De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Forensische Orthopedagogiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Forensische Orthopedagogiek"— Transcript van de presentatie:

1 Forensische Orthopedagogiek
Dr. Geert-Jan Stams Drs. Eveline van Vugt Prof dr. Peter van der Laan Dr. Jan Hendriks Dr. Machteld Hoeve Dr. Jessica Asscher Dr. Xavier Moonen Drs. Channa Al Drs. Chrissy James Drs. Claudia van der Put Drs. Els Kornelis Drs. Arna Robsdottir- Van Beek 1

2 Wat is Forensische orthopedagogiek?
Richt zich op het voorkomen en de aanpak van ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen die vragen om justitieel ingrijpen 2 2

3 Vormen van Justitieel Ingrijpen
Strafrechtelijk Jeugddelinquentie Schade aan zelf en anderen Plaatsing in een justitiële jeugdinrichting Civielrechtelijk Kindermishandeling en verwaarlozing Veiligheid en ontwikkelingskansen Ondertoezichtstelling (OTS) en/of uithuisplaatsing 3

4 De forensisch orthopedagoog is gespecialiseerd in:
Juridische en ethische vraagstukken rondom problematische opvoedingssituaties Specifieke methoden en technieken van forensisch onderzoek: het vaststellen van risico op delinquentie en kindermishandeling Diagnostiek en behandeling van complexe problematiek, die in de regel plaatsvindt onder dwang 4 4

5 Waar werkt de Forensisch Orthopedagoog?
Politie Justitie Justitiële Jeugdinrichtingen en Jeugdzorg Plus Bureau Jeugdzorg (jeugdbescherming en reclassering) Raad voor de Kinderbescherming Forensische Psychiatrie Voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking Jeugdzorgaanbieders (b.v dagbehandeling, pleegzorg, gezinstherapie) 5

6 Wat doet de Forensisch Orthopedagoog?
Diagnostiek en behandeling van ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen Teambegeleiding Management Implementaties van interventies Onderzoek en Beleid op het terrein van de forensische orthopedagogiek 2/3 klinische stage 1/3 onderzoeks en beleidsstage 6 6

7 Onderwijsvisie Interactief
Toepassen van kennis (papers en opdrachten) ipv reproductie van kennis Professionele vorming (zelfstandig en kritisch) Brug slaan tussen theorie en praktijk Interactief waarbij we veel discussiëren Dus we hebben geen kennis tentamens waarin we via multiple choice of open vragen kennis toetsen maar geven papers en opdrachten Zelfstandigheid & aandacht voor eigen leerproces. Smart opstellen van doelen. Leerdoelen worden opgesteld aan begin. Na een jaar moeten ze beslissingen nemen zelfstandig en kritisch . We geven ze eigenlijk de tools om zelfstandig en kritisch beslissingen te nemen. Vaak veel literatuur waaruit ze zelf moeten beslissen wat belangrijk is voor hun ontwikkeling. Is niet school maar een academische leeromgeving. Veel aandacht voor eigen ontwikkeling. In het tweede half jaar daarom veel aandacht voor begeleide intervisie. We ontwikkelen samen met de praktijk en we betrekken veel mensen vanuit de praktijk ook in het ondewrwijs om theorie en praktijk samen te brengen. 7 7

8 Anke Valent, student Wie ben ik?
Waarom heb ik gekozen voor Forensische Orthopedagogiek aan de UvA? 1e half jaar: Colleges 2e half jaar: Stage/Scriptie Toekomstperspectief 8


Download ppt "Forensische Orthopedagogiek"

Verwante presentaties


Ads door Google