De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 juni 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Monica Wijers, Freudenthal Instituut.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 juni 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Monica Wijers, Freudenthal Instituut."— Transcript van de presentatie:

1 3 juni 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Monica Wijers, Freudenthal Instituut

2

3 Rekenbeleid Visie en concepten? past aanpak bij de school Wat ga je inzetten? materialen, ook ict Aansluiting: Instroom, doorstroom, uitstroom Hoe meet je?, visie, toetsen, welke en waarom Wie gaat het betalen taakuren, extra geld (57) Wat gebeurt al op je school? rekenen in kaart brengen Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed Waarom? de aanleiding Plaats binnen school? steun directie, langdurig Plan maken en invoeren Doelgroepen, ook rekenzwakke leerlingen Voorbeelden van rekenbeleid op scholen Rol van de docent Wat is je reken- didactiek?

4 Rekenbeleid op uw school Op welke vragen wilt u hier een antwoord krijgen?

5 Vragen uit omschrijving Wat betekent de invoering van de referentieniveaus voor het rekenbeleid op uw school? Wat kunnen en kennen onze leerlingen in relatie tot het referentieniveau? Hoe weten we dat? Onderhoud en verdieping van het generieke deel. Vanaf 2013-2014 is er een aparte rekentoets bij het centraal examen. Hoe kunnen we ons hierop voorbereiden? Zijn de referentieniveaus voor rekenen een exclusief domein voor de sectie wiskunde? Of zijn er meer vakken betrokken? Gaan we rekenen invoeren als apart vak? Zo ja, in welke leerjaren?

6 Wat betekent de invoering van de referentieniveaus voor het rekenbeleid op uw school? Kaders Visie op Rekenen Doelgroep

7 Kaders 2F of 3F –Extra: 2S of 3S h/v Rekeneisen binnen de vakken –Wiskunde –Andere vakken

8 Intermezzo Handen en voeten aan de niveaus (aan de hand van opgaven)

9 Waar gaat het om bij rekenen? Basisvaardigheden Paraat hebben Functioneel gebruik Toepassen Tafels tot 10 Rekenen tot 20 Splitsingen van 100 ‘Weetjes’ als 4 x 25……. …….

10 Brede visie in referentiekader Basis van paraat hebben is nodig Doel is functioneel gebruik, hierin vindt ook onderhoud plaats Verdieping voor wie meer kan Onderzoek wat de visie op rekenen is op uw school is. cijferen en/of gecijferdheid

11 Doelgroep Vmbo Lagere citoscore (1F) Vaak forse achterstand (DLE) Rekenen bij wiskunde t/m klas 2 1F -> 2F Havo/vwo Hogere citoscore (1S) Soms kleine achterstand Rekenen bij wiskunde t/m klas 3 (havo) (2S) t/m klas 6 (vwo) (2S) 1S –> 2S -> 3F

12 Voorbeeld Zeker tien procent van alle Nederlanders heeft af en toe last van slapeloosheid. Twee derde hiervan bestaat uit vrouwen. Hoeveel (of: welk deel van de) vrouwen lijden aan slapeloosheid?

13 Wat kunnen en kennen onze leerlingen in relatie tot het referentieniveau? Hoe weten we dat? bij binnenkomst tijdens vo periode

14 Wat is er nu al bekend? PPON 1F is gesteld op wat nu 75% kan ambitie: dit naar 85% 1S gesteld op wat nu 50% kan ambitie: dit naar 65% Resultaten diagnostische toetsen Cito

15 Hoe komen ze binnen? Informatie van PO –Details cito-toets –Details uit LVS Maar ook: –Kennis van didactiek: hoe hebben ze leren rekenen? –Hoe sluit je daarop aan: doorlopende leerlijn? Basisschool uitnodigen Verdiepen in doorgaande lijn

16 Doorlopende leerlijnen Bijvoorbeeld: Rekenlijn (Fi, SLO, KPC)

17 Instrumenten (2) Leerlingvolgsysteem op referentiekader Herhaalde toetsing Dossier –Aansluiten bij groei van leerlingen –Resultaten bijhouden door de jaren heen

18 Toetsing Entreetoets, citotoets, instaptoets, rekenexamen, toelatingstoets, rekenexamen2…….. Verzamel en gebruik (toets)resultaten voor ‘data-driven teaching’ Pas op voor: Teaching to the test

19 Vanaf 2013-2014 is er een aparte rekentoets bij het centraal examen. Hoe kunnen daarop voorbereiden?

20 Maatregelen Als apart vak: beslis voor wie en in welke jaren Als niet: maak plan wanneer wat aan bod komt Denk ook aan: –Reken- en taal’corridor’ –Onderbrengen bij andere vakken (perioderoosters) –Workshops –Verplicht of vrijwillig –…

21 Differentieer Onderhouden door gebruik –planmatig Systematische ondersteuning –Gedifferentieerd op maat –Interactief rijke rekenlessen Oefenen individueel –ict Verdieping

22 Oefenen Klassikaal Individueel Productief Speels Gevarieerd www.rekenweb.nl www.fi.uu.nl/zoefi/

23 Speciale groepen

24 Zijn de referentieniveaus voor rekenen een exclusief domein voor de sectie wiskunde?

25 Iedere docent een rekendocent?

26 Docenten Zijn vakvaardig –op gebied van vakinhoud en didactiek Kunnen differentiëren Durven methodes los te laten waar nodig Geven ook les (en praten) ‘over’ rekenen Ondersteunen collega’s Herkennen en gebruiken aanknopingspunten voor rekenen in hun eigen vak Weten voldoende van de aanpak en didactiek van die rekenonderdelen Vinden rekenen ‘normaal’ Kunnen terugvallen op experts

27 Wat werkt? Rekenen op de kaart zetten Meten Variatie

28 Vragen? m.wijers@fi.uu.nl


Download ppt "3 juni 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Monica Wijers, Freudenthal Instituut."

Verwante presentaties


Ads door Google