De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Portefeuillehouders-overleg Jeugd Decentralisatie jeugdzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Portefeuillehouders-overleg Jeugd Decentralisatie jeugdzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Portefeuillehouders-overleg Jeugd Decentralisatie jeugdzorg
30 juni 2011

2 Decentralisatie Jeugdbeleid: basis
Wat gemeenten nu al doen: Jeugdgezondheidszorg Opvoed- en opgroei ondersteuning Ambulante hulpverlening Wat doet nu de Stadsregio en wordt gedecentraliseerd: Toegangstaken BJZ Ambulante zorg Open residentiële zorg Pleegzorg Crisishulp Jeugdbescherming en jeugdreclassering Wat gebeurt nu landelijk en wordt gedecentraliseerd: Gesloten jeugdzorg (vanuit het Rijk) Jeugd-ggz (Zvw of PGB/AWBZ) Jeugd-lvg (AWBZ) Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan. 2

3 Waar hebben we het over: de aantallen en geld
Wet op de jeugdzorg Ambulante hulp 44.267 917 miljoen Open residentiële zorg 11.805 Pleegzorg 20.144 Dagbehandeling 9.816 Spoedeisende zorg (crisis) 9.132 Gesloten jeugdzorg 3.225 160 miljoen Toegangstaak BJZ 187 miljoen Just. kader Jeugdbescherming ((gezins)voogdij) 37.820 275 miljoen Jeugdreclassering 10.883 57 miljoen AWBZ Jeugd-lvg 12.970 510 miljoen Pgb j-ggz Pgb j-lvg 33.600 329 miljoen 168 miljoen ZVW Jeugd-ggz 470 miljoen Totaal miljoen (-300 miljoen) Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan. 3

4 Wijzigingen in de financiën
Structurele bezuiniging 300 miljoen structureel Eerste bezuiniging van 80 miljoen in 2015 ingeboekt Decentralisatie begeleiding AWBZ Extramurale begeleiding wordt gedecentraliseerd van AWBZ naar gemeente: individuele begeleiding (o.a. woonbegeleiding) en groepsbegeleiding (o.a. dagbesteding j-ggz en j-lvg) Overheveling budget naar Wmo (circa 3 miljard + uitvoeringskosten) Positie PGB nog niet duidelijk. Algemene lijn: versoberen. Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan. 4

5 Stadsregionaal / Provinciaal kader
Waar gaat het over - Toegangstaken BJZ - Ambulante zorg - Open residentiële zorg - Pleegzorg - Crisishulp - Gesloten jeugdzorg Wie subsidieert Stadsregio Rotterdam Hoe wordt het betaald Ministerie van VWS Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan. 5

6 Toegangstaken BJZ (Provinciaal / Stadsregionaal kader)
Waar gaat het over - Indicatiestelling - Toewijzing van zorg - Ook voor j-ggz en j-lvg Wie voert uit Bureau Jeugdzorg Landelijk budget 187 miljoen Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan. 6

7 Ambulante zorg (Provinciaal / Stadsregionaal kader)
Waar gaat het over Hulp voor jeugdigen met opvoed- of opgroeiproblemen. Deze hulp wordt gegeven terwijl de jeugdige gewoon thuis woont. Het gaat bijvoorbeeld om gezinscoaching of -begeleiding, dagbehandeling, trainingen, begeleiding van tienermoeders, ouderbegeleiding. Wie voert uit Zorgaanbieders, zoals STEK, TriviumLindenhof, Prokino en Timon. Aantallen trajecten . Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan.

8 Open residentiële zorg (Provinciaal / stadsregionaal kader)
Waar gaat het over Hulpverlening aan jongeren die (tijdelijk) dag en nacht buiten hun eigen omgeving verblijven, eventueel in combinatie met bijzonder onderwijs of pleegzorg. Het gaat bijvoorbeeld om leefgroepen, woongroepen, gezinsgroepen, cursushuizen, kamertrainingscentra. Let op: géén tussenkomst van de rechter. Wie voert uit Jeugdzorgaanbieders, zoals Stek, TriviumLindenhof, Horizon, Prokino en Timon. Aantallen trajecten Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan. 8

9 Pleegzorg (Provinciaal / stadsregionaal kader)
Waar gaat het over Kind gaat tijdelijk in een ander gezin wonen, omdat thuis wonen (even) niet meer gaat. De reden kan liggen in het kind, maar ook in de thuissituatie. Er bestaan verschillende vormen: vakantiepleegzorg, weekendpleegzorg, dagpleegzorg, pleegzorg in crisissituaties en pleegzorg voor langere tijd. Wie voert uit Zorgaanbieders zorgen voor begeleiding, zoals Horizon en Flexusjeugdplein. Feitelijke opvang vindt plaats in pleeggezinnen. Aantallen trajecten Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan. 9

10 Crisishulp (Provinciaal kader / stadsregionaal kader)
Waar gaat het over Hulp in acute situaties. Crisishulp kan zowel ambulant als residentieel zijn. Bij ambulante crisishulp gaat het om kortdurende, maar intensieve interventies binnen het gezin. Bij residentiële crisishulp kan het zowel gaan om vrijwillige als gedwongen verblijf in de crisisopvang. Crisishulp is tijdelijke opvang, in afwachting van een plaatsing elders. Wat dat is, hangt af van aanleiding. Wie voert uit Jeugzorgaanbieders, zoals Trivium, Lindenhof. Aantallen 9.132 trajecten Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan. 10

11 Gesloten jeugdzorg (Provinciaal kader / stadsregionaal kader)
Waar gaat het over Zorg en behandeling van jeugdigen en jongeren met ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Bescherming voor de jongere zelf of zijn omgeving. Het gaat om zorg, niet om straf. Het kan zowel gaan om gesloten als besloten setting. Rechter moet een ‘machtiging gesloten jeugdzorg’ verlenen. Wie voert uit Tot 2008: uitvoering in Justitiële Jeugdinrichting (JJI’s) Sinds 1 januari: Jeugdzorg plus aanbieders, aangewezen door de minister, o.a. Avenier in samenwerking met Horizon Aantallen 3.225 trajecten Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan. 11

12 AWBZ Waar gaat het over Jeugd-ggz Jeugd-lvg Wie koopt in
Zorgverzekeraars. Hoe wordt het betaald AWBZ, Zorgverzekeringswet Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan. 12

13 Waar hebben we het over: de aantallen en geld
Wet op de jeugdzorg Ambulante hulp 44.267 917 miljoen Open residentiële zorg 11.805 Pleegzorg 20.144 Dagbehandeling 9.816 Spoedeisende zorg (crisis) 9.132 Gesloten jeugdzorg 3.225 160 miljoen Toegangstaak BJZ 187 miljoen Just. kader Jeugdbescherming ((gezins)voogdij) 37.820 275 miljoen Jeugdreclassering 10.883 57 miljoen AWBZ Jeugd-lvg 12.970 510 miljoen Pgb j-ggz Pgb j-lvg 33.600 329 miljoen 168 miljoen ZVW Jeugd-ggz 470 miljoen Totaal miljoen (-300 miljoen) Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan. 13

14 Jeugd-GGZ (AWBZ) Waar gaat het over
Diagnostiek, behandeling en begeleiding van jongeren met psychiatrische of psychosociale klachten, zoals angst- en dwangstoornissen, autisme, dwangstoornissen. Hulp kan zowel residentieel als ambulant zijn. Wie voert uit Instellingen in de jeugd-ggz , zoals Pameijer en Yulius. Aantallen en budget trajecten 470 miljoen 329 miljoen (PGB’s) Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan. 14

15 Jeugd-LVG (AWBZ) Waar gaat het over
Zorg voor licht verstandelijk gehandicapten. Kinderen of jongeren met een IQ 50-85, vaak combinatie met ontwikkelingsstoornis en problemen in het sociaal aanpassingsvermogen. Vaak ook combinatie met j-ggz. Zowel residentieel als ambulant zijn, als dagbehandeling Wie voert uit Instellingen in de jeugd-lvg, zoals MEE. Aantallen en budget Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan. 15

16 Justitieel kader Waar gaat het over
Jeugdreclassering: Begeleiding en hulpverlening voor jongeren die verdacht zijn van / veroordeeld zijn voor het plegen van een strafbaar feit. Onder toezichtstelling (OTS) : Toewijzen van een gezinsvoogd die ondersteunt bij het verbeteren van de opvoedingssituatie. De gezinsvoogd kan aanwijzingen geven, ouders behouden het gezag. Voogdijmaatregel : De verantwoordelijkheid voor de opvoeding wordt overgenomen door een voogd. Dit gebeurt relatief weinig. Wie koopt in Stadregio Wie voert uit BJZ Hoe wordt het betaald Jeugdbescherming: Ministerie van VWS / Jeugdreclassering: Ministerie van V&J Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan. 16

17 Waar worden gemeenten verantwoordelijk voor
Beleidsvorming Verbinden van de verschillende soorten van jeugdzorg Beroep op zwaardere vormen van jeugdzorg verminderen Verbinden van jeugdzorg met bv lokaal Wmo- en onderwijsbeleid Zorgtoeleiding (Vraaggericht) inkopen van zorg Aansturen van uitvoerders (zorgaanbieders, CJG, BJZ) Regievoering in de keten Verantwoording over resultaten ? Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan. 17

18 Gezamelijke agenda stadsregio
Inzet Stadsregio trekt gezamenlijk op in de voorbereiding op de decentralisatie Tegelijkertijd: bekijken welke opgaven waar worden opgepakt (lokaal, subregionaal, stadsregionaal) Gezamenlijke uitgangspunten voor het proces: Inhoudelijke uitgangspunten (opvoedcontext, samenhangende zorgstructuur) Verbinding tussen de opgaven van gemeenten als regisseur en uitvoerders Gezamenlijke programmaorganisatie Bestuurlijke borging (bestuurlijke conferentie, programmaplan, transitieplan, bestuurlijke afvaardiging) Proeftuinen Stadsregio trekt gezamenlijk op in de voorbereiding op de decentralisatie Deze problematiek speelt al langer. Het laatste jaar hebben de ZAT-evaluatie en het vooronderzoek Centraal Indiceren meer inzicht geboden in een mogelijke oplossing. Deze zijn gestaafd aan wettelijke kaders, aanbevelingen van NJI en Oberond. Vanuit JOS wordt er nu ingestoken op het creëren van 1 loket voor alle zorg in Rotterdam. Op 29 juni is er een discussiebijeenkomst waarvoor sommigen zijn uitgenodigd, maar graag wil ik dit ook breed voorbespreken zodat we goed beslagen ten ijs komen en we kunnen antciperen op vragen die gaan ontstaan. 18


Download ppt "Portefeuillehouders-overleg Jeugd Decentralisatie jeugdzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google