De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rekenbeleid Visie en concepten? past aanpak bij de school Wat ga je inzetten? materialen, ook ict Aansluiting: Instroom, doorstroom, uitstroom Hoe meet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rekenbeleid Visie en concepten? past aanpak bij de school Wat ga je inzetten? materialen, ook ict Aansluiting: Instroom, doorstroom, uitstroom Hoe meet."— Transcript van de presentatie:

1 Rekenbeleid Visie en concepten? past aanpak bij de school Wat ga je inzetten? materialen, ook ict Aansluiting: Instroom, doorstroom, uitstroom Hoe meet je?, visie, toetsen, welke en waarom Wie gaat het betalen taakuren, extra geld (57) Wat gebeurt al op je school? rekenen in kaart brengen Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed Waarom? de aanleiding Plaats binnen school? steun directie, langdurig Plan maken en invoeren Doelgroepen, ook rekenzwakke leerlingen Voorbeelden van rekenbeleid op scholen Rol van de docent Wat is je reken- didactiek?

2

3

4 Kunnen we nog wel rekenen? -ppon -pisa en timms -vocl (gion), cito -HU -Pabo-toetsen -HBO-raad -……

5 Rekenbeleid belangrijke factoren Waarom? de aanleiding terug Kwaliteitskaarten inspectierapport Interne redenen binnen school Trouw rapport Elsevier Rapport Meijerink

6 Rekenbeleid belangrijke factoren Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed terug Werkgroep klein of groot Uit alle secties, leergebieden Vanuit de wiskunde schoolbreed

7 Rekenbeleid belangrijke factoren terug Rekenproblemen of dyscalculie Remedieren? protocol Meer of anders? Doelgroepen, ook rekenzwakke leerlingen

8 Rekenbeleid belangrijke factoren terug Rol van de wiskundedocent De expert en deskundige Vraagbaak? Verantwoordelijk voor het rekenen meer wordt nu onderzocht …

9 Rekenbeleid belangrijke factoren terug Voorbeelden van rekenbeleid op scholen Nova College Amsterdam Enquete, andere vakken Da Vinci Roosendaal Stedelijk College Eindhoven, groep SLO-netwerk met 10 scholen Inventarisatie middels enquete

10 Rekenbeleid belangrijke factoren terug Oefenen, hoe? Wat is je reken- didactiek? Welke plaats heeft zakrekenmachine Rol en gebruik modellen (PO) In context of kaal - (aan) leren - onderhouden - gebruiken

11 Rekenbeleid belangrijke factoren Wat gebeurt al op school? rekenen in kaart brengen terug Enquete afnemen? (Da Vinci, Pius X) Zelf uitvoeren, door anderen laten doen Interviewen of gesprekken Gaat het om competenties of kennis en vaardigheden? Relatie met referentie- niveaus

12 Rekenbeleid belangrijke factoren Wat ga je inzetten? materialen, ook ict terug Oefenen met ICT en op papier? www.rekenweb.nl School of thuiswerk RT, Deficienties wegwerken www.math4all.nl Extra materiaal bij methode

13 Rekenbeleid belangrijke factoren Aansluiting: Instroom, doorstroom uitstroom terug Organiseer bijeenkomst met aanleverende PO- scholen. Leg contact met HO in de buurt. Wat zijn de verwachtingen? Bestudeer reken- programma PO, wat zit er wel/niet (meer) in Wat zijn drempels binnen je school?

14 Rekenbeleid belangrijke factoren Wie gaat het betalen? terug taakuren geld voor verbetering kwaliteit rekenen & taal, 56 euro/leerling/jaar, 4 jaar lang kwaliteitsslag

15 Rekenbeleid belangrijke factoren Toetsen, welke en waarom terug Doel van toets: - beoordelen (voor een cijfer) - diagnostisch (voor ll, docent) - evalueren (onderwijs) Instaptoetsen - DLE-toets, Cito-toets - methodegebonden toets - HU, brugklas Eindexamens Eigen toets of gekocht CITO ref toets Vakspecifiek (rekenen) of juist vakoverstijgend Voortgangstoetsen

16 Rekenbeleid belangrijke factoren Visie en concepten? past aanpak bij de school terug Scenario 1, 2, 3, 4? Vakken, leergebieden? Cijferen  realistisch rekenen,  gecijferdheid Cijferen  strategieen Rol docent

17 Rekenbeleid belangrijke factoren Plaats binnen school? steun directie, langdurig terug Ondersteunt directie het initiatief Rekenbeleid? Hoe informeer en betrek je collega’s? Ga voor een meerjarig traject

18 Een reken(beleids)plan Aanpak Logical Framework approach: Doelen (waarom, visie) Problemen en vragen Voor wie Resultaten en opbrengsten Activiteiten terug

19 Logical Framework approach Aanpak Logical Framework approach: Doelen (waarom, visie) Problemen en vragen Voor wie Resultaten en opbrengsten Activiteiten terug

20 1 algemeen doel Wat is je algemene doel met rekenen? Gerelateerd aan visie/missie school? Waar gaat het om? Wat vind je belangrijk? Het waarom. terug

21 2 problemen en vragen Wat zijn de vragen en problemen bij jullie op school over rekenen? Waar liggen beperkingen? Waar loop je tegen aan? Zijn oorzaak-gevolg relaties aan te geven? terug Specifieke doelen

22 3 voor wie Wie zijn de belanghebbenden? (stakeholders) Wie zijn er allemaal bij rekenen betrokken? En hoe. Welke partijen spelen welke rol? Denk aan: docenten, ouders, leerlingen, directie, APS, andere scholen, … terug Specifieke doelen

23 4 resultaten Wat gaan we opleveren? Wat zijn de gewenste resultaten; producten en diensten. Wat zijn de oplossingen, hoe hangen die samen met de doelen (vragen en problemen). Wat zijn veronderstellingen achter de opbrengsten, welke aannames doe je? terug

24 5 activiteiten Wat gaan we doen om de resultaten te halen? Welke acties gaan we ondernemen? Welke activiteiten? Wat is de te volgen strategie? Prioriteren, plannen, taken verdelen Wat zijn veronderstellingen achter de activiteiten, welke aannames doe je? terug

25 Onderzoeksgegevens naar Rekenen Minne B. (2007). Excellence for productivity. CPB Met o.a. overzicht 40 jaar niveaumetingen over onderwijsniveau. http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/bijzonder/69/bijz69.pdf Rapport Over de drempels met taal en rekenen (Commissie Meijerink) Niet het rapport, wel de onderzoeksbijlagen: P.Vos / E.Harskamp http://www.slo.nl/actueel/nieuws/dll/Rekenrapport.pdf Parlementaire onderzoek onderwijsvernieuwingen (Commissie Dijsselbloem). Niet het rapport, wel de onderzoeksbijlagen (SCP) http://www.tweedekamer.nl/images/kst113842.8s_tcm118-149847.pdf PPON onderzoek Maak onderscheid tussen onderzoek leerlingresultaten en deskundigen-onderzoek http://www.citogroep.nl//po/ppon/alg/eind_fr.htm Onderzoek op details: Groenestijn M. (2007) Rekenvaardigheid in het voortgezet onderwijs. Kun je daar op rekenen?. HvU Putten, C. van e.a. (2006). Strategieën van leerlingen bij het beantwoorden vaan deelopgaven in de periodieke peilingen aan het eind van de basisschool van 2004 en 1997, FSW, ULeiden Wel het onderzoek, niet de publieksconclusies


Download ppt "Rekenbeleid Visie en concepten? past aanpak bij de school Wat ga je inzetten? materialen, ook ict Aansluiting: Instroom, doorstroom, uitstroom Hoe meet."

Verwante presentaties


Ads door Google