De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over rekenen gesproken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over rekenen gesproken"— Transcript van de presentatie:

1 Over rekenen gesproken
3 juni 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Monica Wijers, Freudenthal Instituut

2

3 Rekenbeleid Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed
Waarom? de aanleiding Rol van de docent Wat gebeurt al op je school? rekenen in kaart brengen Wat ga je inzetten? materialen, ook ict Doelgroepen, ook rekenzwakke leerlingen Rekenbeleid Aansluiting: Instroom, doorstroom, uitstroom Hoe meet je?, visie, toetsen, welke en waarom Voorbeelden van rekenbeleid op scholen Wie gaat het betalen taakuren, extra geld (57) Visie en concepten? past aanpak bij de school Plaats binnen school? steun directie, langdurig Plan maken en invoeren Wat is je reken- didactiek?

4 Rekenbeleid op uw school
Op welke vragen wilt u hier een antwoord krijgen?

5 Vragen uit omschrijving
Wat betekent de invoering van de referentieniveaus voor het rekenbeleid op uw school? Wat kunnen en kennen onze leerlingen in relatie tot het referentieniveau? Hoe weten we dat? Onderhoud en verdieping van het generieke deel. Vanaf is er een aparte rekentoets bij het centraal examen. Hoe kunnen we ons hierop voorbereiden? Zijn de referentieniveaus voor rekenen een exclusief domein voor de sectie wiskunde? Of zijn er meer vakken betrokken? Gaan we rekenen invoeren als apart vak? Zo ja, in welke leerjaren?

6 Kaders Visie op Rekenen Doelgroep
Wat betekent de invoering van de referentieniveaus voor het rekenbeleid op uw school? Kaders Visie op Rekenen Doelgroep

7 Kaders 2F of 3F Rekeneisen binnen de vakken Extra: 2S of 3S h/v
Wiskunde Andere vakken

8 Handen en voeten aan de niveaus (aan de hand van opgaven)
Intermezzo Handen en voeten aan de niveaus (aan de hand van opgaven) Bij belangstelling en tijd

9 Waar gaat het om bij rekenen?
Basisvaardigheden Paraat hebben Functioneel gebruik Toepassen Geen tegenstelling, alleen absisvaardi Tafels tot 10 Rekenen tot 20 Splitsingen van 100 ‘Weetjes’ als 4 x 25……. …….

10 Brede visie in referentiekader
Basis van paraat hebben is nodig Doel is functioneel gebruik, hierin vindt ook onderhoud plaats Verdieping voor wie meer kan Onderzoek wat de visie op rekenen is op uw school is. cijferen en/of gecijferdheid

11 Doelgroep Havo/vwo Vmbo Hogere citoscore (1S) Lagere citoscore (1F)
Soms kleine achterstand Rekenen bij wiskunde t/m klas 3 (havo) (2S) t/m klas 6 (vwo) (2S) 1S –> 2S -> 3F Vmbo Lagere citoscore (1F) Vaak forse achterstand (DLE) Rekenen bij wiskunde t/m klas 2 1F -> 2F

12 Voorbeeld Zeker tien procent van alle Nederlanders heeft af en toe last van slapeloosheid. Twee derde hiervan bestaat uit vrouwen. Hoeveel (of: welk deel van de) vrouwen lijden aan slapeloosheid? 1F 1S 2F

13 bij binnenkomst tijdens vo periode
Wat kunnen en kennen onze leerlingen in relatie tot het referentieniveau? Hoe weten we dat? bij binnenkomst tijdens vo periode

14 Wat is er nu al bekend? PPON Resultaten diagnostische toetsen Cito
1F is gesteld op wat nu 75% kan ambitie: dit naar 85% 1S gesteld op wat nu 50% kan ambitie: dit naar 65% Resultaten diagnostische toetsen Cito Eventueel meer informatie over 1F, 1S

15 Hoe komen ze binnen? Informatie van PO Basisschool uitnodigen
Details cito-toets Details uit LVS Maar ook: Kennis van didactiek: hoe hebben ze leren rekenen? Hoe sluit je daarop aan: doorlopende leerlijn? Basisschool uitnodigen Verdiepen in doorgaande lijn

16 Doorlopende leerlijnen
Bijvoorbeeld: Rekenlijn (Fi, SLO, KPC)

17 Instrumenten (2) Leerlingvolgsysteem op referentiekader
Herhaalde toetsing Dossier Aansluiten bij groei van leerlingen Resultaten bijhouden door de jaren heen

18 Toetsing Entreetoets, citotoets, instaptoets, rekenexamen, toelatingstoets, rekenexamen2…….. Verzamel en gebruik (toets)resultaten voor ‘data-driven teaching’ Pas op voor: Teaching to the test

19 Vanaf 2013-2014 is er een aparte rekentoets bij het centraal examen.
Hoe kunnen daarop voorbereiden?

20 Maatregelen Als apart vak: beslis voor wie en in welke jaren
Als niet: maak plan wanneer wat aan bod komt Denk ook aan: Reken- en taal’corridor’ Onderbrengen bij andere vakken (perioderoosters) Workshops Verplicht of vrijwillig

21 Differentieer Onderhouden door gebruik Systematische ondersteuning
planmatig Systematische ondersteuning Gedifferentieerd op maat Interactief rijke rekenlessen Oefenen individueel ict Verdieping

22 Oefenen Klassikaal Individueel Productief Speels Gevarieerd

23 Speciale groepen

24 Zijn de referentieniveaus voor rekenen een exclusief domein voor de sectie wiskunde?

25 Iedere docent een rekendocent?

26 Docenten Zijn vakvaardig Kunnen differentiëren
op gebied van vakinhoud en didactiek Kunnen differentiëren Durven methodes los te laten waar nodig Geven ook les (en praten) ‘over’ rekenen Ondersteunen collega’s Herkennen en gebruiken aanknopingspunten voor rekenen in hun eigen vak Weten voldoende van de aanpak en didactiek van die rekenonderdelen Vinden rekenen ‘normaal’ Kunnen terugvallen op experts

27 Rekenen op de kaart zetten Meten Variatie
Wat werkt? Rekenen op de kaart zetten Meten Variatie

28 Vragen?


Download ppt "Over rekenen gesproken"

Verwante presentaties


Ads door Google