De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indirecte emissies Toelichtingen bij het aanvraagformulier Noël Remue Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indirecte emissies Toelichtingen bij het aanvraagformulier Noël Remue Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Indirecte emissies Toelichtingen bij het aanvraagformulier Noël Remue Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

2 Toepassing en Methode WIE Producenten van eind- of tussenproducten met welbepaalde  Nace code  Prodcom code Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

3 Toepassing en Methode  Bestaande Benchmark voor specifieke prodcomcodes • Productievolume • Begrenzing processen: gedefinieerd in benchmark  Fall-Back methode • Elektriciteitsverbruik • Begrenzing: alle stroomopwaartse processen om eind- of tussenproduct te maken zijn inbegrepen Opgelet : geen dubbeltelling Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

4 Definities De benchmarkmethode is gebaseerd op productievolume 1 Basisproductievolume :  Gemiddeld jaarproductievolume in de periode 2005-2011 na uitsluiting van de laagste jaarproductie  Indien er in die periode één jaar geen productie geweest is, dan is het basisproductievolume = jaarproductievolume van het kalenderjaar van de steun en dit tot er gegevens van 4 productiejaren beschikbaar zijn. Dan wordt het basisproductievolume het gemiddelde van deze 4 jaar na uitsluiting van de laagste jaarproductie. Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

5 Definities 2 Referentieproductievolume: de waarde gebruikt in de formule van de subsidieberekening  Referentievolume = productievolume van bedoeld jaar, indien productievolume < basisproductievolume  Referentievolume = basisproductievolume van bedoeld jaar, indien productievolume > basisproductievolume Mits volgende correcties, zoals toegelicht in volgende voorbeelden Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

6

7

8 Definities De fall-back methode is gebaseerd op elektricteitsverbruik 1 Basiselektriciteitsverbruik 2 Referentie-elektriciteitsverbruik Analoge definities & berekeningen als voor de productievolumes bij benchmarking Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

9 Berekening subsidiebedrag •Benchmarkmethode B a = Ai a x C x P a x BM x PM a B a : subsidiebedrag in Euro in jaar a Ai a : steunintensiteit in jaar a ( 85 % in 2013 tot 2015) C : CO 2 emissiefactor ( 0,76 ton CO 2 /MWh voor Vlaanderen) P a : EUA termijnkoers ; 7,93 Euro/ton CO 2 voor 2013 BM : productspecifieke benchmark PM a : referentieproductievolume voor jaar a (eenheid zie benchmark) Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

10 Berekening subsidiebedrag OPMERKING BM : •ofwel uitgedrukt in MWh/productie-eenheid – zo toe te passen in formule •ofwel uitgedrukt in ton CO 2 / productie-eenheid, en dit bij producten met uitwisselbaarheid van brandstof en elektriciteit Dan dient de BM omgerekend te worden naar een MWh/productie-eenheid als volgt : BM ( ton CO 2 / productie-eenheid) x aandeel relevante indirecte emissies /0,465(ton CO 2 / MWh) Hierbij is : - 0,465 ton CO 2 /MWh de gemiddelde Europese emissie-intensiteitsfac tor - aandeel relevante indirecte emissies = relevante indirecte emissies/ ( totaal directe + relevant indirecte emissies) Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

11 Berekening subsidiebedrag •Fall-Back methode B a = Ai a x C x P a x EF x SV a B a : subsidiebedrag in jaar a in Euro Ai a : steunintensiteit in jaar a ( 85% in 2013 tot 2015) C : de CO 2 emissiefactor ( 0,76 ton CO 2 / MWh voor Vlaanderen) P a : EUA termijnkoers ; 7,93 Euro voor 2013 EF: de fall-back efficientiebenchmarkfactor = 0,8 SV a : referentie-elektriciteitsverbruik voor jaar a in MWh Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

12 Berekening subsidiebedrag De totale subsidie is de som van alle BM’s en de fall- back waarden Specifieke aanpassingen aan het subsidiebedrag:  Elektriciteit,expliciet volgens contract geleverd zonder CO 2 kost, wordt niet gesubsidieerd  Eén GWh elektriciteit / installatie wordt niet gedekt  Voor begunstigden met meerdere installaties wordt maximaal 2 GWh / jaar niet gedekt. Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

13 Aanzienlijke capaciteitsuitbreiding  Voorwaarden • Fysieke aanpassing van de installatie • Capaciteitsuitbreiding > 10% van initiële capaciteit. (som van de twee hoogste maandwaarden x 6 in periode 2005-2011) De nieuwe capaciteit is de som van de twee hoogste maandwaarden X 6 binnen 6 aansluitende productiemaanden na ingebruikname uitbreiding. • De verhoging van de subsidie moet > 4000 Euro  Nieuwe Basis ( volume/verbruik) wordt aangepast het jaar NA invoegetreding uitbreiding Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

14

15 Gereduceerde Capaciteitsbenuttiging •Indien in jaar a 50 % > productie ( volume/verbruik ) > 25% Dan wordt het basis ( volume/verbruik) in dat jaar gereduceerd tot 50% • Indien in jaar a 25% > productie( volume/verbruik) >10% Dan wordt het basis( volume/product) in dat jaar gereduceerd tot 25 % • Indien in jaar a 10%> productie( volume/ verbruik) Dan wordt het basis ( volume.product) in dat jaar gereduceerd tot 0 en wordt er geen subsidie uitbetaald Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014

16


Download ppt "Indirecte emissies Toelichtingen bij het aanvraagformulier Noël Remue Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen 15 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google