De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de mastervoorlichting van Opvoedingsondersteuning Mastertraject Pedagogische wetenschappen Graduate School of Child Development and Education.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de mastervoorlichting van Opvoedingsondersteuning Mastertraject Pedagogische wetenschappen Graduate School of Child Development and Education."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de mastervoorlichting van Opvoedingsondersteuning Mastertraject Pedagogische wetenschappen Graduate School of Child Development and Education

2 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 2 Opvoeding en Opvoedingsondersteuning (OOS) Dr. H.M.W. Bos, Dr. R. Fukkink, Prof. Dr. J. Hermanns, Dr. P. Hoffenaar, Prof. dr. Michael Merry, Dr. F. van Rooij, Dr. E. Singer, Dr C. Zwiep

3 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 3 3 Opvoeden staat al eeuwenlang terecht in het centrum van de maatschappelijke discussies

4 H & S Consult

5 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 5 5 ‘ Onze jeugd heeft tegenwoordig een sterke hang naar luxe, heeft slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen. Ze geven de voorkeur aan kletspraatjes in plaats van onderwijs. Zij spreken hun ouders tegen, houden niet hun mond in gezelschap, en tiranniseren hun leraren.’ Socrates, ongeveer 2500 jaar geleden

6 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 6 Voorbeelden van thema’s die nu spelen Gemoderniseerd ouderschap De rechten van kinderen Verbreding opvoedingstaken ………………De zorg om ontsporende jeugd De rol van internet De preventie- gedachte Effectieve oplossingen voor problemen van kinderen en jongeren

7 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 7 7 Steeds duidelijker wordt ook uit onderzoek dat effectieve oplossingen voor een veelheid van problemen van de jeugd gevonden worden in de opvoeding thuis, op school en op straat. Niet alleen preventief, maar ook ‘curatief’.

8 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 8 8 Op dit moment heeft één op de zeven Nederlandse kinderen echter een indicatie voor speciale zorg of speciaal onderwijs Ze worden ‘behandeld’ door specialistische deskundigen.

9 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 9 9 In het mastertraject Opvoeding en Opvoedingsondersteuning is de invalshoek: ‘helpen bij het opvoeden’

10 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 10

11 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 11 Daardoor kunnen problemen in gezinnen, scholen en in het publieke domein eerder sneller beter Opgelost worden

12 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 12 Dit past in het huidige overheidsbeleid: Stelselherziening jeugdzorg Stimuleren civil society

13 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 13 Meer lezen? ‘Het opvoeden verleerd’ Gratis te downloaden van de Uva Website www.oratiereeks.nlwww.oratiereeks.nl (zoek in 2009)

14 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 14 Kenmerken mastertraject opvoedingsondersteuning: Probleemgestuurd onderwijs Vier mastermodulen Uitvoering onderzoeksopdracht van een instelling Begeleiding door ervaren docenten Hoge studeerbaarheid Kleinschaligheid

15 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 15 Blok 1Blok 2Blok 3Tweede semester Het werkveld Opvoedingsondersteun ing 9 ec hoorcolleges/werkgroepen Grondslagen, methodologie en analyse van pedagogisch praktijkonderzoek 9 ec hoorcolleges/werkgroepen Schrijven onderzoeks- Voorstel Stage/ uitvoeren/ Rapportage onderzoeks- Voorstel Totaal afstudeer- project 30 ec Professionele interventies in de praktijk: theorie en uitvoering 3 ec hoorcolleges/werkgroepen Opvoedingsondersteuning en methodieken 9 ec hoorcolleges/werkgroepen Start afstudeerproject

16 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 16 Voorbeelden afstudeer-opdrachten De rol van leerkrachten bij het signaleren en melden van kindermishandeling De effecten van het opvoedingsondersteunend aanbod van Centrum voor Jeugd en Gezin in gemeente X zoals ouders die rapporteren Behoefte aan opvoedingsondersteuning van gescheiden vaders Stimuleren sociale vaardigheden van jonge kinderen door pedagogische medewerkers in de kinderopvang Behoefte opvoedingsondersteuning bij ouders van jonge kinderen op Curacao Rol van huiselijk geweld bij jongeren die zelf ook geweldsdelicten hebben gepleegd De invloed van de werkrelatie tussen een vrijwilliger en het effect van een gezinsinterventie (Home-Start)

17 17 TEVREDEN MET KEUZE MASTER OPVOEDINGSONDERSTEUNING?

18 18 WAAR TEVREDEN OVER?  Kleinschaligheid en de betrokken/deskundige houding van de docenten  Nadruk op analytisch/kritisch denken  Doen van eigen onderzoek en de daaraan voorafgaande verdieping in de methodologie  Praktijk gerichte focus van afstudeeropdracht  Vroege start van de afstudeeropdracht en de koppeling aan theorieën (collegestof)  Praktijkvoorbeelden (en koppeling aan theorie)

19 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 19 Voorbeelden van beroepsperspectieven Coordinator en/of pedagoog Centrum Voor Jeugd en Gezin Projectleider opvoedingsondersteunende programma’s zoals Triple P en Home-Start Staflid jeugdzorginstelling Coordinator gezinscoaches Beleidsmedewerker overheid Methodiekontwikkelaar bij expertisecentrum (Trimbos, Nji) Onderzoeker (wetenschappelijk of toegepast) Stafmedewerker Kinderopvang Eigen praktijk/adviesbureau

20 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 20 Kans op de arbeidsmarkt Opleiding WO (master)% afgestudeerden met baan (op niveau) bruto inkomen per maand Psychologie Onderwijskunde Pedagogische wetensch. Communicatiewetensch. Politicologie 87% (72%) 98% (71%) 92% (57%) 87% (47%) 81% (58%) 2667 2738 2781 2448 2564 bron: www.studiekeuze123.nl (september ’11)www.studiekeuze123.nl

21 www.studeren.uva.nl/ma- opvoedingsondersteuning 21 Graduate School of Child Development and Education Tot ziens bij het mastertraject Opvoedingsondersteuning Voor meer informatie: J.M.A.Hermanns@uva.nl H.M.W.Bos@uva.nl www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning www.studeren.uva.nl/schakelprogrammas www.student.uva.nl/mpw


Download ppt "Welkom bij de mastervoorlichting van Opvoedingsondersteuning Mastertraject Pedagogische wetenschappen Graduate School of Child Development and Education."

Verwante presentaties


Ads door Google