De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WZC Sint-Jozef Gerontopsychiatrie De Zwaluw

Verwante presentaties


Presentatie over: "WZC Sint-Jozef Gerontopsychiatrie De Zwaluw"— Transcript van de presentatie:

1 WZC Sint-Jozef Gerontopsychiatrie De Zwaluw
Fundamentele opdracht voor een OCMW : de zorg voor de kansarme (geringe draagkracht – te grote draaglast) Beperking : enkel voor Kortrijkzanen

2 Ontstaan “De zwaluw” Fuut:
afdeling voor psycho-geriatrische zorg barst uit de voegen (2009) gedifferentieerd publiek en teveel vraag van buitenuit (ook in WZC) Tegenstrijdige benadering ouderen met dementie en ouderen met psychiatrische achtergrond Dementie : inleving – meegaan met de oudere (belevingsgericht begeleiden – R. Verdult 1997) Psychiatrie : consequent afspraken naleven Bevestigen – Assertiviteit –Negeren -Time-out (boks-bant –M. Appelo 2004) Nood van buiten uit is zeer groot voor ouderen met psychiatrisch ziektebeeld (sectoroverleg ) Psychiatrische ziekenhuizen zoeken plaats voor ouderen met een gestabiliseerde toestand In de WZCentra worden opnames van ‘storende’ ouderen vermeden

3 Geronto psychiatrie De Zwaluw
Doelgroep: De oudere lijdt aan een gestabiliseerde psychiatrische aandoening en verbleef langdurig of herhaaldelijk in de psychiatrie. De psychosociale beperking (DSM-IV) en de hieruit voortvloeiende nood aan een residentiële gestructureerde begeleiding moet door een psychiater gediagnosticeerd zijn. Knelpunt competentie medewerkers I.s.m. Katho (Vives) – ontwikkeling en competentievorming medewerkers voorstelling door de studenten van alle residenten (ziektebeeld, behandeling, benaderingsadviezen ) / / leerwerkplaats Aanwervingsbeleid : psychiatrisch verpleegkundigen Samenwerking Geronto-psychiater (De Stap – AZ Groeninge) 1x / maand consult  advies huisarts

4 Algemene situering 26 wooneenheden ‘All-In’ begeleiding & zorg
Gestart in 2011 26 wooneenheden ‘All-In’ begeleiding & zorg Katzscore A: 3 – B: 18 – C: 2 – Cd: 4 Klassieke verpleegafdeling voor zorgbehoevende ouderen met psychiatrisch profiel 9 wooneenheden ‘omkaderd wonen’ accent op begeleiding Afgelegen afdeling voor ouderen zonder fysieke beperkingen die meer autonomie aankunnen Katz : A: 5 – O: 4 De zwaluw

5 Begeleidingsmodel + familianten betrekken)
Fundamenteel respect voor iedere mens BANT+ benadering Bevestigen positief gedrag Assertieve omgang Negeren van een negatieve wijze vragen van aandacht Time-out bij ernstig storend gedrag + familianten betrekken) Uitbouw zinvolle activiteiten

6 Toekomst - uitdagingen
Atelierwerking komt stilaan op dreef Uitdragen van expertise In het (de)WZC(’s) verblijven veel ouderen me niet verwerkte transities met gedrags- en stemmingsstoornissen tot gevolg. Streven naar een gebruik van antidepressiva en antipsychotica in RVT’s CM Persconferentie 12 mei 2011

7 Kenmerken Turn-over : zéér laag (5 opnames in 2 jaar)
Gemiddelde leeftijd: 71 jaar (fase 1 69j) Belangrijkste aandoeningen Bipolaire stoornis 20% Persoonlijkheidsstoornissen 20% Korsakow 15% (véél vraag) 80% katz B - C Wachtlijst – 12 personen 39 % van de bewoners (fase 1)komt uit een psychiatrische instelling


Download ppt "WZC Sint-Jozef Gerontopsychiatrie De Zwaluw"

Verwante presentaties


Ads door Google