De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwartaalpublicatie POD Maatschappelijke Integratie Persconferentie 31 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwartaalpublicatie POD Maatschappelijke Integratie Persconferentie 31 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Kwartaalpublicatie POD Maatschappelijke Integratie Persconferentie 31 januari 2014

2 Focus FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun

3 Context werknemers waarvan de beroepsinkomens onvoldoende zijn op het niveau van het gezin die een aanvulling ontvangen vanwege het OCMW in de vorm van een leefloon (LL) Opmerking: de personen die tewerkgesteld worden (art. 60 §7 en andere vormen van activeringen) worden niet opgenomen onder deze werknemers. Aangezien het wettelijk minimumloon hoger is dan het bedrag van het leefloon Bronnen: Infocentre van de POD Maatschappelijke Integratie + Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ)

4 De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Soorten werknemers (1) Werknemers die een leefloon genieten en waarvan een gedeelte van de beroepsinkomsten wordt vrijgesteld bij de berekening van de toelage  socioprofessionele vrijstelling (SPV), inclusief de artiesten met onregelmatige prestaties Werknemers die een leefloon genieten zonder vrijstelling van de beroepsinkomsten

5 De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Soorten werknemers (2) Socioprofessionele vrijstelling: bevordert de socioprofessionele integratie van personen die geholpen worden door het OCMw die beginnen te werken of die een beroepsopleiding starten  progressiever herinschakeling op de arbeidsmarkt Werknemers die een onzekere activiteit uitoefenen (uitzendarbeid, deeltijds, seizoenscontracten, …) en die een beroep doen op steun van het OCMW  fenomeen van uitsluiting van de arbeidsmarkt

6 De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Voorwaarden voor de vrijstelling (SPV) deeltijds werk vrijstelling van 234,55 € per maand* maximaal 3 jaar Opmerking: gelet op het tijdelijke karakter van de maatregel is het vaak niet opportuun om de SPV te activeren. * bedrag van toepassing op 1 december 2012. Artiesten: jaarbedrag van 2814,65 Euro per jaar.

7 Sterke stijging van het aantal werknemers met aanvullend LL sinds 2003  2013*: gemiddeld 5.873 werknemers per maand, hetzij meer dan het dubbel in vergelijking met 2003 (2.374)  2013*: + 4 % in vergelijking met dezelfde periode in 2012.  2005-2012*: gemiddelde groei van 6,1 % per jaar  2004: lichte daling van het aantal geholpen werknemers *: eerste acht maanden van het jaar

8 De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Evolutie van het aantal werknemers met aanvullend leefloon

9 De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Groeiend aantal werknemers wier inkomsten niet worden vrijgesteld via een SPV  ofwel werken zij vóór zij OCMW-steun hebben gevraagd  ofwel zijn hun inkomsten te laag of te onregelmatig om de SPV te activeren Economische crisis Stijging van de werkloosheid Precarisering van de arbeidsmarkt (deeltijdsen; afwisselend werken/stempelen; uitzendarbeid van korte duur; seizoenswerk, enz.)

10 De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Verdeling van de werknemers met aanvullend leefloon volgens het soort beroepsinkomsten

11 De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Uitgedrukt in aandeel van de totale populatie van de leefloners In 2013* zijn 6 % van de leefloners werknemers met een aanvulling vanwege het OCMW (2003: 3,2 %) Vlaanderen: 8 % Brussel: 5,4 % Wallonië: 5,2 % *: eerste acht maanden van het jaar

12 De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Aantal werknemers met aanvullend leefloon in de totale leefloonpopulatie

13 De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Profiel* van de werknemers met een aanvullend LL Vrouwen met gezinslast, 25-44 jaar, Belg en die in Vlaanderen wonen Alleenstaande mannen, 25-44 jaar, Belg en die in Vlaanderen wonen. 2013*: op basis van de jaarcijfers (unieke telling van de individuen)

14 De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Vrouwen met aanvullend LL 57,8 % vs mannen 42,2 %

15 De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Vrouwen met gezinslast: 52,6 % van de leefloners Alleenstaande mannen: 50,7 % van de leefloners

16 De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Vrouwen 25-44 jaar: 48,8 % van de leefloners Mannen 25-44 jaar: 46,8 % van de leefloners

17 De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Meer werknemers die steun ontvangen in Vlaanderen en Wallonië dan in Brussel

18 De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Meer werknemers die steun ontvangen in Vlaanderen en Wallonië dan in Brussel

19 WEBSITE http://www.mi-is.be/be-nl/studies-publicaties-en- statistieken/statistieken MAIL vraag@mi-is.be


Download ppt "Kwartaalpublicatie POD Maatschappelijke Integratie Persconferentie 31 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google