De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek Mastertraject Pedagogische wetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek Mastertraject Pedagogische wetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek Mastertraject Pedagogische wetenschappen

2 www.studeren.uva.nl/ma-forensische- orthopedagogiek 2 Forensische Orthopedagogiek Prof. dr. Geert-Jan Stams Dr. Eveline van Vugt Prof. dr. Jan Hendriks Dr. Hanneke Creemers Dr. Machteld Hoeve Dr. Jessica Asscher Dr. Inge Wissink Dr. Xavier Moonen Dr. Claudia van der Put Drs. Arna Robsdóttir van Beek

3 www.studeren.uva.nl/ma-forensische- orthopedagogiek 3 3 Richt zich op het voorkomen en de aanpak van ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen die vragen om justitieel ingrijpen Wat is Forensische orthopedagogiek?

4 www.studeren.uva.nl/ma-forensische- orthopedagogiek 4 4 Vormen van Justitieel Ingrijpen  Strafrechtelijk  Jeugddelinquentie  Schade aan zelf en anderen  Plaatsing in een justitiële jeugdinrichting  Civielrechtelijk  Kindermishandeling en verwaarlozing  Veiligheid en ontwikkelingskansen  Ondertoezichtstelling (OTS) en/of uithuisplaatsing

5 www.studeren.uva.nl/ma-forensische- orthopedagogiek 5 Onderwijsvisie mastertraject Forensische orthopedagogiek: Interactief Toepassen van kennis i.p.v. reproductie van kennis Professionele vorming (zelfstandig en kritisch) Brug slaan tussen theorie en praktijk

6 www.studeren.uva.nl/ma-forensische- orthopedagogiek 6 Onderwijsprogramma Semester 1Semester 2 Blok 1Blok 2 (vanaf blok 3 semester 1) Inleiding in FO (3)Stage (21) M&T in de FO (3)Doelgroepen & Fenomenen in de FO (3) Thesis (18) Forensische Diagnostiek en Behandeling (9) FO en Recht (3)Masterclass FO (-) Actualiteiten

7 www.studeren.uva.nl/ma-forensische- orthopedagogiek 7 7 De forensisch orthopedagoog is gespecialiseerd in:  Juridische en ethische vraagstukken rondom problematische opvoedingssituaties  Specifieke methoden en technieken van forensisch onderzoek: het vaststellen van risico op delinquentie en kindermishandeling  Diagnostiek en behandeling van complexe problematiek, die in de regel plaatsvindt onder dwang

8 www.studeren.uva.nl/ma-forensische- orthopedagogiek 8 8 Waar werkt de Forensisch Orthopedagoog? Politie Justitie Justitiële Jeugdinrichtingen en Jeugdzorg Plus Bureau Jeugdzorg (jeugdbescherming en reclassering) Jeugdzorgaanbieders (b.v dagbehandeling, pleegzorg, gezinstherapie) Voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking Forensische Psychiatrie Raad voor de Kinderbescherming

9 www.studeren.uva.nl/ma-forensische- orthopedagogiek 9 Wat doet de Forensisch Orthopedagoog? Implementatie van interventies Diagnostiek en behandeling van ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen Teambuilding Management Onderzoek en beleid op het gebied van de Forensische orthopedagogiek

10 www.studeren.uva.nl/ma-forensische- orthopedagogiek 10 Onderzoeksthema’s (1) Ontwikkeling van jeugddelinquentie: sekseverschillen, etnische verschillen, ontwikkelingstrajecten, risicofactoren  Effectiviteit van justitiële jeugdzorg (bijvoorbeeld MST, NPT, FFT, NP, Spoedhulp) Validatie instrumenten (BES, APSD, SDQ, Washington pre-screen)

11 www.studeren.uva.nl/ma-forensische- orthopedagogiek 11 Onderzoeksthema’s (2) Specifieke groepen: Moordende moeders/ jeugdige zedendelinquenten Leefklimaat in JJIs Probleemgedrag op school LVB en forensische problematiek Middelengebruik en interventies

12 www.studeren.uva.nl/ma-forensische- orthopedagogiek 12 Graduate School of Child Development and Education Tot ziens bij Forensische orthopedagogiek Voor meer informatie: J.J.Asscher@uva.nl www.studeren.uva.nl/ma-forensische-orthopedagogiek www.studeren.uva.nl/schakelprogrammas www.student.uva.nl/mowk


Download ppt "Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek Mastertraject Pedagogische wetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google