De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs De verwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs De verwerking."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs De verwerking van een arbeidsongeval buitendienstongeval

3 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Agenda Arbeidsongevallen Weg- werkongeval Formulieren en procedure Buitendienstongeval

4 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Inhoud en doel van deze cursus Theorie - uitleg van de begrippen - te gebruiken documenten - verloop van de procedure Doel - hulpmiddel voor de instelling  stand van het dossier - achtergrondinformatie personeelslid

5 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Inhoud en doel van deze cursus DEEL I : ARBEIDSONGEVAL

6 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Arbeidsongeval BEGRIP ongeval tijdens en door de uitoefening van het ambt/werk veroorzaken van een letsel BEWIJS plotse gebeurtenis een lichamelijk letsel oorzaak 

7 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Arbeidsongeval UITBREIDING ACTIVITEITEN VERBONDEN MET HET GEGEVEN SCHOOL

8 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Arbeidsongeval SCHOOLSE ACTIVITEITEN  Toezicht  Vergaderingen  Schoolreizen en dergelijke

9 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Arbeidsongeval ACTIVITEITEN OP VRAAG OF IN OPDRACHT Niet-schoolse activiteiten Wervingsacties  verspreiden van publiciteit Nascholingscursussen Sportactiviteiten Besturen van de schoolbus Vervoeren van leerlingen Andere opdrachten

10 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Arbeidsongeval SPRINGUREN Traject school-huis en omgekeerd TIJDELIJKE PERSONEELSLEDEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE Herexamens

11 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Weg - werkongeval ONGEVAL OP DE WEG VAN EN NAAR HET WERK

12 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Weg - werkongeval Normale traject tussen en zijn/ haar werkplaats Wat is dat?

13 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Weg - werkongeval Elementen die deel uitmaken van het traject Verblijfplaats Einde Omweg

14 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Weg - werkongeval Bewijsvoering Gelijkgestelde trajecten ! Vervroegde hervatting – verplaatsingen Medex Tegenbewijs (motivering)

15 Aangifte van het ongeval WAAR MOETEN DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN HEEN? Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP) Arbeidsongevallen Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

16 AANGIFTE Binnen de 4 dagen ( indien onmogelijk zo vlug mogelijk na het ongeval ) Aangifte van het ongeval Formulieren  Model A http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9142_m odela.dochttp://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9142_m odela.doc (FORM0033)  Model B - doktersattest http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9142_m odelb.dochttp://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9142_m odelb.doc (FORM0031)  Getuigenverklaring http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9142_g etuigv.dochttp://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9142_g etuigv.doc (FORM0027)  Opgave aanvullende info http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9142_m odelc.dochttp://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9142_m odelc.doc (FORM0032)  Medisch getuigschrift Medisch getuigschrift(AGD 1B) Medisch getuigschrift(AGD 1B) (FORM001239)

17 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Aangifte van het ongeval ONGEVAL MET EEN DERDE - identificatie van de andere partij ! - overwegend verkeersongevallen  vechtpartijen - PV opgemaakt door de politiediensten kopie kan steeds verkregen worden na het afleggen van de verklaringen - kopie van het ingevulde en ondertekende aanrijdingsformulier

18 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Aangifte van het ongeval De aangifte van de opgave van informatie over een arbeidsongeval met aansprakelijke derde bevat tevens ook de verbintenisverklaring! LAATTIJDIGE AANGIFTE - Ten laatste 3 jaar na de feiten

19 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Procedureverloop OPENEN DOSSIER JURIDISCHE ERKENNING - positief - negatief Berusten Arbeidsrechtbank

20 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Procedureverloop

21 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Procedureverloop

22 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Procedureverloop Beroepsprocedure - binnen de 30 dagen na betekening - d.m.v. aangetekende brief Twee procedures - tegenstrijdig consult - omstandig verslag

23 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Formaliteiten Medisch getuigschrift (A.G.D. - 1B) CONTROLE BEROEP - binnen de 48 uren via de behandelende geneesheer - beroepsconsult aanvragen

24 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Formaliteiten - beroepsconsult binnen de 48 uren na ontvangst verzoek -akkoord tussen geneesheren - geen akkoord  scheidsrechtelijke beslissing binnen de 48 uren volgend op het neerleggen van de strijdige adviezen

25 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Formaliteiten WEDERINSTORTING melden aan Medex met een medisch getuigschrift (AGD-1B) AFWEZIGHEID NA CONSOLIDATIE onmiddellijk melden via medisch getuigschrift (AGD-1B) aanvaarding na onderzoek beroepsmogelijkheid

26 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Kosten Terugbetaling Medex - enkel medische kosten - na de juridische erkenning van het ongeval Terugbetaling door het Departement - Aanvraag van een vergoeding voor verplaatsingskosten ten gevolge van een arbeidsongeval http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9142_reiskl.doc http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9142_reiskl.doc - na goedkeuring Medex Terugvordering van de kosten - bij aansprakelijke 3e en of verzekering

27 TWO Begrip Vergoeding voor vastbenoemde personeelsleden - periode = dienstactiviteit Vergoeding voor tijdelijke personeelsleden - salaris(toelage) blijft doorlopen gedurende periode van aanstelling - 90% van het gemiddeld dagloon na einde aanstelling. opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

28 TWO Vergoeding voor contractuele personeelsleden - 90% van het gemiddeld dagloon ! Ook na beëindiging van de aanstelling Het medisch getuigschrift blijven insturen ! zowel voor de tijdelijke als voor de contractuele personeelsleden

29 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 TWO Deeltijdse prestaties (art. 32bis KB) - minstens ½ van normaal ambt - Medex bepaalt de verdeling en tijdsduur - Kan eindigen en terug overgaan naar volledige TWO

30 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 BWO - Herziening BEGRIP - vangt aan op de datum van de consolidatie HERZIENING - termijn van 3 jaar  na kennisgeving BWO = 0%  vanaf datum besluit BWO > 0%  BWO > 0% automatisch aangevraagd door dossierbeheerder

31 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 BWO - Herziening DRIE MOGELIJKHEDEN  situatie = < 10% afsluiten  verminderd dossierbeheerder doet de herziening  verergerd slachtoffer moet de herziening vragen

32 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Verjaring  Betwisting VORDERINGEN VERSTRIJKEN NA EEN TERMIJN VAN 3 JAAR ARBEIDSRECHTBANK VIA DAGVAARDING

33 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Buitendienstongeval DEEL II : BUITENDIENSTONGEVAL

34 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Buitendienstongeval BEGRIP Buiten DIENSTverband  arbeidsongeval Letsel veroorzaken Arbeidsongeschiktheid Kan een aansprakelijke derde zijn

35 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Onderworpen personeel Vast benoemde personeelsleden Tijdelijke en contractuele personeelsleden  indien er een salaris(toelage) door het Departement Onderwijs wordt uitbetaald

36 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Waarheen met de documenten Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Ministerie van Onderwijs en Vorming Afdeling AOP - Buitendienstongevallen Hendrik Consciensegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL

37 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Aangifte Zo vlug mogelijk NIET wachten op de definitieve vaststelling van de aansprakelijkheid van de derde

38 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Formulier http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/3749.doc http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/3749.doc DEEL1 Persoonlijke gegevens Gegevens ongeval Subrogatieverklaring Binnen de 48 uren de stukken bezorgen aan AgODi Geen dading of afstand ondertekenen Verbintenisverklaring

39 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Formulier http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/3749.doc http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/3749.doc DEEL 1 Persoonlijke gegevens Gegevens ongeval Subrogatieverklaring Binnen de 48 uren de stukken bezorgen aan AgODi Geen dading of afstand ondertekenen Verbintenisverklaring

40 Formulier http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/3749.doc http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/3749.doc opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 DEEL2 Geneeskundig getuigschrift bij een buitendienstongeval Dit formulier wordt ingevuld, gedateerd en ondertekend door de behandelende dokter. Let er op dat deze dokter alle rubrieken heeft ingevuld.

41 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Aangifte ziekteverlof Zoals bij gewoon ziekteverlof naar het controlemechnisme Mensura Pers 16 naar het instellingshoofd RL - 2 naar het Departement Onderwijs

42 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Vergoeding Vast benoemde & tijdelijke personeelsleden - Activiteitswedde(ntoelage) als voorschot - Voorwaarde : in rechte treden Vlaamse Gem. - Afwezigheid = ziekteverlof - Schrapping van de ziektedagen bij daadwerkelijke terugbetaling derde/verzekering + gelijkstellingen. Contractuele personeelsleden - afwezigheid = ziekteverlof geen schrapping


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs De verwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google