De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Outreachende zorg en bemoeizorg in de ggz. Begrippen Outreach in het Engels: letterlijk 'de hand uitsteken' Bemoeien: zich actief bezighouden met andermans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Outreachende zorg en bemoeizorg in de ggz. Begrippen Outreach in het Engels: letterlijk 'de hand uitsteken' Bemoeien: zich actief bezighouden met andermans."— Transcript van de presentatie:

1 Outreachende zorg en bemoeizorg in de ggz

2 Begrippen Outreach in het Engels: letterlijk 'de hand uitsteken' Bemoeien: zich actief bezighouden met andermans zaken; zich bekommeren om iemand

3 Kenmerken outreachende zorg Hulpverlener gaat naar de cliënt Verantwoordelijkheid voor hulp ligt niet primair bij cliënt Zorg richt zich op moeilijk bereikbaren Hulpverlening is op maat Hulp wordt assertief aangeboden Hulp is flexibel en zo nodig langdurend

4 Wat is bemoeizorg? Assertieve outreachende hulpverlening die niet op de vraag van een cliënt wordt uitgevoerd. De hulpverlener zet in op contact maken en houden, óók als de cliënt niet wil. Kunst van verleiding (tot behandeling)!

5 Kenmerken doelgroep Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (schizofrenie, ernstige stemmingstoornis, bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornis) Ze zijn vaak genoodzaakt om levenslang medicatie te nemen en/of behandelingen te volgen Ze ondervinden beperkingen in het dagelijks leven als gevolg van de aandoening

6 Kwetsbare doelgroep opeenstapeling van problemen gevoelens van machteloosheid en wantrouwen opeenstapeling van problemen gevoelens van machteloosheid en wantrouwen armoede (uitkering) verstoorde relaties vermijding eenzaamheid verwaarlozing armoede (uitkering) verstoorde relaties vermijding eenzaamheid verwaarlozing

7 Kenmerken (F)ACT Flexibele zorg: meer of minder intensief Ook buiten kantoortijden Aansluiten bij de hulpvraag Familie betrokken (indien mogelijk) Multidisciplinair team Niet te grote caseload

8 Samenwerkin g tussen instanties is essentieel! GGZ Beschermd wonen Verslavings- zorg GGD (OGGZ) Maatschappelijke Opvang Maatschappelijk Werk


Download ppt "Outreachende zorg en bemoeizorg in de ggz. Begrippen Outreach in het Engels: letterlijk 'de hand uitsteken' Bemoeien: zich actief bezighouden met andermans."

Verwante presentaties


Ads door Google