De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP

Verwante presentaties


Presentatie over: "CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP"— Transcript van de presentatie:

1 CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP
Herma Kappert Stichting Mentorschap Haag en Rijn

2 MINDERJARIGEN Handelingsonbekwaam
MEERDERJARIGEN Handelingsbekwaam

3 DOELGROEP MAATREGELEN:
Meerderjarigen die niet in staat zijn hun belangen zelf te behartigen

4 CURATELE Wegens geestelijke stoornis Wegens verkwisting
Wegens drankmisbruik

5 BEWIND/MENTORSCHAP Wegens geestelijke toestand
Wegens lichamelijke toestand

6 Financiële en persoonlijke belangen
CURATELE Financiële en persoonlijke belangen

7 BEWINDVOERING Financiële belangen

8 Persoonlijke belangen
MENTORSCHAP Persoonlijke belangen

9 BEVOEGDHEDEN WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER
Binnen de opdracht In overleg met betrokkenen Geen strikt persoonlijke zaken Soms toestemming van rechter nodig

10 WIE KAN WORDEN BENOEMD ALS CURATOR:
Partner Familielid Ander persoon

11 WIE KAN WORDEN BENOEMD ALS BEWINDVOERDER (S):
Ook rechtspersoon MAAR: Geen handelingsonbekwamen Geen onderbewind gestelden Geen gefailleerden Geen personen in dienst van instelling waar betrokkene verblijft

12 WIE KAN WORDEN BENOEMD ALS MENTOR:
Geen handelingsonbekwamen Geen onder mentorschap gestelden Geen betrokken hulpverleners Geen personen in dienst van instelling waar betrokkene verblijft

13 AANVRAAGPROCEDURE CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP : Kantonrechter
Verzoekschrift

14 WIE KAN AANVRAGEN: CURATELE: EXTRA BIJ BEWIND: EXTRA BIJ MENTORSCHAP:
Betrokkene Partner Familie tot 4e graad Voogd Officier van Justitie EXTRA BIJ BEWIND: Curator en Mentor EXTRA BIJ MENTORSCHAP: Curator en Bewindvoerder Instelling waar betrokkene verblijft

15 DUUR VAN DE MAATREGELEN:
In principe tot overlijden betrokkene Instellen voor bepaalde periode is mogelijk Verzoeken om opheffing is mogelijk Ontslag of overlijden wettelijk vertegenwoordiger leidt niet tot opheffing

16 TOEZICHT: Door Kantonrechter

17 MAATREGELEN ZIJN NIET VERPLICHT MAAR BESLIST WEL VAN BELANG BIJ:
Financieel onverantwoord gedrag Ontbreken familie Onenigheid in familie Vrijvallen erfenis

18 KEUZE VAN DE MAATREGEL AFHANKELIJK VAN:
Doel van de maatregel Gevreesde of gebleken problematiek Uitgangspunt van rechter: niet zwaarder dan noodzakelijk

19 VERDERE INFORMATIE Folder ministerie van justitie
Internet: aanvraagformulieren

20 Gepresenteerd op 25-03-2009 door:
Stichting Mentorschap Haag en Rijn, regio Delft Adres: Perzikweg 1a, 2321 DG Leiden Telefoonnummer: -adres: Website:


Download ppt "CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP"

Verwante presentaties


Ads door Google