De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dinsdag 6 maart 2007Telebib2 Center1 Doelstellingen - Uniformiseren van de raadpleging - Uniformiseren van de rapportering aan klanten, over de maatschappijen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dinsdag 6 maart 2007Telebib2 Center1 Doelstellingen - Uniformiseren van de raadpleging - Uniformiseren van de rapportering aan klanten, over de maatschappijen."— Transcript van de presentatie:

1 dinsdag 6 maart 2007Telebib2 Center1 Doelstellingen - Uniformiseren van de raadpleging - Uniformiseren van de rapportering aan klanten, over de maatschappijen heen, ten einde raadpleging van polisgegevens via internet mogelijk te maken - Uniforme transfert van de informatie naar het schadebeheer - Verminderen van de input die door de makelaar verstrekt moet worden - Aanzet tot de realisatie van het “concept makelaarskantoor zonder papier” - In de uitwisseling de keuze van een formule in functie van de gekozen uitbreidingen en uitsluitingen vereenvoudigen Onderwaarborg Verzekerd bedrag/aantal Risico object Contract Waarborg Dekking Interventielimiet Betrokkene gegevens van Detailleren waarborggegevens ROQ - Risk Object Quantification Cijfermatige beschrijving van het risico (Grondslag premieberekening) De objectieve waarden en/of aantallen die het risico kwantificeren en die als grondslag kunnen dienen om de verschuldigde premie te berekenen en dit op verschillende ogenblikken. Dient bijvoorkeur opgenomen ter hoogte van het risico-object of de betrokkene(n). Per risico-object en/of betrokkene moeten meerdere waarden kunnen ingegeven worden. ROQ Het verzekerde bedrag en/of aantal dat geldt als referentie voor de wederzijdse prestaties en/of limieten. Dient opgenomen ter hoogte van de waarborg of de onderwaarborg. Per waarborg of onderwaarborg moeten meerdere waarden kunnen ingegeven worden. Het maximum van prestatie van een verzekeraar op een bepaald contract, waarborg, onderwaarborg of dekking. Desgevallend verhoogd met wettelijke en/of contractuele opslagen. Vrijstelling

2 dinsdag 6 maart 2007Telebib2 Center2 Telebib2-UN/Edifact : wat we beschikbaar stelden tot en met versie 6.06 : Onderwaarborg Risico object Waarborg Dekking Betrokkene Detailleren waarborggegevens Contract Gegevens

3 dinsdag 6 maart 2007Telebib2 Center3 Telebib2-UN/Edifact : wat jullie vandaag gebruiken : (zie de MCI’s) Risico object Waarborg Betrokkene Detailleren waarborggegevens Contract Gegevens En het lijkt er op dat dit voldoende is voor de makelaar; de WerkGroep Normalisatie ( of toch een deel van- ) wenst immers niet verder te gaan.

4 dinsdag 6 maart 2007Telebib2 Center4 Telebib2-UN/Edifact : wat we vandaag beschikbaar stellen : Onderwaarborg Risico object Contract Waarborg Dekking Betrokkene Detailleren waarborggegevens Vrijstelling Gegevens De Dekkingen zijn echter niet genormaliseerd.

5 dinsdag 6 maart 2007Telebib2 Center5 Telebib2-UN/Edifact : wat jullie waarschijnlijk gaan gebruiken : Risico object Contract Waarborg Betrokkene Detailleren waarborggegevens Vrijstelling Gegevens En het lijkt er op dat dit voldoende is voor de makelaar; de WerkGroep Normalisatie heeft dit net gevalideerd.

6 dinsdag 6 maart 2007Telebib2 Center6 Telebib2-UN/Edifact : wat nu gevraagd wordt vanuit een groep van “makelaars” : Onderwaarborg Risico object Contract Waarborg Dekking Betrokkene Detailleren waarborggegevens Vrijstelling Gegevens ROQ RisicoElement Verzekerd bedrag/aantal WaarborgVolume Gegevens Interventielimiet InterventieLimiet Gegevens

7 dinsdag 6 maart 2007Telebib2 Center7 Telebib2-UN/Edifact : wat nu gevraagd wordt vanuit een groep van “makelaars” : en wat deze hiermee willen doen : Onderwaarborg Risico object Contract Waarborg Dekking Betrokkene Detailleren waarborggegevens Vrijstelling Gegevens RisicoElement Gegevens WaarborgVolume Gegevens InterventieLimiet Gegevens Bestaande gegevens verplaatsen van-naar, en nieuwe gegevens plaatsen in … Idem …

8 dinsdag 6 maart 2007Telebib2 Center8 Telebib2-UN/Edifact : wat nu gevraagd wordt vanuit een groep van “makelaars” : en wat daar dan waarschijnlijk van zal gebruikt worden : Risico object Contract Waarborg Betrokkene Detailleren waarborggegevens Vrijstelling Gegevens RisicoElement Gegevens WaarborgVolume Gegevens InterventieLimiet Gegevens

9 dinsdag 6 maart 2007Telebib2 Center9 Telebib2-UN/Edifact : wat we voorstellen : Risico object Contract Waarborg Betrokkene Detailleren waarborggegevens Vrijstelling Gegevens RisicoElement Gegevens InterventieLimiet Gegevens Onderwaarborg Dekking Gegevens - 1. De InterventieLimieten worden genormaliseerd, op basis van de werkdocumenten “limieten per domein”. - 2. De RisicoElementen eveneens. - 3. Dan pas wordt er overwogen, indien nodig, de Dekkingen te normaliseren.


Download ppt "Dinsdag 6 maart 2007Telebib2 Center1 Doelstellingen - Uniformiseren van de raadpleging - Uniformiseren van de rapportering aan klanten, over de maatschappijen."

Verwante presentaties


Ads door Google