De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Noël Remue

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichtingen bij het aanvraagformulier Noël Remue"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichtingen bij het aanvraagformulier Noël Remue
Indirecte emissies Toelichtingen bij het aanvraagformulier Noël Remue Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

2 Producenten van eind- of tussenproducten met welbepaalde
Toepassing en Methode WIE Producenten van eind- of tussenproducten met welbepaalde Nace code Prodcom code Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

3 Bestaande Benchmark voor specifieke prodcomcodes
Toepassing en Methode Bestaande Benchmark voor specifieke prodcomcodes Productievolume Begrenzing processen: gedefinieerd in benchmark Fall-Back methode Elektriciteitsverbruik Begrenzing: alle stroomopwaartse processen om eind- of tussenproduct te maken zijn inbegrepen Opgelet : geen dubbeltelling Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

4 De benchmarkmethode is gebaseerd op productievolume
Definities De benchmarkmethode is gebaseerd op productievolume 1 Basisproductievolume : Gemiddeld jaarproductievolume in de periode na uitsluiting van de laagste jaarproductie Indien er in die periode één jaar geen productie geweest is, dan is het basisproductievolume = jaarproductievolume van het kalenderjaar van de steun en dit tot er gegevens van 4 productiejaren beschikbaar zijn. Dan wordt het basisproductievolume het gemiddelde van deze 4 jaar na uitsluiting van de laagste jaarproductie. Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

5 2 Referentieproductievolume:
Definities 2 Referentieproductievolume: de waarde gebruikt in de formule van de subsidieberekening Referentievolume = productievolume van bedoeld jaar , indien productievolume < basisproductievolume Referentievolume = basisproductievolume van bedoeld jaar , indien productievolume > basisproductievolume Mits volgende correcties, zoals toegelicht in volgende voorbeelden Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

6 Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

7 Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

8 Definities De fall-back methode is gebaseerd op elektricteitsverbruik 1 Basiselektriciteitsverbruik 2 Referentie-elektriciteitsverbruik Analoge definities & berekeningen als voor de productievolumes bij benchmarking Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

9 Berekening subsidiebedrag
Benchmarkmethode Ba = Aia x C x Pa x BM x PMa Ba: subsidiebedrag in Euro in jaar a Aia: steunintensiteit in jaar a ( 85 % in 2013 tot 2015) C : CO2 emissiefactor ( 0,76 ton CO2/MWh voor Vlaanderen) Pa : EUA termijnkoers ; 7,93 Euro/ton CO2 voor 2013 BM : productspecifieke benchmark PMa : referentieproductievolume voor jaar a (eenheid zie benchmark) Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

10 Berekening subsidiebedrag
OPMERKING BM : ofwel uitgedrukt in MWh/productie-eenheid – zo toe te passen in formule ofwel uitgedrukt in ton CO2/ productie-eenheid, en dit bij producten met uitwisselbaarheid van brandstof en elektriciteit Dan dient de BM omgerekend te worden naar een MWh/productie-eenheid als volgt : BM ( ton CO2/ productie-eenheid) x aandeel relevante indirecte emissies /0,465(ton CO2/ MWh) Hierbij is : - 0,465 ton CO2/MWh de gemiddelde Europese emissie-intensiteitsfactor - aandeel relevante indirecte emissies = relevante indirecte emissies/ ( totaal directe + relevant indirecte emissies) Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

11 Berekening subsidiebedrag
Fall-Back methode Ba= Aia x C x Pa x EF x SVa Ba: subsidiebedrag in jaar a in Euro Aia: steunintensiteit in jaar a ( 85% in 2013 tot 2015) C : de CO2 emissiefactor ( 0,76 ton CO2 / MWh voor Vlaanderen) Pa: EUA termijnkoers ; 7,93 Euro voor 2013 EF: de fall-back efficientiebenchmarkfactor = 0,8 SVa: referentie-elektriciteitsverbruik voor jaar a in MWh Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

12 Berekening subsidiebedrag
De totale subsidie is de som van alle BM’s en de fall- back waarden Specifieke aanpassingen aan het subsidiebedrag: Elektriciteit ,expliciet volgens contract geleverd zonder CO2 kost, wordt niet gesubsidieerd Eén GWh elektriciteit / installatie wordt niet gedekt Voor begunstigden met meerdere installaties wordt maximaal 2 GWh / jaar niet gedekt. Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

13 Aanzienlijke capaciteitsuitbreiding
Voorwaarden Fysieke aanpassing van de installatie Capaciteitsuitbreiding > 10% van initiële capaciteit. (som van de twee hoogste maandwaarden x 6 in periode ) De nieuwe capaciteit is de som van de twee hoogste maandwaarden X 6 binnen 6 aansluitende productiemaanden na ingebruikname uitbreiding. De verhoging van de subsidie moet > 4000 Euro Nieuwe Basis ( volume/verbruik) wordt aangepast het jaar NA invoegetreding uitbreiding Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

14 Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

15 Gereduceerde Capaciteitsbenuttiging
Indien in jaar a 50 % > productie ( volume/verbruik ) > 25% Dan wordt het basis ( volume/verbruik) in dat jaar gereduceerd tot 50% 25% > productie( volume/verbruik) >10% Dan wordt het basis( volume/product) in dat jaar gereduceerd tot 25 % 10%> productie( volume/ verbruik) Dan wordt het basis ( volume.product) in dat jaar gereduceerd tot 0 en wordt er geen subsidie uitbetaald Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

16 Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014


Download ppt "Toelichtingen bij het aanvraagformulier Noël Remue"

Verwante presentaties


Ads door Google