De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie op Flitsbijeenkomst ICO Taal & Rekenen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie op Flitsbijeenkomst ICO Taal & Rekenen"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie op Flitsbijeenkomst ICO Taal & Rekenen
Han van Gelder 20 november 2009

2 Wat kunt u verwachten? Introductie op het systeem
Wat kan wel en wat kan niet? Rollen I&M (systeem), CED-groep (experts), CINOP (handreiking) Een beeld van het systeem Aan de slag!

3 Niet in een kille kantoorruimte
ICO Taal & Rekenen is ontstaat uit een praktijkbehoefte Geschiedenis van ICO met praktijkvoorbeelden Klankbordgroep twee keer bijeen geweest Pilots in ROC’s met praktische test In gesprek met de mensen die de ROC’s kennen

4 Essenties van het systeem
Ondersteuning van het plan- en verantwoordingsproces Beleid en uitwerking in wisselwerking Keuzen ten aanzien van het aangrijpingspunt in de organisatie Communicatie intern, maar ook extern met stakeholders Structuur die steunt, maar niet voorschrijft

5 START met ICO Taal en Rekenen
Een korte gids

6 Inlogcode vragen…… Zo gaat het straks beginnen
Via of via Iedere organisatie kan daar een inlogcode voor een projectbeheerder krijgen En dan aan de slag!

7

8 De samenhang in het systeem

9 Logische volgorde 1. Wie doet wat? 2. Beginsituatie (Beleid) 3. Ambitie, Visie, Doelen (Beleid) 4. Beginsituatie (Uitwerking) 5. SMART-Doelen (Uitwerking) 6. Activiteiten (Uitwerking) 7. Alles bij elkaar: PLAN

10 En dan 8. Evaluatie (Wat is er van terechtgekomen?) (Uitwerking)
9. Verantwoording (Uitwerking) 10 Verantwoording & Reflectie (Beleid) 11. Bijstelling van beleid (Beleid) 12. Bijstelling van uitvoering (Uitwerking) Enz. Enz.

11 Hoofdkeuze Waarom?

12 De opbouw van de schermen
Hier: Taal of Rekenen en niveau Kleur: Paars is beleid Kleur: Groen is uitwerking Bovenaan: hoofdkeuzen en onderverdeling Linkerbalk: toelichting en nadere informatie - En verder: Doen!!!

13 Projectbeheerder/Penvoerder Projectorganisatie
Beleid College van Bestuur/ Sectoren Uitwerking Opleidingen/Units/Afdelingen/ Clusters (Kies de naam die past en kies het aantal) Geef alle betrokkenen hun systeem-mogelijkheden

14 Volgorde Werk het systeem door en vul in wat nodig is, wat je weet en vraag het aan anderen via het systeem. Dan houd je alles bij elkaar. Vastleggen voor het plan, vastleggen voor evaluatie, vastleggen voor verantwoorden, vastleggen voor het volgende plan Het systeem legt vast en ordent. Het systeem denkt niet. Dat moet u doen.

15 Het eerste resultaat Organisatie
Werkwijze bij evaluatie en verantwoording Communicatie Beginsituatie Analyse/ diagnose Ambitie, visie en hoofddoelen Doelen Activiteiten maal x maal x

16 Wat helpt daar nog bij? Een automatische tijdlijn: als u die invult, dan krijgt u een seintje als een bepaalde stap in het proces beslist gezet moet worden. Uit het plan komt een verdeling van de middelen (personeel en geld) die ingezet gaan worden. Alles blijft bij elkaar – opgeslagen zodat u niet meer hoeft te zoeken…

17 En later…… Evaluatie-overzichten Interne verantwoording
Externe verantwoording (aan CFI, inspectie, anderen….) En alles bij elkaar….. (u kunt alles opslaan in het systeem, zodat het bij elkaar blijft)

18 Systeem in ontwikkeling
In elk geval rond 1 april een update die verder inspeelt op de uitwerking en de verantwoording Bijstellingen om instellingen beter te bedienen: inhoudelijk beter en zo mogelijk meer handvatten voor de instellingen Altijd: zorg voor datgene wat al ingevuld is…

19 Begeleiding Technisch: helpdesk via systeem en telefoon
Systeemintroductie en praktische begeleiding bij de verschillende stappen: CED-Groep met een praktische workshop Inhoudelijke begeleiding: CED-Groep en CINOP met handreikingen Handel snel – tijd is vrij kort

20 CED-Groep en I&M VGP Gemaakt om u te ondersteunen
Het systeem is een krachtig hulpmiddelel Als u het goed gebruikt Wij wensen u veel succes en natuurlijk een heel goed resultaat, want daar gaat het uiteindelijk om! CED-Groep en I&M VGP


Download ppt "Presentatie op Flitsbijeenkomst ICO Taal & Rekenen"

Verwante presentaties


Ads door Google