds verkregen worden na het afleggen van de verklaringen - kopie van het ingevulde en ondertekende aanrijdingsformulier opleiding schoolsecretariaten

17 Aangifte van het ongeval
De aangifte van de opgave van informatie over een arbeidsongeval met aansprakelijke derde bevat tevens ook de verbintenisverklaring! LAATTIJDIGE AANGIFTE - Ten laatste 3 jaar na de feiten opleiding schoolsecretariaten

18 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Procedureverloop OPENEN DOSSIER JURIDISCHE ERKENNING - positief - negatief Berusten Arbeidsrechtbank opleiding schoolsecretariaten

19 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Procedureverloop opleiding schoolsecretariaten

20 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Procedureverloop opleiding schoolsecretariaten

21 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Procedureverloop Beroepsprocedure - binnen de 30 dagen na betekening - d.m.v. aangetekende brief Twee procedures - tegenstrijdig consult - omstandig verslag opleiding schoolsecretariaten

22 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Formaliteiten Medisch getuigschrift (A.G.D. - 1B) CONTROLE BEROEP - binnen de 48 uren via de behandelende geneesheer - beroepsconsult aanvragen opleiding schoolsecretariaten

23 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Formaliteiten - beroepsconsult binnen de 48 uren na ontvangst verzoek akkoord tussen geneesheren - geen akkoord è scheidsrechtelijke beslissing binnen de 48 uren volgend op het neerleggen van de strijdige adviezen opleiding schoolsecretariaten

24 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Formaliteiten WEDERINSTORTING melden aan Medex met een medisch getuigschrift (AGD-1B) AFWEZIGHEID NA CONSOLIDATIE onmiddellijk melden via medisch getuigschrift (AGD-1B) aanvaarding na onderzoek beroepsmogelijkheid opleiding schoolsecretariaten

25 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Kosten Terugbetaling Medex - enkel medische kosten - na de juridische erkenning van het ongeval Terugbetaling door het Departement - Aanvraag van een vergoeding voor verplaatsingskosten ten gevolge van een arbeidsongeval - na goedkeuring Medex Terugvordering van de kosten - bij aansprakelijke 3e en of verzekering opleiding schoolsecretariaten

26 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
TWO Begrip Vergoeding voor vastbenoemde personeelsleden - periode = dienstactiviteit Vergoeding voor tijdelijke personeelsleden - salaris(toelage) blijft doorlopen gedurende periode van aanstelling - 90% van het gemiddeld dagloon na einde aanstelling. opleiding schoolsecretariaten

27 TWO Vergoeding voor contractuele personeelsleden
- 90% van het gemiddeld dagloon ! Ook na beëindiging van de aanstelling Het medisch getuigschrift blijven insturen ! zowel voor de tijdelijke als voor de contractuele personeelsleden opleiding schoolsecretariaten

28 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
TWO Deeltijdse prestaties (art. 32bis KB) - minstens ½ van normaal ambt - Medex bepaalt de verdeling en tijdsduur - Kan eindigen en terug overgaan naar volledige TWO opleiding schoolsecretariaten

29 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
BWO - Herziening BEGRIP - vangt aan op de datum van de consolidatie HERZIENING - termijn van 3 jaar è na kennisgeving BWO = 0% è vanaf datum besluit BWO > 0% è BWO > 0% automatisch aangevraagd door dossierbeheerder opleiding schoolsecretariaten

30 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
BWO - Herziening DRIE MOGELIJKHEDEN è situatie = < 10% afsluiten è verergerd slachtoffer moet de herziening vragen è verminderd dossierbeheerder doet de herziening opleiding schoolsecretariaten

31 Verjaring  Betwisting
VORDERINGEN VERSTRIJKEN NA EEN TERMIJN VAN 3 JAAR ARBEIDSRECHTBANK VIA DAGVAARDING opleiding schoolsecretariaten

32 DEEL II : BUITENDIENSTONGEVAL
opleiding schoolsecretariaten

33 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Buitendienstongeval BEGRIP Buiten DIENSTverband  arbeidsongeval Letsel veroorzaken Arbeidsongeschiktheid Kan een aansprakelijke derde zijn opleiding schoolsecretariaten

34 Onderworpen personeel
Vast benoemde personeelsleden Tijdelijke en contractuele personeelsleden è indien er een salaris(toelage) door het Departement Onderwijs wordt uitbetaald opleiding schoolsecretariaten

35 Waarheen met de documenten
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Ministerie van Onderwijs en Vorming Afdeling AOP - Buitendienstongevallen Hendrik Consciensegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Aangifte Zo vlug mogelijk NIET wachten op de definitieve vaststelling van de aansprakelijkheid van de derde opleiding schoolsecretariaten

37 Formulier http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/3749.doc
DEEL1 Persoonlijke gegevens Gegevens ongeval Subrogatieverklaring Binnen de 48 uren de stukken bezorgen aan AgODi Geen dading of afstand ondertekenen Verbintenisverklaring opleiding schoolsecretariaten

38 Formulier http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/3749.doc
DEEL 1 Persoonlijke gegevens Gegevens ongeval Subrogatieverklaring Binnen de 48 uren de stukken bezorgen aan AgODi Geen dading of afstand ondertekenen Verbintenisverklaring opleiding schoolsecretariaten

39 Formulier http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/3749.doc
DEEL2 Geneeskundig getuigschrift bij een buitendienstongeval Dit formulier wordt ingevuld, gedateerd en ondertekend door de behandelende dokter. Let er op dat deze dokter alle rubrieken heeft ingevuld. opleiding schoolsecretariaten

40 Aangifte ziekteverlof
Zoals bij gewoon ziekteverlof naar het controlemechnisme Mensura Pers 16 naar het instellingshoofd RL - 2 naar het Departement Onderwijs opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Vergoeding Vast benoemde & tijdelijke personeelsleden - Activiteitswedde(ntoelage) als voorschot - Voorwaarde : in rechte treden Vlaamse Gem. - Afwezigheid = ziekteverlof - Schrapping van de ziektedagen bij daadwerkelijke terugbetaling derde/verzekering + gelijkstellingen. Contractuele personeelsleden - afwezigheid = ziekteverlof geen schrapping opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "De verwerking van een arbeidsongeval buitendienstongeval"

Verwante presentaties


Ads door Google