De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek de school in Welke samenwerkingsvorm past bij mijn project?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek de school in Welke samenwerkingsvorm past bij mijn project?"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek de school in Welke samenwerkingsvorm past bij mijn project?
Monique Volman – Universiteit van Amsterdam Wouter Schenke – Kohnstamm Instituut, UvA Maartje Smeets – VO-raad Oogstconferentie 2012

2 Onderzoek de school in

3 Opzet workshop Samenwerken in R&D-projecten
Vier projecten stellen zich voor In groepen uiteen Plenaire afsluiting

4 Onderzoek de school in Praktijkgericht onderzoek de school in
Evidence based onderwijs De onderzoekende docent Beleid voeren op basis van gefundeerde argumenten

5 Onderzoek de school in Invulling\ achtergrond
Voorkomen van onverantwoorde vernieuwingen Professionele ontwikkeling leraren Kloof theorie-praktijk overbruggen Evidence-based werken 1. Toepassen van kennis over leren 2. Kennisnemen van beschikbare kennis 3. Blijft probleem Onderzoekende scholen/ leraren 4. Ontwerpen en kritisch evalueren van eigen praktijk 5. Leren door innoveren en onderzoeken 6. Voortbouwen op beschikbare kennis in eigen onderzoek en praktijk Samenwerking onderzoekers met scholen/ leraren 7. Kritisch monitoren van lokale vernieuwingen 8. Leren, innoveren en bijdragen aan nieuwe kennis door participeren in onderzoeksactiviteiten 9. Samen onderzoeken: nieuwe kennis en onderbouwde onderwijspraktijken M. Volman, Van de ‘school onderzocht’ naar de ‘onderzoekende school’ 2007

6 SLOA projecten R&D-projecten
ontwikkeling en onderzoek gaan hand in hand Vraaggestuurd 75 aanvragen in > 12 gehonoreerd 73 aanvragen in > 20 gehonoreerd Looptijd 1, 2 of 3 jaar Subsidie vanuit VO-raad voor onderzoeksdeel, school investeert zelf in ontwikkeling Overkoepelend onderzoek

7 SLOA projecten 32 R&D-projecten die gefinancierd worden/zijn uit SLOA-regelingen VO-raad projecten/sloa-regeling

8 SLOA projecten Welke partijen spelen een rol in R&D-projecten?
Schoolleiding: rector, teamleider, stafmedewerker onderwijskwaliteit Docenten: onderzoekende docent? -> training, maar soms ook niet -> gefaciliteerd, maar soms ook niet Externe onderzoeker en/of een externe adviseur universiteiten, hogescholen (lectoren), lerarenopleidingen, pedagogische en onderwijskundige centra, onderzoeksbureaus

9 SLOA projecten Partijen werken samen aan een R&D project ieder heeft zijn of haar eigen inbreng

10 Creatief spanningsveld “… useful new ideas can arise from the combination of very different viewpoints into a creative tension.” Amabile et al, 2001, p. 420

11 Negatief spanningsveld “However, differences between collaborative team members can also cause negative process conflict.” Amabile et al, 2001, p. 420

12 Expeditie Durven Delen Doen
Drie belangrijke condities voor onderzoek de school in: Communicatie tussen onderzoekers en school Neem de tijd om elkaar te leren kennen, maak afspraken, stem doelen af 2. Eigenaarschap van docenten Zorg voor draagvlak, geloof in eigen kunnen, ontwikkel een onderzoekende houding 3. Sturende rol van schoolleiders Draag visie uit, geef positie en belang van onderzoek aan F. Geijsel & E. van Eck: Duurzaam vernieuwen, 2011

13 Expeditie Durven Delen Doen
Welke rol hadden de externe onderzoekers? Drie rollen: als inhoudelijke expert als expert op het gebied van terrein van onderzoek als betrokken buitenstaander F. Geijsel & E. van Eck: Duurzaam vernieuwen, 2011

14 Vier presentaties Opdracht
1. Wie heeft de opzet van het onderzoek bepaald? school onderzoeker 2. Wie voert het onderzoek uit?

15 SG Huizermaat Bart Smoors – docent/onderzoeker/projectleider
Doel van het project Samen met docenten effectief en passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen aanbieden Samenwerking met: Wilfried Admiraal – professor Universiteit Leiden Onderzoeker

16 Bataafs Lyceum Benno Hams – teamleider/projectleider
Doel van het project Met behulp van datateam het exacte onderwijs (Na, Sk, Bi en Wi) verbeteren door toepassing van creatieve technieken Samenwerking met: Kim Schildkamp – docent/onderzoeker Universiteit Twente Begeleider datateam en onderzoeker

17 UniC Ruben Koeweiden – teamleider/projectleider Doel van het project
Effecten meten van de inzet van games, die leerlingen inzicht geven in natuurkundige misconcepties Samenwerking met: Ineke Verheul – zelfstandig onderzoeker GameOn Onderzoeker Martijn Koops – docent/onderzoeker Hogeschool Utrecht Ontwerp game en onderzoeker

18 Farel College Dirk Wakker – rector Doel van het project
Beter zicht op rendement leerwegondersteunend onderwijs dankzij vorming projectteam en opstellen verbeteragenda Samenwerking met: Suzanne Beek – onderzoeker/adviseur KPC Groep Onderzoeker/adviseur

19 In groepen uiteen Kies een van de aanwezige scholen/projecten om meer informatie te verkrijgen - Stel vragen over de samenwerking in het project tussen de school en de onderzoeker Na 20 minuten plenaire afsluiting

20 Typen samenwerking School aan het roer, onderzoeker ondersteunt
Integratie van onderzoeks- en schoolbelangen en rollen Inbreng van eigen expertise vanuit school en onderzoeker Onderzoeker neemt de leiding, school ondersteunt School heeft de leiding Praktijkgerichte onderzoeker heeft de leiding

21 SLOA projecten School aan het roer Voorbeeld SG Huizermaat
School is sturend in onderzoek en ontwikkeling Interne onderzoekers voeren onderzoek uit; ondersteuning van externe onderzoekers

22 SLOA projecten Integratie onderzoek en school Voorbeeld Bataafs Lyceum
School en onderzoeker zijn beide sturend in onderzoek en ontwikkeling Externe en interne onderzoekers voeren onderzoek uit

23 SLOA projecten Ieder brengt zijn expertise in Voorbeeld UniC
Onderzoeker is sturend in onderzoek School is sturend in ontwikkeling Externe en interne onderzoekers voeren onderzoek uit

24 SLOA projecten Onderzoeker leidt onderzoek en stuurt ontwikkeling
Voorbeeld Farel College Onderzoeker is sturend in onderzoek en in ontwikkeling Externe onderzoekers voeren onderzoek uit; ondersteuning van interne onderzoekers

25 SLOA projecten Onderzoek gaat door… Opbrengsten staan op:


Download ppt "Onderzoek de school in Welke samenwerkingsvorm past bij mijn project?"

Verwante presentaties


Ads door Google