De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infomoment leertijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infomoment leertijd."— Transcript van de presentatie:

1 Infomoment leertijd

2 Wat moet je zeker van de leertijd weten?
Instap en voltijds engagement De lesdag op Syntra Praktijkopleiding in een bedrijf Leerovereenkomst Schoolvakantie en verlof Leervergoeding

3 Instap en voltijds engagement
Instapleeftijd Minimaal 15 jaar Jongeren van 15 moeten minimaal twee jaar middelbaar gevolgd hebben. Jongeren van 14 kunnen 1 maand voor hun 15de verjaardag in het systeem instappen mits ze over een geldige leerovereenkomst beschikken. Lesvolging begint 1 maand voor hun verjaardag – praktijkopleiding begint ten vroegste op hun verjaardag. Instapperiode Het hele schooljaar Instapdatum = begindatum van de eerste leerovereenkomst Voltijds engagement 38 uur per week (bouw 40 uur) 1 lesdag en 4 dagen praktijk in een bedrijf Uitzondering verdeling lesdag/bedrijf voor beroepen met meer dan 120 uur beroepskennis (bv. garagisten)

4 De lesdag op Syntra Waar en op welke dag? In functie van je opleidingstraject Welke vakken krijg je tijdens je lesdag? ½ dag beroepskennis (met praktijk) ½ dag algemene vorming (principe PAV) Hoe word je ingeschaald? Beroepskennis: op basis van voorkennis Voorkennis = schoolse voorkennis die bewezen kan worden aan de hand van orienteringsattesten Vrijstelling van een eerste of tweede jaar mogelijk indien leerling reeds een 4de of 5de jaar op de dagschool in dezelfde richting deed - het gebruik of niet gebruik maken van deze vrijstelling kan beter individueel gemotiveerd worden. Algemene vorming: op basis van oriënteringsattest Voorkennis: op basis van oriënteringsattest Valkuil voor jongeren die in een opleiding van 6 jaar BSO zitten: die moeten bij ons een 7de jaar AV doen. B-attest is geslaagd

5 De lesdag op Syntra Belang van aanwezigheden Leerplicht Niet-leerplichtige leerlingen verplichten zich door het tekenen van de leerlingkaart om les te volgen. Lesdag valt in tijd van de werkgever Opleider krijgt afwezigheidsmelding – kan leerling ongewettigd afwezig zetten op de prestatiestaat Eigen verklaring ouders is een wettiging naar de school toe maar niet naar het bedrijf. 2/3 aanwezigheden om examen te mogen doen Gewettigde afwezigheden zijn ook afwezigheden Aanwezigheden bepalen het succes van de leerjongere, niet afwezigheden Belang van goed gedrag Schoolreglement Leercontract is pas een succes als het goed in het bedrijf en op school gaat!

6 Praktijkopleiding in een bedrijf
Voorwaarde om ingeschreven te zijn Nog geen opleidingsbedrijf, dan helpen we met zoeken Belang matching leerling/bedrijf: er worden pas adressen gegeven na een intakegeprek. In sommige sectoren zijn de opleidingsplaatsen beperkt – LTB kan hier vaak moeilijk helpen. Sector met weinig opleidingsplaatsen is vaak ook sector met weinig tewerkstelling achteraf. Praktijkopleiding op basis van opleidingsprogramma Takenboekje Communicatiemiddel tussen alle actoren rond de leerling op voorwaarde dat ook iedereen het takenboekje gebruikt. Belangrijk werkinstrument in alternering school/bedrijf. Takenblaadjes Soms aanwezig, soms niet. Soms actueel, soms verouderd. Openheid hierover loont.

7 Leerovereenkomst Door wie? Wordt opgesteld door leertrajectbegeleider LTB werken per regio en per sector Verzorgen de adminstratie Begeleiden en bemiddelen Duur 1 tot 3 jaar in functie van opleiding en voorkennis leerling Opleidingstrajecten verschillen in duur Inkorting op basis van voorkennis Proefperiode 1 maand per schrijf van 12 maanden looptijd Dus: 3 maanden bij 3 jaar leerovereenkomst, 2 maanden bij 2 jaar leerovereenkomst etc. Proefdraaien voor het begin van de leerovereenkomst valt niet onder de reglementering leerovereenkomst. Definitie proefdraaien: maximaal 1 dag, niet deelnemen aan economisch proces, onbetaald

8 Leerovereenkomst Verbreking leerovereenkomst Proefperiode: 7 dagen opzegtermijn Schriftelijk meedelen aan de andere partij (ontslagbrief) Leertrajectbegeleider schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen op de hoogte brengen Buiten proefperiode: bemiddeling door leertrajectbegeleider Mogelijkheid tot bemiddeling openlaten (tenzij beide partijen niet willen) Van vandaag op morgen verbreken enkel mogelijk in onderling akkoord. In alle andere gevallen is het onmiddellijk verbreken onrechtmatig. 30 dagen regeling Een leerjongere mag slechts 30 dagen per schooljaar zonder leerovereenkomst zijn Het gaat in principe om 30 werkdagen Cumulatief: na een tweede verbreking beginnen we niet opnieuw bij 0 te tellen Uitschrijving indien 30 dagen opgebruikt zijn Voortrajecten vallen niet onder de 30 dagen

9 Schoolvakanties en verlof
Schoolvakanties Geen schoolvakanties (schoolvakantie = 5 dagen bedrijf) Grote vakantie is ook een schoolvakantie Verlof 20 dagen verlof per jaar (bouw: inhaalrustdagen) Hoofdverlof (week+weekend+week in de zomerperiode) Bouw= verlof leerling is bouwverlof Bedrijf sluit voor jaarlijkse vakantie = leerling heeft ook vakantie (wel rekening houden met lesdag) Verlof wanneer het bedrijf open is: aan werkgever op voorhand vragen – mag weigeren 1 dag onbetaald verlof per gewerkte maand Weinig gekende regel – is geen verplichting voor de leerling

10 Leerovereenkomst financieel
Maandelijkse leerovergoeding In functie van opleidingsjaar en leeftijd Indexering in januari – hoogste vergoeding soms slechts gedeeltelijk geïndexeerd (kinderbijslaggrens) Verhoging in juli mits de leerling geslaagd is Steeds kindergeld in de leertijd (tenzij patroon in het wit meer betaald dan 509,87€ > 18 jaar < 18 jaar 1ste jaar 308,05 € 410,73 € 2de jaar 462,09 € 3de jaar 509,87 €

11 Leerovereenkomst financieel
Vakantiegeld Op basis van arbeidsprestaties in het vorige jaar Meestal via vakantiecheque in mei of juni – mogelijkheid tot betaling op rekening Woon- en werkverkeer Indien afstand minimaal 5 km bedraagt 75% werkelijke kostprijs openbaar vervoer Sociaal secretariaat onderzoekt meestal het recht op woon-werkverkeer Startbonus voor leerplichtige leerlingen Mits slagen voor examens Aanvraag door bedrijf bij RVA binnen de 3 maanden na start overeenkomst Bedragen: 500 € € - 750€ Kan enkel drie jaren bekomen worden

12 Wat zijn de volgende stappen?
Intakegesprek met een leertrajectbegeleider - je motivatie om in de leertijd in te stappen - je beroepskeuze Opleidingsbedrijf al gevonden of nog zoeken? Start van je leerovereenkomst


Download ppt "Infomoment leertijd."

Verwante presentaties


Ads door Google