De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdzorg- Drang en dwang in de jeugdzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdzorg- Drang en dwang in de jeugdzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdzorg- Drang en dwang in de jeugdzorg
Nieuw zorgaanbod voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen Emelie Mulleman

2 Inhoud Historiek Justitiële jeugdinrichtingen Opvang of behandeling
Beveiliging Capaciteit Groei Druk & onderzoek Nieuw zorgaanbod Kort overzicht: nieuw zorgaanbod jeugdzorg

3 Historiek Tweede kamer Afgelopen jaren door: Media
aandacht besteed aan de geplaatste jeugdigen die in justitiële jeugdinrichting verbleven. Gevolg  harde kritiek op strenge beveiliging, controlerende maatregelen & beperkt contact met familie.  opstand omdat kwetsbare jongeren in zelfde leefgroepen verbleven Media

4 Justitiële jeugdinrichtingen
Sinds 1990 in huidige vorm Ontstaan door: Omvorming van tuchtscholen, rijksinrichtingen Tot opvanginrichtingen & behandelinrichtingen Daarna kwam Wet op jeugdhulpverlening. Gesloten plaatsing enkel mogelijk in justitiële jeugdinrichtingen & kinder- & jeugdpsychiatrie

5 Opvang of behandeling Bedoeld voor jongeren in voorlopige hechtenis, jeugddetentie op wachtende op behandelinrichting. Biedt gedwongen behandeling voor jongeren met strafrechtelijke maatregel. Meesten zijn jongeren met civielrechtelijke maatregel. Bewust gekozen voor samenplaatsen van jongeren met civiel-& strafrechtelijke maatregelen. Wie? Groepen van jongens of meisjes. Wat? Dagprogramma bestaand uit onderwijs, arbeidstoeleiding, sport. Maar ook specifieke therapieën & trainingen.

6 Beveiliging Gebouw beveiligd met hoge hekken & camera’s.
Om weglopers tegen te gaan. Nieuwe inrichtingen moeten voldoen aan strenge beveiligingseisen. Gevolg van toenemende beveiliging: Uiterlijk van een gevangenis

7 capaciteit Eind jaren ‘80 veel vraag naar plaatsen in het center.
Gevolg: voorrangsregeling door strafrechter geplaatste jongeren krijgen voorrang op jongeren met civielrechtelijke maatregel. Ontstaan crisisplaatsing door heftige discussies.

8 Groei Aantal civielrechtelijke geplaatste jongeren stijgt.
Niet enkel jongeren met ernstige gedragsproblemen, ook jongeren in risicovolle omstandigheden. Gevolg : nieuwe doelgroep kennis en tijd is er niet om met jeugdige & gezinsvoogden te werken aan oplossing. Voor oplossen van crisis is meer nodig!

9 Druk & onderzoek Druk neemt toe om een oplossing te zoeken.
*VN- Comité wil voorkomen dat jeugdige daders samen gedetineerd worden met kinderen met gedragsproblemen. Uit onderzoek blijkt dat meeste ouders eens zijn met verblijf van kind in gesloten instelling. Wel vindt men niet rechtvaardig dat hun kind samen met strafrechtelijk veroordeelden in 1 gebouw verblijft. Zo concludeert men dat er nood is aan nieuw zorgaanbod. * VN- Comité = Comité voor de Rechten van het Kind Nederland

10 Nieuw zorgaanbod In 2004 beslist men nieuw zorgaanbod te creëren.
Justitiële jeugdinrichtingen verliezen zo hun functie in stelsel van jeugdzorg. Jongeren met ernstige gedragsproblemen worden niet langer meer in deze inrichting geplaatst. vanaf 2010 kunnen civielrechtelijke geplaatsten alleen in uitzondering in justitiële jeugdinrichtingen terecht. Na deze data worden daar in principe alleen strafrechtelijk geplaatste jongeren geplaatst.

11 Kort overzicht: nieuw zorgaanbod jeugdzorg
‘Doen wat werkt’ (Groningen) ambulant & residentieel aanbod van gezinsbehandeling ‘Hand in Hand’ (Zuid- Holland) zorgprogramma Jongerenhuis Harreveld, Horizon Jeugdzorg & Onderwijs ‘Horizon besloten groep’ (landelijke bestemming) enige besloten zorgaanbod voor kinderen van 9 tot 12 jaar. ‘Moeder en Kindhuis’ (landelijke bestemming) Tienermoeders die veilige plek nodig hebben om zelfstandig te wonen en kind te dragen.


Download ppt "Jeugdzorg- Drang en dwang in de jeugdzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google