De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

B OPZ Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen Gedwongen opname en behandeling Geestelijke gezondheidszorg Verstandelijk beperkte zorg Psychogeriatrie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "B OPZ Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen Gedwongen opname en behandeling Geestelijke gezondheidszorg Verstandelijk beperkte zorg Psychogeriatrie."— Transcript van de presentatie:

1 B OPZ Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen Gedwongen opname en behandeling Geestelijke gezondheidszorg Verstandelijk beperkte zorg Psychogeriatrie. (VV)

2 G EVAARSCRITERIUM VOOR GEDWONGEN OPNAME. D IT BETREFT SITUATIES WAARBIJ DE PATIËNT : zich van het leven zal beroven of zichzelf ernstig lichamelijk letsel toebrengt; maatschappelijk ten onder gaat; zichzelf ernstig zal verwaarlozen; door zijn hinderlijk gedrag agressie van anderen tegen zichzelf zal oproepen; een ander van het leven zal beroven of hem ernstig letsel zal toebrengen; de psychische gezondheid van een ander schaadt; een ander die nog aan zijn zorg is toevertrouwd zal verwaarlozen; gevaar veroorzaakt voor de algemene veiligheid van personen en goederen.

3 DE RECHTERLIJKE MACHT HANTEERT VIJF CRITERIA OM DE OPNAMEPLICHT TE BEOORDELEN, NAMELIJK : de patiënt vormt een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving; het gevaar hoeft nog niet gebleken te zijn. dit gevaar houdt verband met een stoornis van de geestvermogens; het gevaar is niet af te wenden door tussenkomst van personen of instellingen buiten het psychiatrisch ziekenhuis; de patiënt geeft geen blijk van de nodige bereidheid tot opname; de patiënt ouder is dan 12 jaar.

4 O NVRIJWILLEGE OPNAME IBS, in bewaringstelling Als er sprake is van een acute situatie. De patiënt kan binnen 24 uur worden opgenomen, ook al heeft het dan nog een voorlopig karakter. RM, rechtelijke machtiging Er is wat meer tijd om de noodzaak van een opname te beoordelen. De rechter heeft daardoor de gelegenheid verschillende betrokkenen ‘te horen’, met de bedoeling tot een beter gefundeerde afweging te komen.

5 IBS Politie, GGZ, huisarts, huisartsenpost, GGZ crisisdienst Burgemeester, op basis van geneeskundige verklaring. Doel ; wegnemen onmiddellijk dreigend gevaar op vermoeden veroorzaakt door geestesstoornis 3 weken 1 maal verlenging van 3 weken, daarna RM

6 RM, RECHTELIJKE MACHTIGING De personen die een RM mogen verzoeken zijn: De officier van justitie. De officier van justitie kan zelf op eigen initiatief een RM aanvragen, die wordt ook wel ambtshalve genoemd. Familie. De personen die, in de wet BOPZ, worden opgevat als familie zijn: de echtgenoot of degene die een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft met de patiënt; elk meerderjarige familielid in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de tweede graad. Dat wil zeggen geen schoonfamilie, maar wel directe ooms of tantes, kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, broers of zusters; de voogd of curator.

7 S OORTEN RM Een voorlopige machtiging (gewone RM 6 mnd) Observatie machtiging (max 3 weken) Een machtiging tot voortgezet verblijf die wordt afgegeven als de rechter verlenging van de voorlopige RM nodig vindt. Een machtiging op eigen verzoek. Een voorwaardelijke machtiging. Patiënt verblijft thuis, door de voorwaarden na te leven.

8 Voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met dementie zijn de volgende machtigingen relevant: voorlopige rechterlijke machtiging rechterlijke machtiging tot voortgezet verblijf (een verlenging van de voorlopige rechterlijke machtiging)


Download ppt "B OPZ Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen Gedwongen opname en behandeling Geestelijke gezondheidszorg Verstandelijk beperkte zorg Psychogeriatrie."

Verwante presentaties


Ads door Google