De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERVOERSAFHANKELIJKHEID IN DE GEMEENTE MEDEMBLIK LISANNE KRAAKMAN | UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM | 11 MEI 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERVOERSAFHANKELIJKHEID IN DE GEMEENTE MEDEMBLIK LISANNE KRAAKMAN | UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM | 11 MEI 2012."— Transcript van de presentatie:

1 VERVOERSAFHANKELIJKHEID IN DE GEMEENTE MEDEMBLIK LISANNE KRAAKMAN | UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM | 11 MEI 2012

2 HOOFDVRAAG In hoeverre kunnen de vervoersknelpunten van de vervoersafhankelijken in de gemeente Medemblik worden opgevangen door de nu beschikbare openbare en vraagafhankelijke vervoerssystemen?

3 MIJN ANTWOORD OP DEZE VRAAG LUIDT….  Vraag naar OV te beperkt en bovendien OV vaak probleem → OV niet in stand te houden in huidige vorm, maar wat dan?  Op zoek gaan naar nieuwe vormen van vervoer  Uitbreiding van doelgroep vraagafhankelijk vervoer

4 WIE ZIJN DE VERVOERSAFHANKELIJKEN? Vervoersafhankelijkheid:1. Niet in het bezit van een auto 2. Niet in het bezit van een rijbewijs 3. Heeft te kampen met een fysieke beperking Wie zijn de vervoersafhankelijken? Vrouwen 65plussers Jongeren (35-) LAAG- EN HOOGOPGELEIDEN Laag inkomen Zonder werk/studie Alleenstaanden MINDER AANTREKKELIJK WOONMILIEU

5 WELKE VERVOERSKNELPUNTEN WORDEN ERVAREN EN DOOR WIE? 2 soorten knelpunten: 1. Gevolg van bereikbaarheid voorzieningen 2. Gevolg van beschikbaarheid vervoersmiddelen Wie ervaren deze knelpunten? In bezit OV-abonnement Jongeren (35-) LAAG- EN HOOGOPGELEIDEN Laag inkomen Werkenden en/of studerenden Met kinderen ANDER HOOFDVERVOERMIDDEL DAN DE AUTO Vervoersafhankelijken

6 OPENBAAR VERVOER o Negatieve waardering, 37% van de mensen ontevreden over het openbaar vervoer (I&O Research, 2011) o OV probleem in eigen leven? Voor 20% van de ondervraagden enigszins tot zeker. Oplossing? o Lijkt onmogelijk in de oorspronkelijke functie van OV: vervoer dat als doel heeft het vervoeren van groepen mensen, die dezelfde kant op moeten en worden vervoerd in één voertuig, volgens een vaste dienstregeling (KpVV, 2009) o Zekerheid is waar het om gaat, iets achter de hand hebben (SCP, 2007). o Verhelpen negatieve aspecten verergert andere (negatieve) aspecten.

7 VRAAGAFHANKELIJK VERVOER Verschillende vormen (Enoch et al., 2004): 1.Interchange Demand Responsive Transport (DRT): Overstapper 2.Network DRT: Regiotaxi | Valys 3.Destination DRT: Leerlingenvervoer 4.Substitute DRT Vraagafhankelijk vervoer in Medemblik nu voornamelijk beschikbaar voor mensen met WMO-budget. Maar waarom niet voor jongeren, werkende mensen, etc.?

8 CONCLUSIES o Vervoersafhankelijken een erg kleine groep, die grote verscheidenheid kent in de samenstelling; o OV wordt als een knelpunt ervaren, door de vervoersafhankelijken, maar ook door de waarschijnlijke OV-gebruikers o OV is voor slechts enkelen hoofdvervoermiddel en wordt vooral gezien als back-up (zekerheid voor in het uiterste geval, als de auto en fiets niet beschikbaar zijn); o Vraagafhankelijk vervoer kan als oplossing dienen voor de ervaren vervoersproblemen, maar zal voor een breder publiek beschikbaar moeten zijn; o Kortom er moet een “vervoers-back-up” worden aangeboden, maar op een andere, nieuwe wijze. Een wijze die waarschijnlijk dichter bij vraagafhankelijke vervoerssystemen ligt.


Download ppt "VERVOERSAFHANKELIJKHEID IN DE GEMEENTE MEDEMBLIK LISANNE KRAAKMAN | UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM | 11 MEI 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google