De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Scharnier Voorstelling afdeling geronto-psychiatrie LST 11 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Scharnier Voorstelling afdeling geronto-psychiatrie LST 11 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Het Scharnier Voorstelling afdeling geronto-psychiatrie LST 11 maart 2014

2 Het Scharnier Begin 2010: Vaststelling 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Bewoners met psychische kwetsbaarheid verspreid over verschillende afdelingen in WZC  Nood aan specifieke aanpak  Nood aan specifiek opgeleid personeel

3 Het Scharnier Begin 2010: Vaststelling 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Voorgeschiedenis van psychische, doch gestabiliseerde, problemen of  Psychische kwetsbaarheid nauw samenhangend met het ouder worden.

4 Het Scharnier Begin 2010: Vaststelling 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Bewoners met dementie horen niet thuis op afdeling Het Scharnier.  Deze kunnen terecht op één van onze twee afdelingen met specifieke behandeling voor bewoners met dementie.

5 Het Scharnier Begin 2010: Vaststelling 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Bewoners met psychische kwetsbaarheid verspreid over verschillende afdelingen in WZC  2 bewoners Ark  1 bewoner Parel  9 bewoners Wende

6 Het Scharnier Eind 2010: Beslissing 10-9-2013 Presentatie titel Nr  Opstart van een nieuwe afdeling voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid  Subafdeling 9 bedden op afdeling De Wende  Beslissing welke bewoners daar naartoe verhuizen  Personeelstoewijzing

7 Het Scharnier Begin 2011: Uitwerking profilering 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Doelstelling  Visie  Werkmethodiek

8 Het Scharnier 19 September 2011 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1 Officiële start afdeling Het Scharnier als subafdeling van De Wende

9 Het Scharnier September 2012 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Familiebijeenkomst naar aanleiding van 1 jaar “Het Scharnier”  Algemene tevredenheid over de werking van de afdeling en het effect op bewoners  Positieve bevestiging gemaakte keuze start afdeling Het Scharnier  Mede aan de basis van beslissing uitbreiding afdeling Het Scharnier nieuwbouw

10 Het Scharnier 2012 start nieuwbouw 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Uitgangspunt: Bouw 27 assistentiewoningen  Erkenning 18 extra woongelegenheden  Beslissing RvB ifv operationaliteit en doelgroep  Keuze scharnier omwille van  eerdere positieve evaluatie  Maatschappelijke noodzaak/niche  Extra bouwperikelen want bouw werd gezet voor ass.woningen en niet voor RVT

11 Het Scharnier 4 november 2013 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Start afdeling “Het Scharnier” als autonoom functionerende afdeling  9 tweepersoonsflatjes nieuwbouw  Verdubbeling capaciteit => serieuze inspanningen wachtlijst ifv nieuwe opnames  Leefruimtes in oud rusthuis

12 Het Scharnier Profilering 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Bewonersprofiel  7 bewoners van het “oude Scharnier”  d.i. ouderen met psychische kwetsbaarheid, doch zonder psychiatrische voorgeschiedenis  Verstoord rouwproces  Depressie  Angststoornissen  Verlies ondersteuning na overlijden partner…  Als gevolg van polyfarmacy

13 Het Scharnier Profilering 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Bewonersprofiel  7 nieuwe bewoners  d.i. ouderen met psychische kwetsbaarheid als gevolg van psychiatrische voorgeschiedenis  Schizofrenie, bipolaire stoornissen, depressie…  Mutaties vanuit psychiatrische setting  1 Psychiatrisch Centrum Menen, 1 Heilige Familie Kortrijk, 2 PVT Rumbeke, 2 PZ Heilig Hart Ieper, 1 Begeleid Wonen Menen.  4 bewoners met mentale retardatie

14 Het Scharnier Profilering 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Doelstelling  Stabiliseren of verbeteren van de problemen gekoppeld aan de psychische kwetsbaarheid  Verhogen van het zelfwaardegevoel  Versterken van de draagkracht

15 Het Scharnier Profilering 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Visie  Aangenaam en veilig leefklimaat met aandacht voor de levensgeschiedenis van de individuele bewoner.  Contactname door aan te sluiten bij zijn beleving, zijn levensgeschiedenis, zijn wensen en behoeften.

16 Het Scharnier Profilering 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Visie  Nadruk op het begeleiden minstens even belangrijk dan op de zorg.  Zorg op maat ifv psychische (en fysische) stabiliteit bij onze bewoners.  Creëren van een voorspelbare en prikkelarme omgeving.

17 Het Scharnier Profilering 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Werkmethode  Veilige en geborgen omgeving (holding environment)  Leefgroepwerking cruciaal  Boks - Bant methode  Balkmetafoor  Psychisch luik zorgdossier

18 Het Scharnier Profilering 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Werkmethode  Veilige en geborgen omgeving (holding environment)  Aanbieden van structuur als leidraad  Nabijheid vaste groep zorgverleners  Nodige houvast en vertrouwelijkheid  Creëren van veiligheid, stabiliteit, continuïteit, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid  Leefgroepwerking cruciaal

19 Het Scharnier Profilering 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Werkmethode  Boks - Bant methode als permanente evaluatie eigen handelen  BOKS: betutteling, overbezorgdheid, kritiek en straffen  BANT: bekrachtigen, assertief zijn, negeren, time out.

20 Het Scharnier Profilering 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Werkmethode  Balkmetafoor  Wat?  Gebaseerd op kwetsbaarheidsmodel  Visueel & eenvoudig  Totaalbeeld

21 Het Scharnier Profilering 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Werkmethode  Balkmetafoor  Waarom?  Als methode om zicht te krijgen op samenhang van problemen of draaglasten  Als kapstok voor MDO  Als basis voor individuele doelstellingen  Als psycho-educatie voor bewoner of familie

22 10-9-2013 Presentatie titel Nr Psychische kwetsbaarheid

23 Het Scharnier Profilering 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Werkmethode  Psychisch luik zorgdossier

24 Het Scharnier Profilering 18-09-2013 Info-avond Scharnier 1  Teamsamenstelling:  1/2T Diensthoofd (psychiatrisch vpk)  FT psychiatrisch verpleegkundige  FT ergotherapeute  FT orthopedagoge  Zorgkundigen en vpk met grote affiniteit voor de doelgroep. (eigen keuze)

25 Het Scharnier Samengevat 10-9-2013 Presentatie titel Nr S TRUCTUUR C ONSEQUENT IE- CONTINUITEIT H UISELIJKHEID A CTIVITEITEN R ELATIE N ABIJHEID I NDIVIDU E MOTIEGERICHT R UST


Download ppt "Het Scharnier Voorstelling afdeling geronto-psychiatrie LST 11 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google