De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grote verslavingsinstelling in Zuid- en Noord-Holland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grote verslavingsinstelling in Zuid- en Noord-Holland."— Transcript van de presentatie:

1 Brijder Verslavingszorg Zuid Holland Noord Leiden-Duin en Bollenstreek en de Rijnstreek
Grote verslavingsinstelling in Zuid- en Noord-Holland. In Leiden/Katwijk en Alphen 3 poliklinieken cliënten uit de regio voor Zuid-Holland/Noord.

2 Polikliniek Leiden heeft meerdere teams.
- preventie - jeugd - individuele behandeling - groepsbehandeling - polikliniek cure - polikliniek care - methadonverstrekking - outreachende zorg - ambulante detox groep en empowerment groep - screen-to-screen

3 Huidige ontwikkelingen zorg
Door het vermaatschappelijken van de geestelijke gezondheidszorg zijn sommige patiënten moeilijker te bereiken en dreigt hun situatie te verslechteren. Het gaat hierbij om patiënten die ernstige problemen en beperkingen hebben op uiteenlopende gebieden. Denk hierbij aan dak- en thuisloosheid, verslavingsproblematiek, problemen met justitie en politie, het missen of mijden of niet-effectief gebruiken van de geestelijke gezondheidszorg. Door een veranderd zorgstelsel en bezuinigingen, wordt het steeds lastiger om de juiste zorg te bieden. Creatief omgaan met middelen en mogelijkheden is daarom een pré. Ambulante zorg is goedkoper mits dit creatief wordt ingezet.

4 Een aanmelding bij Brijder
* Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD geeft melding door. Woningbouw meldt dat iemand geen toestemming geeft om zijn CV ketel te laten vernieuwen. Mogelijk sprake van alcoholmisbruik en vervuiling. * Zelfde dag telefonische melding vanuit het ziekenhuis. Man gevallen, mogelijk door overmatig alcoholgebruik. Wil niet langer in het ziekenhuis blijven. Heeft getekend voor vertrek tegen advies. * Betreft zelfde man en verzoek is of de outreachende zorg contact wil leggen met deze man.

5 Aanmelding Outreachende Zorg
Aanmelding vanuit - Eigen polikliniek cure of care - Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD Leiden - Zorgnetwerken uit de regio - Directe omgeving cliënt (o.a. familie, buren, werkgever) - Samenwerkingspartners zoals GGZ, Binnenvest, AMW - Woningbouwvereniging en politie - Reclassering

6 Outreachende zorg Team met meerdere disciplines :
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Maatschappelijk werker HBO verpleegkundige Psychiatrisch verpleegkundige Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Woonbegeleiders Psycholoog Verslavingsarts Psychiater

7 Doel Doel van de begeleiding is niet de patiënt van zijn middel af te krijgen maar zijn maatschappelijke situatie te verbeteren waardoor hij beter in staat is om deel te nemen aan de maatschappij. Opnames voorkomen. Overlast en lichamelijke problematiek wordt minder door stabielere leefomgeving. Omgeving krijgt meer rust en kan weer gewoon ‘familie’ zijn. Tijdig in kunnen grijpen bij verslechtering situatie. Soms palliatieve zorg.

8 Werkwijze - Contact opnemen met melder en/of huisarts.
- Aanmelding doornemen en bespreken wie er op eerste huisbezoek gaat. - Contact opnemen met melder en/of huisarts. - Onverwacht/aangekondigd huisbezoek plannen. - Contact krijgen met cliënt, gesprek voeren in de woning. - Melding met cliënt bespreken, inschatten of er sprake is van gevaarscriteria. - Bespreekbaar maken wat je zou kunnen doen, hulp aanbieden. - Uitgangspunt is wens cliënt. - Nieuwe afspraak maken, aan de slag met gemaakte afspraken. - In volgend gesprek resultaten gemaakte afspraken doornemen.

9 Huisbezoek - Onaangekondigd huisbezoek samen met huisarts.
- Door huisarts meer kans om binnen te komen. - Dhr. is onder invloed en drinkt een biertje (11.00 u). Woning is sterk vervuild. Gesprek over (zorg) melding. Inschatting lichamelijke toestand door huisarts. Aanbieden van hulp of onderzoeken mogelijkheden

10

11

12

13 * Na eerste huisbezoek wekelijks contact, doel is contact maken.
* Contact leggen met de huisarts en hulpverlening duidelijk maken, zo nodig afspraken maken over wie wat doet. * Vanuit het contact met pt. vertrouwen winnen door in te gaan op wens. van patiënt. * In onderhandeling proberen situatie te verbeteren in tempo van patiënt. Problemen zijn vaak: - financiën/administratie - huishouden - lichamelijke problemen veroorzaakt door verslaving - mogelijk psychische problemen verergert door verslaving * Contactpersoon zijn naar o.a. huisarts en/of instanties. * Zicht op alle levensgebieden

14 Uitkomst begeleiding patiënt
* Pt. is inmiddels 2 jaar in zorg. Hij krijgt wekelijks bezoek vanuit het outreachende team. * De cv ketel is vervangen. * De achtertuin is leeggeruimd en schoongemaakt. * De huiskamer is door vrienden schoongemaakt en meubels zijn inmiddels vervangen. * Benedenetage is geschilderd * Bij vragen of post waarvan pt. de strekking niet begrijpt, roept hij hulp in van het outreachende team. * Pt. komt nog regelmatig in het ziekenhuis omdat hij met vrienden gaat drinken in de kroeg en hij cocaïne gebruikt. * Omgeving heeft geen klachten meer en hij komt niet meer bij de crisisdienst in beeld wegens suïcidale uitlatingen.

15 Outreachende zorg, meerwaarde?
* Pt. maakt woont en slaapt in huiskamer en maakt deze nu zelf schoon. * Lichamelijke en psychische verslechtering wordt tijdig opgemerkt en er is nauwe samenwerking met de huisarts Outreachende zorg, meerwaarde? Zorgwekkende zorgmijders worden gehoord en gezien. Overlast wordt verminderd. Lichamelijke problematiek wordt verbeterd en achteruitgang tijdig opgemerkt. Mogelijke psychische problematiek wordt gezien en kan worden behandeld. Omgeving wordt ontlast.


Download ppt "Grote verslavingsinstelling in Zuid- en Noord-Holland."

Verwante presentaties


Ads door Google