De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011

2 Waar staat Zeeuwse Gronden voor? -Resultaten behandeling van mensen met een ernstige psychiatrische stoornis beperkt -Nieuw perspectief op herstel langere termijn noodzakelijk -Zeeuwse Gronden: -Stevige bodem bieden aan mensen met ernstige psychiatrische stoornis -ook op langere termijn

3 Huidige situatie •In optimale geval biedt behandeling: -Veel tijd en aandacht bij aanvang psychiatrische stoornis -Opname -Instellen op medicatie -Gesprekken / therapieën -Begeleiding terug naar samenleving

4 Resultaat •Schizofrenie: 80 % terugval (minstens eenmaal) binnen vijf jaar •Manisch-depressieve stoornis en depressieve stoornis, gunstiger resultaten maar ook daar groep die regelmatig terugvalt en te maken heeft met aanzienlijke beperkingen.

5 Gevolg •Langdurige opnames (hospitalisatie) •Terugkerende opnames (draaideur) •Maatschappelijke achteruitgang / isolement •Ernstige achteruitgang (forensische setting / zwervend bestaan)

6 Uitzichtloze situatie…. •Mens met psychiatrische stoornis gelooft niet meer in verbetering •Ouders raken uitgeput •Hulpverleners zijn die lastige patiënt (en ouders) zat •Iedereen wordt boos op elkaar – en keert teleurgesteld de rug naar elkaar toe

7 Maar…. •Herstel is mogelijk •Keerpunt vaak na 5 jaar •Tegen de tijd dat iedereen ‘uitgeblust’ is – ontstaan vaak de eerste tekenen van herstel

8 Nieuwe visie op lange termijn noodzakelijk •Herstel is een proces dat zich afspeelt over een termijn van 10, 20, 30 jaar •Herstel is ook: leren leven met beperkingen. •Bijdrage ‘behandeling’ aan herstel is zeer beperkt

9 Wat bevordert het herstel Mensen met een ernstige psychiatrische stoornis de tijd geven die nodig is! De tijd die nodig is •Visie document Raad van Bestuur Stichting Wonen en Psychiatrie

10 Herstel in de tijd (voorwaarden) •Verblijf buiten het psychiatrisch ziekenhuis •Zo zelfstandig mogelijk leven •In sociaal verband •Begrenzen van de stoornis •Werk / zinvolle dagbesteding

11 Zeeuwse Gronden

12 •Samenwerking ouders en hulpverleners •Voorziening voor mensen met een ernstige psychiatrische stoornis •Die we de tijd willen geven die nodig is, onder goede omstandigheden

13 Nieuwe woonvorm (voorbeeld: Klaasenstraat Terneuzen)

14 Kenmerken •Iedere bewoner heeft eigen appartement (Inclusief: eigen voordeur, huiskamer, slaapkamer, keuken, badkamer) •Alle bewoners hebben toegang tot gemeenschappelijke ruimte (en evt. tuin) om elkaar te ontmoeten (samen koken, koffie drinken, tv kijken, spelletjes doen)

15 Binnentuin nieuwbouw locatie Axel

16 Autonomie en verbondenheid •Door eigen appartement – kan de bewoner zo zelfstandig mogelijk wonen •Door gemeenschappelijke ruimte, bestaat er de mogelijkheid tot ontmoeting en ontstaan er nieuwe sociale verbanden

17 Samen op eigen benen staan

18 Vrijheid en begrenzing •Bewoners krijgen de mogelijkheid hun leven zo in te richten als bij hen past: het leven van de een speelt zich af om en nabij het appartement, een ander werkt buiten de deur. •Begrenzing: waar de stoornis (wanen, hallucinaties) het leven van de bewoner dreigt over te nemen, worden medicijnen gegeven en zonodig wordt de verantwoordelijkheid (tijdelijk) overgenomen.

19 Werk / zinvolle dagbesteding •Bewoners worden gestimuleerd werk (of dagbesteding) naar hun eigen mogelijkheden op te pakken –Werken in en rond de woonvorm –Werken in beschermde setting •Dagactiviteitencentrum •Klusdienst •Samenwerking zorgboerderij –Aanstelling binnen Zeeuwse Gronden –Regulier werk

20 Klusdienst •Bewoners voeren allerlei klussen uit bij andere bewoners tegen bescheiden vergoeding. Uitgangspunt is meedoen: vakmensen en mensen met twee ‘linkerhanden’ – wie wil kan meedoen.

21 Geïntegreerde zorg •Wonen, behandelen, begeleiden, dagbesteding – vormen een eenheid binnen Zeeuwse Gronden •Wat niet gescheiden is, kan niet gescheiden worden: dat geldt voor de mens en zijn aandoening; dat geldt voor de aangeboden zorg

22 Financiering •Zeeuwse Gronden wordt gefinancierd voor de volgende activiteiten •Behandeling •Begeleiding •Wonen (verblijf) •Dagbesteding

23 Behandeling •Behandeling wordt officieel omschreven als ‘op genezing gerichte zorg.’ •De financiering van deze zorg is ondergebracht bij ‘zorgverzekeraars’. •Iedere inwoner van Nederland kiest eigen zorgverzekeraar. Behandeling wordt via instantie / arts gedeclareerd.

24 Declaratie behandeling •DBC “Diagnose Behandel Combinatie” -Op grond van diagnose ontvangt cliënt behandeling: -Psychiater (medicijnen) -Psycholoog -Sociaal psychiatrisch verpleegkundige -Verpleegkundige -Verrichtingen worden gedeclareerd in DBC

25 Declaratie begeleiding •Dagelijkse begeleiding is de belangrijkste activiteit van Zeeuwse Gronden •De begeleiding wordt betaald vanuit de AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten •Dit is een ‘oude wet’ – ingesteld door de Staat om onverzekerbare kosten, zoals opname bij langdurige psychiatrische ziekten te betalen

26 Van bed (intramuraal) naar begeleiding (extramuraal) •Het overheidsbeleid is ‘bedden’ in het psychiatrisch ziekenhuis om te zetten naar begeleiding op woonplekken buiten het psychiatrisch ziekenhuis •Bewoners Zeeuwse Gronden krijgen 7 tot 15 uur begeleiding in de week, dit wordt betaald vanuit de AWBZ.

27 Twee vormen financiering AWBZ begeleiding •Een bewoner huurt zelf een appartement (inkomen / uitkering meestal via sociale dienst) –Extramurale begeleiding op indicatie •Een bewoner krijgt verblijfplaats toegewezen – Zeeuwse Gronden stelt appartement met begeleiding tot de beschikking

28 Nadere uitwerking •In de ‘woonclusters’ zijn beide constructies aanwezig: •Bewoner huurt zelf appartement gekoppeld aan ‘zorgcontract’ •Bewoner krijgt verblijfplaats toegewezen •Qua wonen geen verschil – zorg aan bewoners met verblijfplaats is intensiever

29 Dagbesteding •Deze activiteit wordt vergoed door –Zorgverzekeraar (gericht op genezing) –AWBZ – structurele dagbesteding –Gemeente (WMO) – maatschappelijke (re)integratie

30 Conclusie financiering •Financiering vanuit verschillende bronnen - overheidsbeleid gericht op verscheidenheid, zorgverzekering, AWBZ en gemeentes –Zeeuwse Gronden gericht op eenheid, verschillende financieringstromen moeten voor de bewoner één geïntegreerde vorm van zorg opleveren

31 •Zeeuwse Gronden •Onafhankelijke GGZ instelling •Psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en (woon)begeleiders in dienst van Zeeuwse Gronden •Zorg – op geïntegreerde wijze aangeboden aan bewoners

32 www.zeeuwse-gronden.nl


Download ppt "Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google