De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek
Mastertraject Pedagogische wetenschappen

2 Forensische Orthopedagogiek
Prof. dr. Geert-Jan Stams Dr. Eveline van Vugt Prof. dr. Jan Hendriks Dr. Hanneke Creemers Dr. Machteld Hoeve Dr. Jessica Asscher Dr. Inge Wissink Dr. Xavier Moonen Dr. Claudia van der Put Drs. Arna Robsdóttir van Beek 2

3 Wat is Forensische orthopedagogiek?
Richt zich op het voorkomen en de aanpak van ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen die vragen om justitieel ingrijpen 3 3

4 Vormen van Justitieel Ingrijpen
Strafrechtelijk Jeugddelinquentie Schade aan zelf en anderen Plaatsing in een justitiële jeugdinrichting Civielrechtelijk Kindermishandeling en verwaarlozing Veiligheid en ontwikkelingskansen Ondertoezichtstelling (OTS) en/of uithuisplaatsing 4

5

6 Onderwijsprogramma Semester 1 Semester 2 Inleiding in FO (3)
Blok 1 Blok 2 (vanaf blok 3 semester 1) Inleiding in FO (3) Stage (21) M&T in de FO (3) Doelgroepen & Fenomenen in de FO (3) Thesis (18) Forensische Diagnostiek en Behandeling (9) FO en Recht (3) Masterclass FO (-) Actualiteiten

7 De forensisch orthopedagoog is gespecialiseerd in:
Juridische en ethische vraagstukken rondom problematische opvoedingssituaties Specifieke methoden en technieken van forensisch onderzoek: het vaststellen van risico op delinquentie en kindermishandeling Diagnostiek en behandeling van complexe problematiek, die in de regel plaatsvindt onder dwang 7 7

8 Waar werkt de Forensisch Orthopedagoog?
Politie Justitie Justitiële Jeugdinrichtingen en Jeugdzorg Plus Bureau Jeugdzorg (jeugdbescherming en reclassering) Jeugdzorgaanbieders (b.v dagbehandeling, pleegzorg, gezinstherapie) Voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking Forensische Psychiatrie Raad voor de Kinderbescherming 8

9 Wat doet de Forensisch Orthopedagoog?
Diagnostiek en behandeling van ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen Implementatie van interventies Management Teambuilding Onderzoek en beleid op het gebied van de Forensische orthopedagogiek

10 Onderzoeksthema’s (1) Ontwikkeling van jeugddelinquentie: sekseverschillen, etnische verschillen, ontwikkelingstrajecten, risicofactoren Effectiviteit van justitiële jeugdzorg (bijvoorbeeld MST, NPT, FFT, NP, Spoedhulp) Validatie instrumenten (BES, APSD, SDQ, Washington pre-screen)

11 Onderzoeksthema’s (2) Specifieke groepen: Moordende moeders/
jeugdige zedendelinquenten Leefklimaat in JJIs Probleemgedrag op school LVB en forensische problematiek Middelengebruik en interventies

12 Graduate School of Child Development and Education
Tot ziens bij Forensische orthopedagogiek Voor meer informatie:


Download ppt "Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek"

Verwante presentaties


Ads door Google