De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelf aan de slag met patiëntenparticipatie Marjan ter Avest, directeur LPGGz.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelf aan de slag met patiëntenparticipatie Marjan ter Avest, directeur LPGGz."— Transcript van de presentatie:

1 Zelf aan de slag met patiëntenparticipatie Marjan ter Avest, directeur LPGGz

2 Patiëntveiligheid in de ggz Patiëntveiligheid kan niet zonder de cliënten en familie te betrekken Inbreng van ervaringsdeskundigheid is nodig voor kwalitatief goede zorg Bij zorg onder dwang is de inbreng van ervaringen, wensen en voorkeuren van cliënten en familie onmisbaar

3 Rol LPGGz bij veilige zorg Deelname aan de ontwikkelgroep en de stuurgroep patiëntveiligheid van GGz Nederland. Twee producten LPGGz:  Handreiking Patiëntveiligheid vanuit cliënten- en familieperspectief  Normenkader Patiëntveiligheid bij toepassing van dwang vanuit cliënten- en familieperspectief

4 Handreiking Patiëntveiligheid Per speerpunt: – Aanbevelingen, aanraders en goede voorbeelden voor patiëntveilige zorg vanuit cliënten- en familieperspectief Uitgangspunt is PARTICIPATIE: – Informeren – Raadplegen – Adviseren – Samen ontwikkelen, werken en beslissen – Regie bij de cliënten en familie

5 Handreiking Patiëntveiligheid Een aantal aanbevelingen (1) Speerpunt VIM – Zorg voor een systeem waarin cliënten en familie veilig incidenten kunnen melden Speerpunt Cultuur en Agressie – Zorg voor participatie van familie bij de behandeling en maak duidelijke afspraken over hun rol Film De TriadekaartFilm De Triadekaart Speerpunt Somatische comorbiditeit – Zorg voor een regelmatige somatische screening

6 Handreiking Patiëntveiligheid Een aantal aanbevelingen (2) Speerpunt Suïcidepreventie – Taxeer het risico op suïcide volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Suïcidepreventie. Stel samen een signalerings-/crisisplan op. Speerpunt Dwang en Drang – Hanteer de Crisiskaart om toepassing van dwang en drang zo veel mogelijk te voorkomen. Ervaringsverhaal

7 Normenkader Patiëntveiligheid Preventie van dwang staat voorop Dwang als uiterste middel: zo kort, zo veilig mogelijk en humaan Normenset vanuit cliënt- en familieperspectief patiëntveiligheid bij dwangtoepassing Normen zijn weergave van wat onze achterban als wenselijk en noodzakelijk ervaart

8 Normenkader Patiëntveiligheid Bevat de volgende onderdelen: 1.Algemene normen rondom zorg en dwang 2.Verplaatsingen en vervoer 3.Veiligheidsaspecten tijdens de dwangtoepassing Normen die vóórkomen in HKZ Eigen LPGGz normen

9 Normenkader Patiëntveiligheid Eigen LPGGz normen: voorbeelden – Bij dwangtoepassing kan een cliënt binnen 24 uur een beroep doen op een ervaringsdeskundige die getraind is in het ondersteunen bij dwang. – Tijdelijk verblijf in een politiecel is niet toegestaan tenzij er ernstige strafbare feiten zijn gepleegd; de instelling beschikt over ambulante geschikte tijdelijke verblijfsruimte. – Indien er op een afdeling sprake is van een crisissituatie en iemand wordt verwijderd, dan is er voldoende aandacht voor medebewoners voor wie dit een ingrijpende gebeurtenis kan zijn.

10 Vervolgtraject producten LPGGz Handreiking en Normenkader in de praktijk Opleiden van ervaringsdeskundigen tot auditor Inzet van ervaringsdeskundige auditors in de interne veiligheidsaudits Pool van ervaringsdeskundige auditors Externe audits door ervaringsdeskundigen via het LPGGz Sterrensysteem LPGGz

11 Hoe kunnen stakeholders aan de slag? Handreiking biedt concrete aanbevelingen en goede voorbeelden Het normenkader geeft heldere richtlijnen, wensen, voorkeuren. Wie kan er mee aan de slag? – cliëntenraden, familieraden, directies en Raden van Bestuur, kwaliteitsfunctionarissen, ervaringsdeskundigen in dienst van instelling.

12 Bedankt voor de aandacht!


Download ppt "Zelf aan de slag met patiëntenparticipatie Marjan ter Avest, directeur LPGGz."

Verwante presentaties


Ads door Google