De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een artikel van Henri Heimans in FATIK. W AT IS FATIK ? Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen Verschijnt drie maandelijks Is een uitgave van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een artikel van Henri Heimans in FATIK. W AT IS FATIK ? Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen Verschijnt drie maandelijks Is een uitgave van."— Transcript van de presentatie:

1 Een artikel van Henri Heimans in FATIK

2 W AT IS FATIK ? Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen Verschijnt drie maandelijks Is een uitgave van de Liga voor Mensenrechten v.z.w. 2

3 W IE IS H ENRI H EIMANS ? Rechter bij het Hof van Beroep Voorzitter van de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij in Gent 3

4 H ET ARTIKEL Onderverdeeld in: Een hoopgevende hervorming Krachtlijnen van de nieuwe wet Gerechtelijke fase van de internering Tenuitvoerlegging van de internering Strafuitvoeringsrechtbanken De slachtoffers De modaliteiten van uitvoering van de internering – de rechtspleging 4

5 E EN HOOPGEVENDE HERVORMING Nu: lot van de geïnterneerden kan niet op significante wijze verbeterd worden zonder zware financiële inspanningen. Niet enkel de geïnterneerden zelf, maar ook de maatschappelijke veiligheid is gebaat bij een degelijke opvang. Globale aanbod moet het risico op herval verminderen en de kansen op recidive neutraliseren. 5

6 H ET RESULTAAT VAN DE FINANCIËLE INSPANNINGEN Verhoging capaciteit instelling Sociaal Verweer Oprichting van twee nieuwe instellingen Psychiatrische afdeling van de gevangenissen krijgen elke een multidisciplinair team aanvullende financiële impuls voor psychiatrische klinieken die ‘low-risk’ geïnterneerden op willen nemen. Betere financiëring van de pilootprojecten in de Forensische eenheden van de psychiatrische klinieken in Bierbeek, Rekem en Zelzate. 6

7 K RACHTLIJNEN VAN DE NIEUWE WET Nieuwe wet beoogt dubbele doelstelling: Beschermen van de maatschappij Verzekeren van aangepaste therapeutische begeleiding Rekening gehouden met aanbevelingen Commissie Delva Nieuwe definitie van de geesteszieke Psychiatrische expertise = wettelijk verplicht systeem van accreditatie van de experts wordt in het leven geroepen 7

8 K RACHTLIJNEN VAN DE NIEUWE WET Commissie ter Bescherming van de Maatschappij wordt afgeschaft. Geïnterneerden voortaan ressorteren onder strafuitvoeringsrechtbanken vier bijkomende kamers worden opgericht in de strafuitvoeringsrechtbanken ter vervanging van de CBM’s 8

9 G ERECHTELIJKE FASE VAN DE INTERNERING Nieuwe wet = nieuwe definitie internering Internering is veiligheidsmaatregel die de maatschappij beschermt en geïnterneerde verzorgt om reintegratie te bevorderen Aan de deskundige zal ten minste moeten gevraagd worden vast te stellen: Dat de persoon op het ogenblik van de feiten en van het onderzoek leed aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden heeft tenietgedaan of ernstig heeft aangetast? oorzakelijk verband bestaat tussen de geestesstoornis en de feiten? Dat het gevaar bestaat dat betrokkene ten gevolge van de geestesstoornis opnieuw misdrijven pleegt? hoe persoon kan behandeld, begeleid, verzorgd worden met het oog op zijn reïntegratie in de maatschappij Nieuwe voorwaarden die moeten vervuld worden zodat een persoon geïnterneerd kan worden 9

10 T ENUITVOERLEGGING VAN DE INTERNERING Strafuitvoeringsrechtbanken Grote innovatie = opvolging geïnterneerde door strafuitvoeringsrechtbanken. Cassatieberoep wordt uitgebreid. Rol van psychiater wordt beperkt. Leden gaan nu permanent zetelen. Coördinator toegewezen voor samenwerken tussen Justitie en zorgcentra + nieuwe initiatieven. 4 bijkomende kamers in strafuitvoeringsrechtbanken 10

11 T ENUITVOERLEGGING VAN DE INTERNERING De modaliteiten van de uitvoering – rechtspleging Nieuw = reeks nieuwe procedures uitvoeringsmodaliteiten. Rechtspositie geïnterneerde wordt verbeterd. Nieuwe wet => biedt rechtszekerheid aan geïnterneerde Op werkveld = grote moeilijkheden verwacht bij intredingwerking strafuitvoeringsrechtbanken. 11

12 EINDE 12


Download ppt "Een artikel van Henri Heimans in FATIK. W AT IS FATIK ? Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen Verschijnt drie maandelijks Is een uitgave van."

Verwante presentaties


Ads door Google