De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde

2 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde2 Onderwijskunde Presentatie: Prof. dr. Monique Volman Femke Algra Erik van der Zande

3 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde3 Brede onderwijskundige master de invloed van onderwijsbeleid, schoolorganisatie en leeromgeving op de kwaliteit van onderwijzen en leren Onderwijskunde aan de UvA

4 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde4 Macro (onderwijsbeleid) Meso (schoolorganisatie) Micro (onderwijsleerprocessen) micro macro meso

5 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde5 de invloed van onderwijsbeleid, schoolorganisatie en leeromgeving op de kwaliteit van onderwijzen en leren

6 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde6 Sociale oriëntatie Voorbeelden:  ‘hoe kunnen leraren betrokkenheid en motivatie van leerlingen bevorderen?’  ‘hoe kunnen schoolleiders betrokkenheid van leraren bij schoolontwikkeling en leerlingontwikkeling bevorderen?’  ‘hoe kan onderwijsbeleid bijdragen aan de kansen van kwetsbare groepen om te participeren?’

7 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde7 Kenmerken master Onderwijskunde Kleinschaligheid Korte lijnen Studenten uit bachelor en schakelprogramma Intensieve werkvormen Studenten worden betrokken bij onderzoeksvragen ‘Community of learners’

8 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde8 8 Semester 1Semester 2 Blok 1Blok 2Blok 3 Onderwijs- leerprocessen Diversiteit en onderwijs Stage (12 ec) Beleid en organisatie Masterclass onderwijs- onderzoek Scriptie (24 ec) Studieprogramma Master Onderwijskunde

9 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde9 Planning van de studie Combineren studie en werk wordt gefaciliteerd Stage en scriptie kunnen na elkaar gepland maar ook parallel Soms combinatie stage en scriptie mogelijk

10 10 Regeling voor studenten met een baan in het onderwijs 12 EC als volgt ingevuld: externe ministage van 3 EC EN onderwijskundig verander- of ontwikkelproject van 9 EC binnen de eigen schoolorganisatie (school of schoolbestuur)

11 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde11 module Onderwijsleerprocessen Leertheorieën Motivatie en metacognitie Zelfregulatie Begripsontwikkeling (conceptual change) Transfer Leeromgeving Rol van de leraar

12 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde12 module Beleid en organisatie van onderwijs Actuele kwesties rond onderwijsbeleid Marktwerking Prestatiebeloning Concurrentie tussen scholen Actuele kwesties t.a.v. onderwijskundige sturing in tijd van toegenomen autonomie voor scholen Schoolleiderschapstheorieën Onderzoekende school Evidence-based werken, opbrengstgericht werken Leren van leraren

13 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde13 module Onderwijs en diversiteit Kennis als perspectief Multicultureel onderwijs tussen universalisme en relativisme Onderwijskansenbeleid Segregatie in het onderwijs Lesgeven op multiculturele scholen Gender revisited: de ‘boy turn’

14 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde14 module Masterclass Onderwijsonderzoek Tradities in onderwijskundig onderzoek Design research en multilevel problematiek Van probleemstelling naar onderzoeksdesign Van design naar concrete onderzoeksopzet: methoden van dataverzamelen Van design naar concrete onderzoeksopzet: operationaliseren van de variabelen Methoden van data-analyse en rapportage Miniconferentie

15 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde15 Gevarieerde werkvormen en toetsvormen

16 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde16 Voorbeelden van scriptieonderwerpen Vroegtijdig schoolverlaten en motivatie van leerlingen Een vergelijking van het curriculum van de Finse en Nederlandse lerarenopleiding Formatief toetsen in het voortgezet onderwijs Problemen van startende leraren in de grote stad Zwakke scholenKwaliteit van huiswerkbegeleiding Culturele diversiteit in het Peruaanse onderwijs Effecten van burgerschapsonderwijs op moreel redeneren Opbrengstgericht werken en schoolleiderschap

17 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde17 Voorbeelden stageaanbieders Hogeschool: onderzoek naar relatie onderwijskenmerken & studierendement SBD: evalueren remediërend programma voor zwakke rekenaars Gemeente Amsterdam: bevorderen jeugdparticipatie Landelijk pedagogisch centrum: begeleiden invoering maatschappelijke stage Onderwijsuitgever: verkenning reflectie In methoden vmbo Adviesbureau: ontwikkelen zorgstructuur op zeer zwakke school

18 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde18 Beroepenveld

19 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde19 Beroepenvelden Beleid en uitvoering Begeleiding en advies / consultancy Leerplanontwikkeling Toetsontwikkeling Onderwijs en opleiding Onderzoek

20 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde20 Ministerie van OCW Inspectie Gemeenten, deelraden Stafdeling grote onderwijsinstelling Projecten achterstandsbeleid, brede school, ouder- kindcentra, etc. Beroepenveld Beleid en uitvoering (1)

21 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde21 Besturenorganisaties Vakorganisaties Sectorraden (VO-raad, HBO-raad, MBO-raad, etc.) Bureaus onderwijs-arbeidsmarkt Landelijke organen voor het beroepsonderwijs Beroepenveld Beleid en uitvoering (2)

22 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde22 Beroepenveld Begeleiding en advies Schoolbegeleidingsdiensten Landelijke pedagogische centra (APS, CPS, KPC) Consultancy bureaus (grote en kleine) Beroepenveld Begeleiding en advies

23 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde23 SLO Particuliere bureaus (t.b.v. bedrijfsopleidingen) Projecten voor kansarme leerlingen Beroepenveld Leerplanontwikkeling

24 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde24 Beroepenveld Toetsontwikkeling Schooltoetsen Leerlingvolgsystemen Landelijke examenbureaus Organisaties voor het beroepsonderwijs Beroepenveld Toetsontwikkeling

25 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde25 Bedrijfsopleidingen Docent onderwijskunde Beroepenveld Opleiding en onderwijs

26 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde26 Onderzoeker bij onderzoeksbureau (b.v. Kohnstamm Instituut, Research voor Beleid) Inspectieonderzoek Visitatie en accreditatie Beroepenveld Onderzoek en evaluatie

27 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde27 Kans op de arbeidsmarkt Opleiding WO (master)% afgestudeerden met baan (op niveau) bruto inkomen per maand Psychologie Onderwijskunde Pedagogische wetensch. Communicatiewetensch. Politicologie 87% (72%) 98% (71%) 92% (57%) 87% (47%) 81% (58%) 2667 2738 2781 2448 2564 bron: www.studiekeuze123.nl (september ’11)www.studiekeuze123.nl

28 www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde28 Graduate School of Child Development and Education Tot ziens bij de master Onderwijskunde Voor meer informatie: M.L.L.Volman@uva.nl www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde www.studeren.uva.nl/schakelprogrammas www.student.uva.nl/mowk


Download ppt "Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google