De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kandinsky College Malderburchtstraat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kandinsky College Malderburchtstraat"— Transcript van de presentatie:

1 Kandinsky College Malderburchtstraat
Inzicht in de rol van leiderschap bij de invoering van PBS Yolande Ulenaers en Wil Boezen

2 Deze workshop: Hoe is PBS op het Kandinsky College ingevoerd? Wat kunnen andere scholen hiervan leren?

3 Korte introductie: het Kandinsky College
Missie: Het Kandinsky College is een school voor vmbo-t, (tweetalig) havo en (tweetalig) vwo. Het biedt een venster op de wereld. De school staat voor hoogwaardig onderwijs in een veilige leef- en leeromgeving. Een school voor en van de leerlingen, met ruimte voor eigenheid en voor ieders talent.

4 Prikkelend en uitdagend
Samenhang en verbinding Van goed naar excellent Transparant en overzichtelijk

5 Kandinsky College en PBS: een korte historie
Eerste kennismaking met SWPBS in Eerste pilots Meting readiness in voorjaar 2011 Vanaf voorjaar 2011 een PBS-team en een projectleider

6 Kiezen voor PBS

7 Waarom? PBS draagt bij aan een effectief leerklimaat: Positief Veilig
Voorspelbaar Consistent

8 PBS in je organisatie Welke actoren spelen een rol?
Waar houd je rekening mee? Wat is de uitgangspositie van je school? Wat is je eerste stap, waar begin je mee? Wat staat je als schoolleider nog meer te doen? Opdracht: maak een mindmap waarbij je zoveel mogelijk facetten benoemt.

9 Rollen van de leidinggevende
Enthousiasme voor PBS PBS-team samenstellen Plan van aanpak Voortgang bewaken Zicht houden op het veranderingsproces Zoeken naar en bewaken van beschikbare middelen

10 Beginsituatie de uitgangspositie van je school
Hoe verhoudt PBS zich tot de missie/visie van je school? Wie zal de kar trekken? Op welke steun kan je PBS-team rekenen? Welke data zijn voor jouw school relevant? Ruimte en middelen voor de implementatie ( training , taakuren, data manager, …)

11 Een PBS-team Samenstelling van het team
Overleg: met wie? Waarover? Hoe vaak? Rollen binnen het team

12 Werken met data Leerlingvolgsysteem
Op tijd, spullen bij je, huiswerk af, … Verwijderde leerlingen, geschorste leerlingen, te laat, absent, … Data n.a.v. praktijkonderzoek Data n.a.v. scholing van medewerkers Zelfbeoordelingsonderzoek ( ZBO) Schoolbrede evaluatie toets (SET)

13

14 Plaatjes data Harry

15

16 Middelen Personele kosten: inzet, taakuren, scholing, begeleiding
Materiële kosten

17 Wat werkte op andere scholen
Koers uitzetten en focus houden Positieve aandacht voor wat werkt Gebruik maken van de energie in het team Ruimte bieden aan teams voor eigen invulling Iedere leidinggevende en iedere medewerkers als rolmodel Planmatige en gefaseerde aanpak Praktijkonderzoek in de school Schooleigen data leren gebruiken (te laat komen, gebruik mobiele telefoon, verwijderingen, huiswerkcontrole)

18 Nuttige tips Als iets werkt, blijf het dan doen!
Welke (kleine) veranderingen kunnen veel effect sorteren? Wat ga je meer doen? Wat minder? Wat niet meer… Welke data heb je of ga je verzamelen? Denk na over een passend plan van aanpak. Er is geen blauwdruk voor PBS: maak het ‘fit’ voor jouw school!


Download ppt "Kandinsky College Malderburchtstraat"

Verwante presentaties


Ads door Google