De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde

2 Onderwijskunde Presentatie: Prof. dr. Monique Volman Femke Algra
Erik van der Zande

3 Onderwijskunde aan de UvA
Brede onderwijskundige master de invloed van onderwijsbeleid, schoolorganisatie en leeromgeving op de kwaliteit van onderwijzen en leren

4 (onderwijsleerprocessen)
Macro (onderwijsbeleid) Meso (schoolorganisatie) Micro (onderwijsleerprocessen) macro meso micro

5 de invloed van onderwijsbeleid, schoolorganisatie en leeromgeving op de kwaliteit van onderwijzen en leren

6 Sociale oriëntatie Voorbeelden: ‘hoe kunnen leraren betrokkenheid en motivatie van leerlingen bevorderen?’ ‘hoe kunnen schoolleiders betrokkenheid van leraren bij schoolontwikkeling en leerlingontwikkeling bevorderen?’ ‘hoe kan onderwijsbeleid bijdragen aan de kansen van kwetsbare groepen om te participeren?’

7

8 Studieprogramma Master Onderwijskunde
Semester 1 Semester 2 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Onderwijs- leerprocessen Diversiteit en onderwijs Stage (12 ec) Beleid en organisatie Masterclass onderwijs-onderzoek Scriptie (24 ec) 8 8

9 Planning van de studie Combineren studie en werk wordt gefaciliteerd
Stage en scriptie kunnen na elkaar gepland maar ook parallel Soms combinatie stage en scriptie mogelijk

10 Regeling voor studenten met een baan in het onderwijs
12 EC als volgt ingevuld: externe ministage van 3 EC EN onderwijskundig verander- of ontwikkelproject van 9 EC binnen de eigen schoolorganisatie (school of schoolbestuur)

11 Onderwijsleerprocessen
module Onderwijsleerprocessen Leertheorieën Motivatie en metacognitie Zelfregulatie Begripsontwikkeling (conceptual change) Transfer Leeromgeving Rol van de leraar

12 Beleid en organisatie van onderwijs
module Beleid en organisatie van onderwijs Actuele kwesties rond onderwijsbeleid Marktwerking Prestatiebeloning Concurrentie tussen scholen Actuele kwesties t.a.v. onderwijskundige sturing in tijd van toegenomen autonomie voor scholen Schoolleiderschapstheorieën Onderzoekende school Evidence-based werken, opbrengstgericht werken Leren van leraren

13 Onderwijs en diversiteit
module Onderwijs en diversiteit Kennis als perspectief Multicultureel onderwijs tussen universalisme en relativisme Onderwijskansenbeleid Segregatie in het onderwijs Lesgeven op multiculturele scholen Gender revisited: de ‘boy turn’

14 Masterclass Onderwijsonderzoek
module Masterclass Onderwijsonderzoek Tradities in onderwijskundig onderzoek Design research en multilevel problematiek Van probleemstelling naar onderzoeksdesign Van design naar concrete onderzoeksopzet: methoden van dataverzamelen Van design naar concrete onderzoeksopzet: operationaliseren van de variabelen Methoden van data-analyse en rapportage Miniconferentie

15 Gevarieerde werkvormen en toetsvormen

16 Voorbeelden van scriptieonderwerpen
Vroegtijdig schoolverlaten en motivatie van leerlingen Een vergelijking van het curriculum van de Finse en Nederlandse lerarenopleiding Formatief toetsen in het voortgezet onderwijs Problemen van startende leraren in de grote stad Zwakke scholen Kwaliteit van huiswerkbegeleiding Culturele diversiteit in het Peruaanse onderwijs Effecten van burgerschapsonderwijs op moreel redeneren Opbrengstgericht werken en schoolleiderschap

17 Voorbeelden stageaanbieders

18 Beroepenveld

19 Beroepenvelden Beleid en uitvoering Leerplanontwikkeling
Onderwijs en opleiding Begeleiding en advies / consultancy Toetsontwikkeling Onderzoek

20 Beroepenveld Beleid en uitvoering (1)
Ministerie van OCW Inspectie Gemeenten, deelraden Stafdeling grote onderwijsinstelling Projecten achterstandsbeleid, brede school, ouder-kindcentra, etc.

21 Beroepenveld Beleid en uitvoering (2)
Besturenorganisaties Vakorganisaties Sectorraden (VO-raad, HBO-raad, MBO-raad, etc.) Bureaus onderwijs-arbeidsmarkt Landelijke organen voor het beroepsonderwijs

22 Beroepenveld Begeleiding en advies
Schoolbegeleidingsdiensten Landelijke pedagogische centra (APS, CPS, KPC) Consultancy bureaus (grote en kleine)

23 Particuliere bureaus (t.b.v. bedrijfsopleidingen)
Beroepenveld Leerplanontwikkeling SLO Particuliere bureaus (t.b.v. bedrijfsopleidingen) Projecten voor kansarme leerlingen

24 Beroepenveld Toetsontwikkeling
Schooltoetsen Leerlingvolgsystemen Landelijke examenbureaus Organisaties voor het beroepsonderwijs

25 Beroepenveld Opleiding en onderwijs
Bedrijfsopleidingen Docent onderwijskunde

26 Beroepenveld Onderzoek en evaluatie
Onderzoeker bij onderzoeksbureau (b.v. Kohnstamm Instituut, Research voor Beleid) Inspectieonderzoek Visitatie en accreditatie

27 Kans op de arbeidsmarkt
Opleiding WO (master) % afgestudeerden met baan (op niveau) bruto inkomen per maand Psychologie Onderwijskunde Pedagogische wetensch. Communicatiewetensch. Politicologie 87% (72%) 98% (71%) 92% (57%) 87% (47%) 81% (58%) 2667 2738 2781 2448 2564 bron: (september ’11) 27 27

28 Graduate School of Child Development and Education
Tot ziens bij de master Onderwijskunde Voor meer informatie:


Download ppt "Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google