De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huren met zorg Prof.dr. Guy Widdershoven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huren met zorg Prof.dr. Guy Widdershoven"— Transcript van de presentatie:

1 Huren met zorg Prof.dr. Guy Widdershoven
Care and Public Health Research Institute Universiteit Maastricht

2 Opzet Ontwikkelingen in de GGZ Ontwikkelingen in ethiek en recht
Alternatieve ethiek: zorgethiek Ervaringen rondom het meldpunt moeilijk plaatsbaren Bemoeizorg of bemoeizucht?

3 Ontwikkelingen in de GGZ
Deïnstitutionalisering Vraagsturing Nadruk op korte behandelingen Hierdoor vallen moeilijk bereikbare cliënten buiten de boot

4 Ontwikkelingen in de ethiek
Sinds 1970: aandacht voor autonomie van de patient (cliënt) Autonomie als negatieve vrijheid (onafhankelijkheid) Informed consent Recht op weigering Right to rot?

5 Ontwikkelingen in het recht
Recht op zelfbeschikking als individueel grondrecht Wgbo: informed consent Wet bopz: van bestwil naar gevaar ten gevolge van geestesziekte Behandeling ingrijpender dan opname Zorgwekkende zorgmijders vallen buiten de boot

6 Alternatieve ethiek: zorgethiek
Sinds 1990: aandacht voor zorg als morele praktijk Autonomie als positieve vrijheid (afhankelijkheid, relationaliteit) Fundamentele waarden: aandacht, verantwoordelijkheid, responsiviteit Negotiated consent

7 Negotiated consent Ingrijpen is niet bij voorbaat verdacht
Scala van interventies Advocacy Empowerment Persuasion Making decisions for others

8 Het meldpunt moeilijk plaatsbaren
Onderdeel GGD Maastricht Samenwerkingsverband (woningcorporaties, gemeente, SPD, CAD, AMW, RIAGG, Vijverdal, politie, reclassering) Zittende en potentiele huurders hulpverleningsadvies Huurcontract met aanhangsel (voorwaardelijke hulpverlening)

9 Positieve ervaringen rondom het meldpunt moeilijk plaatsbaren
Gezamenlijk doel: voorkomen uithuisplaatsing Betrokkenen zijn zich bewust van de noodzaak Nadruk op onderhandeling

10 Negatieve ervaringen rondom het meldpunt moeilijk plaatsbaren
Afzonderlijke doelen (zelfstandig wonen, hulp verlenen, juridisch indekken) kunnen onderling strijdig zijn Afspraken zijn niet altijd duidelijk voor alle partijen Evaluatie weinig systematisch Drang of dwang?

11 Bemoeizorg of bemoeizucht?
Eenrichtingsverkeer Eenzijdige invulling van bestwil (sociale aangepastheid) Bovenmatige beinvloeding Ontbreken van terugkoppeling Bemoeizorg: Gezamenlijkheid Relationele autonomie Drang is nodig, dwang dient vermeden te worden Terugkoppeling is essentieel Evenwicht vinden tussen verwaarlozing en opdringen van hulp is de kern van bemoeizorg


Download ppt "Huren met zorg Prof.dr. Guy Widdershoven"

Verwante presentaties


Ads door Google