De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijheidsberoving na een als misdrijf omschreven feit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijheidsberoving na een als misdrijf omschreven feit"— Transcript van de presentatie:

1 Vrijheidsberoving na een als misdrijf omschreven feit
21 juni 2007 Gent

2 Inleiding POS vs MOF Elke plaatsing is een vorm van vrijheidsberoving
Ook O.O.O.C, beveiligingskamer Strikte zin: gemeenschapsinstellingen Voorlopige procedure vs procedure ten gronde

3 De aanhouding Administratieve aanhouding max 12u (art.31 Wet Politieambt) Beslissing tot vrijheidsbeneming door PdK, max 24u (met het oog op voorleiding voor de jeugdrechter PdK kan jongere naar huis laten gaan, en toch vorderen voor jeugdrechtbank

4 Verwittiging van de ouders
Art. 48 bis Jeugdwet Politieambtenaar moet zo snel mogelijk de vader en de moeder van de minderjarige, diens voogd of de personen bij wie hij hoofdzakelijk is gehuisvest in kennis stellen van de aanhouding en van de redenen van deze aanhouding, alsook van de plaats waar de minderjarige wordt opgesloten. ( niet: bij het verhoor aanwezig zijn)

5 Bij een eerste voorleiding bij de jeugdrechter moet politie ouders/opvoedingsverantwoordelijken verwittigen (art. 48 bis) Art.51: aanwezigheid ouders/opvoedingsverantwoordelijken op de zitting ten gronde. Mogelijkheid tot opleggen van geldboete bij afwezigheid ouders

6 Principes Subsidiariteit Proportionaliteit Vermoeden van onschuld
Onafhankelijke en onpartijdige rechter Recht op rechtsbijstand

7 Voorlopige fase Algemene voorwaarden (nieuw!) Bewaring of onderzoek
Zo kort mogelijke duur voldoende ernstige aanwijzigingen van schuld als de finaliteit op geen enkele andere wijze kan worden bereikt Nooit met oog op bestraffing of uitoefening van dwang Bewaring of onderzoek

8 Voorwaarden plaatsing
Zowel in voorlopige als definitieve fase Open afdeling (art. 37§2 quater) Vanaf 12 jaar Ernst van de feiten (+3j gevangenisstraf) Slagen en verwondingen - Herziening van een maatregel

9 voorwaarden Gesloten afdeling vanaf 14 jaar
ernst van de feiten ( + 5j gevangenisstraf) - Aanranding van de eerbaarheid Recidiven Bepaalde zware delicten -poort naar -14: “zij die een ernstige aanslag op het leven of op de gezondheid van een persoon hebben gepleegd en van wie het gedrag uitzonderlijk gevaarlijk is”

10 Extra voorwaarden bij voorlopige plaatsing in G.I.
Aanwijzingen van schuld Gevaarlijk gedrag voor hemzelf of voor anderen Risico van nieuwe misdrijven, vluchten, verduisteren bewijsmateriaal of collusie - Motivering!

11 Bij voorlopige plaatsing in gesloten afdeling
Max. 3 maanden (verlenging mgl met 3 mnd) Maandelijkse verlenging bij ernstige en uitz. Omstandigheden Maandelijks herziening mgl op vraag van jongere

12 Plaatsingstermijnen Verplichte maximumduur
Uitzonderlijk verlengbaar wegens Aanhoudend wangedrag Gevaarlijk voor hemzelf of anderen

13 Jrb definitieve fase Einde maatregel In principe op 18 jaar uitz:
- verlenging voor bep. duur tot uiterlijk 20 j : -op verzoek van de jongere -of bij aanhoudend wangedrag -of bij gevaarlijk gedrag Verlenging voor bep. Duur, uiterlijk tot 23 jaar - feit gepleegd tss 12 en 17j, (opsl. van >10j) - én pl in GI werd opgelegd - én wangedrag/ gevaarlijk gedrag

14 Everberg Alleen bij voorlopige maatregel met maximumduur van 2mdn en 5 dagen Vwdn: vanaf 14 j Straf + 5 jaar Dringende, ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, noodzakelijk voor openbare veiligheid Nieuw! recidiverende jongeren van lichte feiten niet meer – (straf van + 5j)

15 Detentie van POS Voor ten hoogste 3 maanden in een gesloten gemeenschapsinstelling “jongere van 14 jaar en maatregel is noodzakelijk voor het behoud van de integriteit van de jongere” OOOC

16 knelpunten Herziening maatregelen Everberg vs gemeenschapsinstelling
Pos in gemeenschapsinstelling, zelfde regime Proeftuin met sterk gestructureerd en beveiligd aanbod voor first-offenders Gefaseerd traject van (4 weken) interne periode naar re-integratie (4 weken) naar trajectbegeleiding (120 dagen)


Download ppt "Vrijheidsberoving na een als misdrijf omschreven feit"

Verwante presentaties


Ads door Google