De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groen Proeven in de praktijk van AOC-Oost (Peter Siemerink, expert Groen Proeven ) (Jos Melgers, expert Groen Proeven )

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groen Proeven in de praktijk van AOC-Oost (Peter Siemerink, expert Groen Proeven ) (Jos Melgers, expert Groen Proeven )"— Transcript van de presentatie:

1 Groen Proeven in de praktijk van AOC-Oost (Peter Siemerink, expert Groen Proeven ) (Jos Melgers, expert Groen Proeven )

2 Wat doen we in deze workshop? Even voorstellen Wat is de aanleiding voor invoering Groen Proeven? Waarom heeft AOC-Oost voor Groen Proeven gekozen? Hoe hebben we dat dan aangepakt? Hoe we Groen Proeven borgen in ons onderwijs.

3 Opbrengstgericht Werken Wat zijn volgens jullie kritische momenten / succesfactoren in het verhaal van AOC-Oost? Waar zitten jullie dilemma’s. Herken de bouwstenen in de implementatie van Groen Proeven binnen AOC Oost.

4 PvB in het vmbo…… In 2006 een initiatief van: Clusius College Groenhorst College AOC Oost - 18 vmbo competenties – verbeteren kwaliteit schoolexamens -

5 Voorstellen AOC Oost verzorgt (Voorbereidend) Middelbaar Beroepsonderwijs voor natuur, voeding en leefomgeving op vestigingen in Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede en Twello. Daarnaast verzorgt het in company bedrijfsopleidingen en advies vanuit het opleidingscentrum Groeipunt. Het College van Bestuur en de Centrale Services zijn gevestigd in Lochem. AOC Oost heeft 550 medewerkers en ruim 5600 leerlingen, studenten en deelnemers.

6 Visie op leren AOC-Oost Leren en ontwikkelen doe je als je in een uitdagende leeromgeving je eigen keuzes kunt maken die passen bij jouw leervraag. Voor leren ben je zelf verantwoordelijk. Leren doe je soms alleen, maar meestal samen met anderen, zowel binnen als buiten de school. Leren bij AOC Oost betekent dat je zelfbewust, ondernemend en zinvol bezig bent. Je bent vanuit je hoofd, vanuit je hart en met je handen aan het werk.

7 Aanleiding: 1 aug. 2006 Kerndoelen (ruim 300) worden vervangen door 58 globale, meer op het leerproces gerichte, kerndoelen. Door deze ontwikkeling met meerdere AOC’s op te pakken, wordt gestreefd naar meer eenduidigheid en transparantie bij de schoolexamens wat moet leiden tot een hoge mate van kwaliteitsborging van de schoolexamens.

8 Het gaat hierbij om:  De leerling leert actief en in toenemende mate zelfstandig;  De leerling leert samen met anderen;  De leerling leert in samenhang;  De leerling oriënteert zich;  De leerling leert in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving;  De leerling leert in een doorlopende leerlijn.

9 Visie Groen Proeven Groen Proeven daagt leerlingen uit. Groen Proeven laat leerlingen keuze maken. Groen Proeven laat leerlingen zelf verantwoordelijkheid dragen. Binnen Groen Proeven is kennis de basis voor vakvaardigheid. Groen Proeven daagt leerlingen uit. Groen Proeven laat leerlingen keuze maken. Groen Proeven laat leerlingen zelf verantwoordelijkheid dragen. Binnen Groen Proeven is kennis de basis voor vakvaardigheid.

10 Hoe heeft AOC-Oost dat aangepakt? 2006-2008 ontwikkelen Groen Proeven 2008-2009 1 ste ronde Pilot’s op alle locaties 2009-2010 2 de ronde Pilot’s op alle locaties 2010-2011 3 de ronde pilot’s (geformuleerde kaders Groen Proeven van AOC-Oost) Per locatie neemt Ieder vakgroep een Groen Proeven af. 2011-2012 Er wordt bij iedere leerling minimaal een Pvb afgenomen voor het cspe en is opgenomen in het pta. 2012-2013 Schooljaar 2012-2013 inzet van de maximale PvB aan de hand van de opgedane ervaringen in het schooljaar 2006-2012; 2006-2008 ontwikkelen Groen Proeven 2008-2009 1 ste ronde Pilot’s op alle locaties 2009-2010 2 de ronde Pilot’s op alle locaties 2010-2011 3 de ronde pilot’s (geformuleerde kaders Groen Proeven van AOC-Oost) Per locatie neemt Ieder vakgroep een Groen Proeven af. 2011-2012 Er wordt bij iedere leerling minimaal een Pvb afgenomen voor het cspe en is opgenomen in het pta. 2012-2013 Schooljaar 2012-2013 inzet van de maximale PvB aan de hand van de opgedane ervaringen in het schooljaar 2006-2012;

11 Hoe heeft AOC-Oost dat gefaciliteerd? 2008-2013 (interventies) Experts begeleiden docenten en teamleiders in de werk context.(individueel en in teams) Docenten bezoeken DOE-dagen Groen Proeven (Workshops-Lezingen) Leergang Coachend Leiderschap. (vanaf 2009-2010) (docenten werken samen en doen onderzoek (leervraag) hoe hun onderwijspraktijk te verbeteren. Experts Groen Proeven van andere AOC begeleiden pilot’s Assessoren training – docenten en praktijkopleiders Leergang Groen Proeven (Team AOC-Oost) contract 2008-2013 (interventies) Experts begeleiden docenten en teamleiders in de werk context.(individueel en in teams) Docenten bezoeken DOE-dagen Groen Proeven (Workshops-Lezingen) Leergang Coachend Leiderschap. (vanaf 2009-2010) (docenten werken samen en doen onderzoek (leervraag) hoe hun onderwijspraktijk te verbeteren. Experts Groen Proeven van andere AOC begeleiden pilot’s Assessoren training – docenten en praktijkopleiders Leergang Groen Proeven (Team AOC-Oost) contract

12 Waar wil AOC-Oost naar toe werken?

13 Ervaringen Leerlingen zijn gemotiveerder Leerlingen krijgen zicht op eigen leren Docenten komen uit comfort zone Docenten werken samen Docenten coachen meer Docenten stemmen onderwijsprogramma af

14 van docerende rol naar coachende rol

15 Simulatie – Authentiek van voorspelbare naar complexe situatie

16 Reflecteren van praten over de leerling naar praten met de leerling

17 Differentiatie BB-KB-GL

18 Aansturende rol GL

19 …..kan dat?....

20 Beoordelen van product naar ook het proces

21 Do’s - Dont’s onze ervaringen Docenten vanaf het begin betrekken bij Groen Proeven; Verandernoodzaak uitleggen; Kaders en spelregels aangeven; Docenten ruimte geven te experimenteren met Groen Proeven; In veilige groepjes Groen Proeven communiceren, 'waar gaat dit over?‘; Deze communicatie op basis van gelijkheid; Docenten die niet vanaf het begin willen, later in een kleine setting bijpraten; Geen vrijblijvendheid, borgen in PTA en beleid; Geen oplossingen aandragen, vanuit een coachende rol; Aangeven dat het tijd kost en dat docenten ook tijd hebben; De vraag stellen wat heb je nodig om een Ideaal typische Groen Proeven uit te voeren? Docenten vanaf het begin betrekken bij Groen Proeven; Verandernoodzaak uitleggen; Kaders en spelregels aangeven; Docenten ruimte geven te experimenteren met Groen Proeven; In veilige groepjes Groen Proeven communiceren, 'waar gaat dit over?‘; Deze communicatie op basis van gelijkheid; Docenten die niet vanaf het begin willen, later in een kleine setting bijpraten; Geen vrijblijvendheid, borgen in PTA en beleid; Geen oplossingen aandragen, vanuit een coachende rol; Aangeven dat het tijd kost en dat docenten ook tijd hebben; De vraag stellen wat heb je nodig om een Ideaal typische Groen Proeven uit te voeren?

22 Kaders Groen Proeven AOC-Oost 2012 Uitdelen kaders AOC-Oost

23 Waar staan we nu?

24 Waar wil AOC-Oost naar toe werken?

25 Voor vragen die nog komen: Peter Siemerink psiemerink@aoc-oost.nl Jos Melgers jmelgers@aoc-oost.nl


Download ppt "Groen Proeven in de praktijk van AOC-Oost (Peter Siemerink, expert Groen Proeven ) (Jos Melgers, expert Groen Proeven )"

Verwante presentaties


Ads door Google