De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lectoraat Rehabilitatie Groningen Peter van der Ende Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lectoraat Rehabilitatie Groningen Peter van der Ende Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool."— Transcript van de presentatie:

1 Lectoraat Rehabilitatie Groningen Peter van der Ende Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen

2 Werkplek  Jeugdzorg  Mensen met verstandelijke beperkingen  ….fysieke beperkingen  ….psychiatrische beperkingen  Overige Lectoraat Rehabilitatie Groningen

3 Vanuit een psychiatrische hulpverleningssetting de ouderrol ontwikkelen

4 Lectoraat Rehabilitatie Groningen Onderwerpen  1. Achtergronden  2. Project beschrijving  3A. Behoefteonderzoek  3B. Methodiek  3C. Effectevaluatie

5 Lectoraat Rehabilitatie Groningen 1 (Psychiatrische) Rehabilitatie “ Rehabilitatie is het proces waarbij getracht wordt om het functioneren van personen met psychiatrische handicaps zodanig te verbeteren dat ze succesvol en tot hun tevredenheid kunnen wonen, leren en werken in de milieus van hun keuze met zo min mogelijk professionele hulp” (Anthony e.a., 2002).

6 Schatting  Percentage mensen tussen 18 en 65 jaar met ernstige psychiatrische* problemen dat kinderen heeft * Severe Mental Illness: langer dan een jaar een psychiatrische diagnose * Severe Mental Illness: langer dan een jaar een psychiatrische diagnose Lectoraat Rehabilitatie Groningen

7 Ouderschap-psychiatrie Ouderschap-psychiatrie  Vermaatschappelijking: aantal cliënten met SMI als ouder ruim 130.000  Hogere drempel voor gebruik maatschappelijke voorzieningen maatschappelijke voorzieningen  Veel hulpverleners missen handvatten om ontwikkelingen in het ouderschap te bevorderen

8 Lectoraat Rehabilitatie Groningen Evaluatie onderzoek Training voor hulp- verleners (100) Methodiek Behoefte onderzoek (N=47) 2. Project

9 Lectoraat Rehabilitatie Groningen 3A. Behoefte onderzoek vanuit Rehabilitatie

10 Lectoraat Rehabilitatie Groningen “ Als je niet voor jezelf kan zorgen, zal je zeker niet in staat zijn om voor iemand anders te zorgen….”

11 Lectoraat Rehabilitatie Groningen Getrouwde ouders, samenwonend Vader met kind bij ex-partner Alleenstaande moeder Moeder met kind in pleeggezin Tienermoeder met kind en ‘oma’

12 Lectoraat Rehabilitatie Groningen Balans Eigen leven Ouderschap Eigen leven Ouderschap + verhoogde + verhoogde kwetsbaarheid kwetsbaarheid

13 Lectoraat Rehabilitatie Groningen “ Je moet naar je werk. Je moet thuiskomen. Je moet met de kinderen bezig en met je huis. Je eigen problemen.., weet je,.. stapelen zich steeds verder op”

14 Lectoraat Rehabilitatie Groningen “.. Niets in deze wereld is vertrouwelijk..gesprekken die je hebt met je therapeut..ik kan niet echt open zijn.. want alles wat van mij komt kan voor de rechtzaak worden gebruikt..”

15 Lectoraat Rehabilitatie Groningen 3B. Methodiek ontwikkeling

16 Ouderschap met succes en tevredenheid

17 Lectoraat Rehabilitatie Groningen Voorbeelden van methodieken m.b.t. functioneren in de ouderrol Probleemgericht:  Gezinsbehandeling Milieugericht:  Opvoedingsondersteuning, KOPP Ontwikkelingsgericht:  Oudercursus, video-hometraining, IRB

18 Lectoraat Rehabilitatie Groningen Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)  Veranderdoelen op terreinen van wonen, werken, leren en SOCIALE CONTACTEN  Verkennen (doelvaardigheidsbepaling), kiezen, verkrijgen en BEHOUDEN

19 Lectoraat Rehabilitatie Groningen Wonen Leren Begeleid Werken Ouderschap

20 Lectoraat Rehabilitatie Groningen “Ouderschap met succes en tevredenheid” Drie cliëntenwerkboeken:  Huidig functioneren van de ouder  Versterken van de ouderrol  Hernemen of uitbreiden van de ouderrol

21 Lectoraat Rehabilitatie Groningen “ Huidig functioneren van de ouder” “ Huidig functioneren van de ouder”  Wie ben ik en wie is mijn kind?  Tevredenheid en succes  Steun, zelfvertrouwen en verwachtingen

22 Lectoraat Rehabilitatie Groningen “Versterken van de ouderrol”  Wie stellen eisen aan de ouder?  Wat vraagt de ouderrol van ouder?  Wat vraagt de ouderrol van deze ouder?  Oplossingen kiezen  Succesvol en tevreden  Succesvol en tevreden blijven

23 Lectoraat Rehabilitatie Groningen “ Hernemen / uitbreiden van de ouderrol”  Wensen van de ouder  Mogelijke activiteiten en situaties  Wie stellen eisen? Welke?  Wie helpt / oplossingen kiezen

24 Lectoraat Rehabilitatie Groningen 3C. Effectevaluatie Onderzoeksvraag Wat zijn de effecten op het ouderschap van begeleiding met de methodiek “Ouderschap met Succes en Tevredenheid (OST)”

25 Lectoraat Rehabilitatie Groningen

26 Uitkomstvariabelen  Empowerment  Evaluatie Ouderschap (Tevredenheid en Succes)  Kwaliteit van leven

27  Attitudes  Informele participatie  Vaardigheden en kennis Lectoraat Rehabilitatie Groningen Empowerment

28 6. spanningen 7. acceptatie van zichzelf 8. kennis 9. organiseren van activiteiten Lectoraat Rehabilitatie Groningen Evaluatie Ouderschap 1. empathie 2. vermaak 3. controle 4. emotie 5. grenzen

29 Lectoraat Rehabilitatie Groningen Conclusies behoefteonderzoek De helft wil andere hulp dan men krijgt met name rondom ouderschap De helft wil andere hulp dan men krijgt met name rondom ouderschap  Steun in omgang met kind  Aangaan van gesprek over eigen problematiek eigen problematiek  Opvoedingsondersteuning en juridische hulp en juridische hulp

30 Lectoraat Rehabilitatie Groningen Aanbevelingen voor ouders  Denk na over communicatie over eigen problematiek met de kinderen Nicholson e.a. (2001)  Maak een plan voor de opvang van de kinderen bij toenemende psychiatrische problematiek  Kleine ontmoetingsgroepen voor ouders

31 Lectoraat Rehabilitatie Groningen Aanbevelingen voor Hulpverleningsorganisaties  Wissel ideeën uit over voorzieningen in verschillende regio’s  Breng ‘witte vlekken’ op het terrein van ouderschap in kaart

32 Stellingen  Biologisch ouderschap boven al het andere  In plaats van voortdurend regels voorschrijven kan men ouders stimuleren om op eigen manier contact te maken met het kind en het op te voeden  -Machteloze hulpverleners grijpen naar regeltjes en naar forse ingrepen (uithuisplaatsing) Lectoraat Rehabilitatie Groningen

33  Reacties / vragen: p.c.van.der.ende@pl.hanze.nl p.c.van.der.ende@pl.hanze.nl  Websites: www.ouderschap-psychiatrie.nlwww.pcvanderende.nlwww.kopopouders.nl


Download ppt "Lectoraat Rehabilitatie Groningen Peter van der Ende Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool."

Verwante presentaties


Ads door Google