De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Commissie Jeugdzorg en Sociaal beleid 8 juni 2006 Jeugdzorg, wat is dat dan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Commissie Jeugdzorg en Sociaal beleid 8 juni 2006 Jeugdzorg, wat is dat dan?"— Transcript van de presentatie:

1 Commissie Jeugdzorg en Sociaal beleid 8 juni 2006 Jeugdzorg, wat is dat dan?

2 Inhoud Presentatie De commissie jeugdzorg en sociaal beleid De commissie jeugdzorg en sociaal beleid Wat is jeugdzorg? Wat is jeugdzorg? De rol van de stadsregio De rol van de stadsregio Het beleidsveld Het beleidsveld De financiering De financiering Hot issues: dilemma’s en risico’s Hot issues: dilemma’s en risico’s

3 Commissie Jeugdzorg en Sociaal Beleid Benoeming nieuwe leden: 5 juli Benoeming nieuwe leden: 5 juli Taak: advisering regioraad Taak: advisering regioraad Vergaderfrequentie: 5x per jaar Vergaderfrequentie: 5x per jaar Portefeuillehouders altijd uitgenodigd Portefeuillehouders altijd uitgenodigd Bespreekt in ieder geval nieuw regionaal beleidskader en uitvoeringsprogramma en 2 halfjaarsrapportages Bespreekt in ieder geval nieuw regionaal beleidskader en uitvoeringsprogramma en 2 halfjaarsrapportages

4 Wat is jeugdzorg? (I) Alle zorg aan ouders en kinderen om ernstige opgroei- en opvoedproblemen op te lossen Alle zorg aan ouders en kinderen om ernstige opgroei- en opvoedproblemen op te lossen Deze zorg kan enorm verschillen in locatie en duur Deze zorg kan enorm verschillen in locatie en duur Jeugdzorg loopt tot en met 18 jaar Jeugdzorg loopt tot en met 18 jaar

5 Wat is jeugdzorg? (II) Jeugd geestelijke gezondheidszorg (jongeren met psychische problemen Jeugd geestelijke gezondheidszorg (jongeren met psychische problemen Zorg voor lichtgehandicapte kinderen Zorg voor lichtgehandicapte kinderen Civiele plaatsingen in justitiële jeugdinrichtingen Civiele plaatsingen in justitiële jeugdinrichtingenEn… Provinciaal (stadsregionaal) gefinancierde zorg Provinciaal (stadsregionaal) gefinancierde zorg

6 Wat is jeugdzorg? (III) Grenzen niet altijd even duidelijk Grenzen niet altijd even duidelijk Uitgangspunten provinciaal gefinancierde zorg op basis van de nieuwe wet (vanaf 1-1-2005): Uitgangspunten provinciaal gefinancierde zorg op basis van de nieuwe wet (vanaf 1-1-2005): - de vraag van de cliënt centraal - recht op jeugdzorg - een loket voor (alle) jeugdzorg (bureau jeugdzorg)

7 De rol van de stadsregio (I) Verantwoordelijk voor het bureau jeugdzorg Verantwoordelijk voor het bureau jeugdzorg Verantwoordelijk voor de zorg waarop aanspraak bestaat op grond van de wet Verantwoordelijk voor de zorg waarop aanspraak bestaat op grond van de wet Aanspreekbaar m.b.t. recht op jeugdzorg Aanspreekbaar m.b.t. recht op jeugdzorg Financier bureau jeugdzorg en zorgaanbieders Financier bureau jeugdzorg en zorgaanbieders Verantwoordelijk voor afstemming in keten (o.a. gemeenten, zorgverzekeraars, Ministerie van Justitie) Verantwoordelijk voor afstemming in keten (o.a. gemeenten, zorgverzekeraars, Ministerie van Justitie)

8 De rol van de stadsregio (II) Vastgelegd in regionaal beleidskader 2005-2008 Vastgelegd in regionaal beleidskader 2005-2008 Jaarlijks uitvoeringsprogramma Jaarlijks uitvoeringsprogramma Speerpunten 2006: Speerpunten 2006: - verbeteren efficiency en effectiviteit - verdere vormgeving bureau jeugdzorg - bestuurlijke afspraken met gemeenten - bestrijding wachtlijsten - implementatie Deltaplan gezinsvoogdij

9 De rol van de stadsregio (III) Uitvoeringsprogramma 2007 in september in commissie Uitvoeringsprogramma 2007 in september in commissie

10 VWS SRR BJZZA Gemeenten Min Jus JJI GGZ LVG € € € € € R.v.K

11 Het beleidsveld (II) Bureau Jeugdzorg (BJZ) Bureau Jeugdzorg (BJZ) - Toegang (indicatiestelling en casemanagement) - Advies- en Meldpunt Kindermishandeling - Jeugdbescherming en –reclassering - Aansluiting - Licht ambulante hulp = Centrale spil in het veld

12 Het beleidsveld (III) Ontwikkelingen bureau jeugdzorg (niet uitputtend) Ontwikkelingen bureau jeugdzorg (niet uitputtend) - Productfinanciering ingevoerd - Wegwerken wachtlijsten AMK - Implementatie landelijk werkmodel - Start Deltaplan gezinsvoogdij - Verkorting doorlooptijden

13 Het beleidsveld (IV) Kengetallen bureau jeugdzorg Kengetallen bureau jeugdzorg budgetinstroom budgetinstroom

14 Het beleidsveld (V) Zorgaanbieders: Zorgaanbieders: - Stek - Horizon - Lindenhof - Flexus -Teen Challenge (Timon) - Prokino (Schippersinternaat)

15 Het beleidsveld (VI) De zorgaanbieders leveren de volgende typen zorg (eind 2006): De zorgaanbieders leveren de volgende typen zorg (eind 2006): - Residentieel (584 plaatsen) - Dagbehandeling (470 plaatsen) - Pleegzorg (806 plaatsen) - Ambulant

16 De financiering (I) VWS financiert de stadsregio dmv 2 doeluitkeringen: VWS financiert de stadsregio dmv 2 doeluitkeringen: - doeluitkering BJZ (ca. €26.000.000) - doeluitkering zorgaanbod (ca. €60.000.000) Provincie ZH financiert de stadsregio tbv ondersteuning lokaal jeugdbeleid (ca. €300.000) Provincie ZH financiert de stadsregio tbv ondersteuning lokaal jeugdbeleid (ca. €300.000) Incidentele eigen middelen stadsregio (€2.700.000) Incidentele eigen middelen stadsregio (€2.700.000)

17 De financiering (II) De stadsregio subsidieert: De stadsregio subsidieert: - BJZ (= doeluitkering bjz) - Zorgaanbod op basis van beschikbare capaciteit -gemeenten/organisaties die gemeenten ondersteunen in het kader van opbouw lokaal jeugdbeleid - overige organisaties als AKJ, NVP

18 De financiering (III) Financiering vindt plaats op basis van beoordeling jaarplannen instellingen Financiering vindt plaats op basis van beoordeling jaarplannen instellingen Instellingen dienen ook jaarverantwoording in te dienen bij SRR Instellingen dienen ook jaarverantwoording in te dienen bij SRR Formeel is het uitgangspunt dat vanaf 1-1-2007 pxq-financiering zal gaan starten, zal echter niet worden gehaald Formeel is het uitgangspunt dat vanaf 1-1-2007 pxq-financiering zal gaan starten, zal echter niet worden gehaald

19 Hot issues: dilemma’s en risico’s (I) Recht op jeugdzorg Recht op jeugdzorg - grote wachtlijsten - iedereen op wachtlijst kan recht opeisen - groot imago/financieel risico Convenanten met gemeenten: Convenanten met gemeenten: - bepalen wat wiens verantwoordelijkheid is - hoe om te gaan met verschillende inzet gemeenten - afspraken moeten binnen financiële plaatje passen - aansluiting jeugdzorg met onderwijs, jeugd-GGZ en justitie/politie

20 Hot issues: dilemma’s en risico’s (II) Marktwerking Marktwerking - in hoeverre is er sprake van concurrentie - in hoeverre is kwaliteit gegarandeerd bij “prijsduikers” - kwaliteit nieuwe zorgaanbieder Overgang naar nieuwe financiering Overgang naar nieuwe financiering - officieel per 1-1-2007 pxq-financiering - hoe beheers je open einde regeling - wat is alternatief

21 Hot issues:dilemma’s en risico’s (III) Effectiviteit van zorg Effectiviteit van zorg - hoe meet je effectiviteit van zorg - hoe vergelijk je zorg tbv verschillende problematiek Beoordeling zorgaanbod Beoordeling zorgaanbod - wordt aanbod terecht uit de doeluitkering zorgaanbod gefinancierd? - eventuele afbouw financiering

22 Hot issues:dilemma’s en risico’s (IV) Voorstellen structuur jeugdzorg Voorstellen structuur jeugdzorg - Gideonsbende - advies van rijkscommissaris van Eijck - advies Jeugdzorgbrigade (binnenkort) En dan nu:

23


Download ppt "Commissie Jeugdzorg en Sociaal beleid 8 juni 2006 Jeugdzorg, wat is dat dan?"

Verwante presentaties


Ads door Google