De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling Leertijd Werkplekopleiders. Inhoud 1.Wat is Leertijd? 2.Voor wie is Leertijd? 3.Wat zijn de sterke punten van Leertijd? 4.Een voorbeeld 5.Welke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling Leertijd Werkplekopleiders. Inhoud 1.Wat is Leertijd? 2.Voor wie is Leertijd? 3.Wat zijn de sterke punten van Leertijd? 4.Een voorbeeld 5.Welke."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling Leertijd Werkplekopleiders

2 Inhoud 1.Wat is Leertijd? 2.Voor wie is Leertijd? 3.Wat zijn de sterke punten van Leertijd? 4.Een voorbeeld 5.Welke opleidingen binnen Leertijd? 6.Leertijd of stageovereenkomst? 7.Reflectie Voorstelling Leertijd

3 1. Wat is leertijd? Een vorm van leren en werken Een opleidingstraject van 1, 2 of 3 jaar. Geregeld binnen het decreet Leren & Werken (10/7/2008). Uitgewerkt en opgevolgd door Syntra Vlaanderen en de Syntra vzw’s. Werkplekleren 4 dagen in een onderneming, overheidsinstelling of vzw Binnen het kader van een leerovereenkomst Opvolging door werkplekopleider (= monitor of ondernemingshoofd) Leren en werken met een billijke vergoeding

4 1. Wat is leertijd? Leren op de Syntra campus 4 uren van 50 min. algemene vorming en 4 uren van 50 min. beroepsgerichte vorming per week (1 lesdag) Beroepsgerichte vorming aanvullend op het werkplekleren 120 uren algemene vorming en 32 uren Frans of Engels 120 uren beroepsgerichte vorming Spreiding over september t.e.m. juni Het behalen van studiebewijzen, beroepscertificaten en getuigschriften leertijd Behalen van een beroepscertificaat erkend door de Vlaamse Regering Een beroepscertificaat en voldoende jaren secundair onderwijs zijn een voorwaarde voor het behalen van een studiebewijs secundair onderwijs

5 1. Wat is leertijd? Het behalen van studiebewijzen, beroepscertificaten en getuigschriften leertijd (II) Leerovereenkomst stratenmaker opleidingstraject stratenmaker Getuigschrift Leertijd Opleiding Stratenmaker 3 jaar Certificaat

6 2. Voor wie is Leertijd? Jongeren Vanaf 15 of 16 jaar …tot 25 jaar. …die arbeidsrijp en arbeidsbereid zijn Engagement van 4 dagen in de week binnen een ‘echte’ organisatie vraagt bepaalde vaardigheden en attitudes. …die kennis hebben van het Nederlands Werkplekopleider is Nederlandstalig en cursussen op de campus worden in het Nederlands gegeven.

7 2. Voor wie is Leertijd? …die al dan niet leerplichtig zijn Leerplichtige jongeren die baat hebben bij een alternerende opleidingsvorm. Niet-leerplichtige jongeren die baat hebben bij een alternerende opleidingsvorm en nog een studiebewijs secundair onderwijs willen behalen

8 3. Wat zijn de sterke punten van Leertijd? Voltijds engagement Akkoord tussen leerling en onderneming is een voorwaarde tot inschrijving in Leertijd. Een leerovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van het opleidingstraject (1, 2 of 3 jaar) Een overbruggingsperiode tussen 2 leerovereenkomsten is beperkt tot 30 dagen zodat er een garantie op werkervaring bestaat tijdens het schooljaar. Een leerovereenkomst heeft een proefperiode van 1 tot 3 maanden Maandelijkse vergoeding -18 jaar+ 18 jaar 1 e jaar € 308.05€ 410.73 2 e jaar € 410.73€ 462.07 3 e jaar € 509.87

9 3. Wat zijn de sterke punten van Leertijd? Andere voordelen eigen aan een leerovereenkomst Leerjongeren tot 18 jaar (arbeiders): 2% bijdrage Fonds voor Beroepsziekten en 16% RJV of. Leerjongeren tot 18 jaar (bedienden): 2% bijdrage Fonds voor Beroepsziekten + rechtstreekse betaling van het vakantiegeld Leerjongeren 18 jaar en ouder: doelgroepenvermindering (RSZ wordt integraal terugbetaald. Voorwaarden startbonus: leerovereenkomst aangegaan vóór 18 jaar. Het recht is van toepassing als de werkgever de jongere 3 maanden in dienst heeft, jaarlijkse uitbetaling na 15 augustus. 1 e en 2 e jaar leerovereenkomst: €500 3 e jaar leerovereenkomst: €750 Klachten? Syntra Vlaanderen kan beslissen over intrekking of opheffing van de leerovereenkomst.

10 3. Wat zijn de sterke punten van Leertijd? Andere voordelen eigen aan een leerovereenkomst (II) Voorwaarden mentorovereenkomst: werknemer volgt leerjongere op de werkvloer op, volgt opleiding Estafette (3 avonden in 3 verschillende weken, totaal 12u) Vermindering Werkgeversbijdrage RSZ: €1600 per jaar Leertrajectbegeleiders: deskundige begeleiding leerjongere op de werkvloer en ondersteuning werkgever Voor jongeren en ouders: Jongere behoudt recht op studietoelage. Ouders behouden kinderbijslag. RSZ-bijdrage niet-leerplichtige leerjongeren wordt volledig gerecupereerd via de werkbonus. Recht op een startbonus, ook voor leerjongere Bijzondere bescherming vanuit de bepalingen rond de tewerkstelling van minderjarigen en vanuit de welzijnswet.

11 3. Wat zijn de sterke punten van Leertijd? Opvolging op de werkvloer en de campus Een deel van de opleiding wordt gegeven door de werkplekopleider en wordt beschreven in takenblaadjes De werkplekopleider communiceert de vorderingen van de leerjongere naar de campus toe via een takenboekje. Evaluatieblaadjes worden gebruikt door de leertrajectbegeleider om de vorderingen van de leerjongere op de werkvloer op te volgen. Evaluatie op de campus gebeurt via dagelijks werk, examenmomenten en praktijkproeven. Een lesdag is een werkdag: de leerjongere ontvangt de vergoeding en valt de werkgeversverzekering

12 3. Wat zijn de sterke punten van Leertijd? Opvolging op de werkvloer en de campus (II) De leertrajectbegeleider treedt op als mediator tussen de leerjongere en de werkplekopleider en staat in voor de intake van de leerjongere en de opmaak van de leerovereenkomst. De docenten algemene vorming, beroepsgerichte vorming en leertijdverantwoordelijke blijven het eerste aanspreekpunt van de jongere op de campus. De leerjongere wordt verder begeleid vanuit het centrum voor leerlingen- begeleiding De begeleidingscel bespreekt de vorderingen van de jongere op de campus en werkvloer, neemt eventueel pedagogische maatregelen, beslist over deelname aan examens, staat in voor de deliberatie en beslist over de voortzetting van de leerovereenkomst.

13 3. Wat zijn de sterke punten van Leertijd? Kwaliteit van de opleiding Nauwe betrokkenheid beroepssectoren in opmaak leerplannen. Screening en vernieuwing opleidingsaanbod in 2009-2015. Voorwaarden voor werkplekopleiders: - 25 jaar oud (23 jaar mits diploma secundair onderwijs) en 5 jaar beroepspraktijk. - De onderneming moet 2 jaar bestaan. Interne kwaliteitscontrole vanuit Syntra Vlaanderen.

14 3. Wat zijn de sterke punten van Leertijd? Gekwalificeerde en gemotiveerde jongeren Jongeren ervaren een keuze voor leertijd overwegend als een postieve keuze 1 jaar na het beëindigen van de leertijd heeft 90% werk. 67% is actief in het beroep dat men koos 5 jaar na het beëindigen van de leertijd is 3% werkzoekend 18% is 5 jaar na het beëindigen van de leertijd zelfstandige, 10% in hoofdberoep

15 4. Een voorbeeld Hoe neemt een onderneming een leerjongere aan? Contact opnemen met een Syntra campus of een leertrajectbegeleider. U ontvangt regelgeving en registratieformulier. U gaat zelf actief op zoek naar potentiële leerjongeren in uw omgeving: - Melding vacature bij Actiris en VDAB - Familie, kennisenkring, familie van werknemers? - Posters voor vacatures verkrijgbaar bij leertrajectbegeleiders. - …? Geïnteresseerde jongeren worden door leertrajectbegeleiders gescreend en kunnen reageren op uw vacature. Opmaken leerovereenkomst door leertrajectbegeleider. Aanvang werkplekleren. Lesvolging tussen september en juni, 1 dag per week Instap in leertijd is mogelijk het hele jaar.

16 5. Welke opleidingen binnen Leertijd? Meer dan 200 opleidingen binnen Leertijd in Vlaanderen www.leertijd.be Mogelijkheid tot organiseren beroepsgerichte vorming voor zeldzame beroepen

17 6. Leerovereenkomst of stageovereenkomst? Wat is een stageovereenkomst? Aanvulling op een reguliere ondernemersopleiding (vaak avondopleiding) binnen Syntra. Opleidingsprogramma te volgen bij een werkplekopleider (3 maanden tot duur van gevolgde ondernemersopleiding). Begin schooljaar vanaf 1 juli, lessen starten vanaf september. Maandelijkse vergoeding 1 e stagejaar, voltijds: 699,63 EUR Maandelijkse vergoeding 2 e stagejaar, voltijds: 826.84 EUR Maandelijkse vergoeding 3 e stagejaar, voltijds: 954.05 EUR Voor wie is een stageovereenkomst? Niet-leerplichtige jongeren die een voorkeur hebben om een ondernemersopleiding aan te vullen met werkplekleren

18 Contactgegevens Contact SYNTRA Vlaanderen voor de regio Brussel Halle Vilvoorde Rudie Maes: rudie.maes@syntravlaanderen.be 0497593325rudie.maes@syntravlaanderen.be (Bouw, voertuigen en metaal, elektro, vastgoed, meubel-en houtbewerking, gezondheid en sport, mode en kledij, technologie voor medische diagnostiek)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46


Download ppt "Voorstelling Leertijd Werkplekopleiders. Inhoud 1.Wat is Leertijd? 2.Voor wie is Leertijd? 3.Wat zijn de sterke punten van Leertijd? 4.Een voorbeeld 5.Welke."

Verwante presentaties


Ads door Google