De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Assertive Community Treatment

Verwante presentaties


Presentatie over: "Assertive Community Treatment"— Transcript van de presentatie:

1 Assertive Community Treatment
Fred Dreef, Psychiater Altrecht Afdeling Psychiatrie & Verslaving

2 ACT Wat is het? Voor wie geschikt? Waarom geschikt in bemoeizorg?
Resultaten uit Utrecht

3 Assertive Community Treatment
Afkomstig uit USA Ontstaan in jaren 70 Basisgedachte: geef ambulante zorg de intensiteit van klinische zorg

4 ACT Amerikaanse Community Psychiatry New Freedom Commission:
Homeless 25 % SMI – no treatment All SMI: 40 % stable treatment, 90 % unemployed Amerikaanse Community Psychiatry

5 Assertive Community Treatment
Evidence Based Practice: duidelijk omschreven en goed onderzochte werkwijze Met handboek (toolkit) Met meetinstrument voor trouw aan het model (DACTS) En met aangetoonde relatie tussen modelgetrouwheid en effect

6 Hoe ziet ACT eruit? Multidisciplinair ambulant werkend team
10 hulpverleners, 100 patiënten Outreachend Teamwerk Chronische bemoeizorg Praktische insteek, aansluiten bij vraag patiënt, drang en dwang indien nodig

7 Beste ACT-team van Nederland in 2007
ACT1, Psychiatrie & Verslaving, Altrecht Beste ACT-team van Nederland in 2007

8 ACT 1 Utrecht Meewerkend teamleider Psychiatrisch Verpleegkundigen
Maatschappelijk werkers Ervaringswerker Trajectbegeleider Woonbegeleider Sociaal juridisch medewerker Psychiater en psychiater in opleiding Secretaresse Verslavingsdeskundigheid bij iedereen Nurses: 2 psychiatric ( 1 casemanager), 2 social psychiatric, 1 nurse-trainee 8

9 Teamwerk Alle hulpverleners betrokken bij alle patiënten
Dagelijkse briefing, gezamenlijke planning Generalisten en specialisten, iedereen transdisciplinair Multidisciplinair behandelplan op basis van ROM

10

11 ACT: voor wie? USA: 1% bevolking heeft Severe Mentall Illnes
10% daarvan is ACT behoeftig Opnamebesparend effect bij grootgebruikers GGZ Goed effect op huisvesting, tevredenheid en contact met hulpverlening Beter effect bij hogere modeltrouw

12 ACT ook effect in Nederland?
Opnamebesparend effect niet teruggevonden Wel goed effect op contact met hulpverlening, bv. Winschoten trial (Sytema, Wunderink): 0% uitval uit ACT versus 30% uit reguliere chronische zorg Ook beter effect dan casemanagement bij daklozen (Amsterdam, Zoeteman)

13 ACT in Nederland Trimbos onderzoek (van Vugt, Kroon)
20 teams, 9 instellingen Wisselende mate van modeltrouw 2 jaar follow-up Meer verbetering bij patiënten bij meer modeltrouw team

14 ACT: voor wie? Dus niet alleen voor Amerikanen, maar ook voor Nederlanders interessant Opgenomen in Nederlandse multidisciplinaire richtlijn schizofrenie

15 ACT in bemoeizorg Verbeteren van contact met hulpverlening
Outreachende zorg Pragmatische insteek, veel praktische hulp Multidisciplinair team betekent minder loketten

16 ACT in OGGZ: Utrechts model
OGGZ-team is voordeur Bemoeizorg, diagnostiek, toeleiding naar zorg Indien ernstige problematiek en toeleiding naar minder intensieve zorg niet mogelijk: ACT ACT is dus een BackOffice Inmiddels 3 ACT teams

17 Caseload ACT1 80% man 40% allochtoon 70% schizofrenie 70% verslaving
20% primaire as II diagnose 10% kliniek 5% P.I.

18

19 Routine Outcome Monitoring
Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) 12 items: bv.. hyperactief en agressief gedrag / cognitieve problemen / depressieve stemming / woonomstandigheden Score van 0 (geen probleem) tot 4 (ernstig probleem met grote gevolgen)

20 HoNOS Totaal score van 0 tot 48 Vooral een volginstrument
Referentiekader: Ambulante patiënt: HoNOS 11 Klinische patiënt: HoNOS 16 ACT patiënt in Trimbosonderzoek: 17,6

21 Totale HoNOS scores in ACT1
Patiënten met 2 metingen in database (N=75) T1: 21,6 T2: 17,9 T3 lijkt geen verdere verbetering te geven

22 HoNOS scores ACT1 Verbetering op bijna alle items
Grootste vooruitgang op: Woonomstandigheden 0.7 Kwaliteit dagelijkse omgeving 0.5 Psychotische Symptomen 0.4 Alcohol/drugs gebruik 0.35 Relaties 0.3

23 ROM II: de CAN Camberwell Assessment of Need Zorgbehoeftes 25 items
0 geen probleem 1 beperkt probleem, heeft al interventie 2 ernstig probleem

24 CAN Percentage onvervulde zorgbehoeftes: T1: 32.1 % T2: 26.3 %

25 CAN Grootste daling onvervulde zorgbehoefte bij:
Intieme relaties 72 60% Voeding % Informatie % Betaald Werk % Geld %

26 Conclusies t.a.v. ACT1 Zware doelgroep
Aanvankelijke verbetering, maar daarna stabilisatie op hoog klachtenniveau Langdurige behandeling vereist Verdere verbetering behandeling gewenst Oppassen voor overspannen verwachtingen

27 ACT in bemoeizorg Is het nu de beste vorm van bemoeizorg of niet?
Voor patiënten met ernstige problematiek en blijvende noodzaak tot bemoeizorg is het het beste wat we hebben.

28 Einde Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Assertive Community Treatment"

Verwante presentaties


Ads door Google