De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Partnerschapsovereenkomst - Nieuws. De omzendbrief Op 7 december verstuurd naar de Beleidscel Aanvraag om praktische informatie Teruggestuurd op 18 december:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Partnerschapsovereenkomst - Nieuws. De omzendbrief Op 7 december verstuurd naar de Beleidscel Aanvraag om praktische informatie Teruggestuurd op 18 december:"— Transcript van de presentatie:

1 Partnerschapsovereenkomst - Nieuws

2 De omzendbrief Op 7 december verstuurd naar de Beleidscel Aanvraag om praktische informatie Teruggestuurd op 18 december: in wacht

3 Ontmoetingen regionale instellingen Op beslissing van de Ministerraad Informatievergadering 10 december Actiris 14 december VDAB 18 december FOREM 21 december ADG

4 Nieuwe FAQ Is het, in het kader van de partnerschapsovereenkomst, mogelijk om een partnerschap aan te gaan met de interne diensten voor sociale economie in het OCMW? Neen. Artikel 3 KB 23 september 2004 verduidelijkt dat de financiële tegemoetkoming enkel kan worden toegekend wanneer gelijktiijdig aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1° het OCMW sluit, bij toepassing van artikel 61 van de OW, een individuele partnerschapsovereenkomst voor een gerechtigde met de openbare dienst voor arbeidsbemiddeling of een of meerdere erkende partners;

5 Nieuwe FAQ 2° via deze partnerschapovereenkomst verbindt de openbare dienst voor arbeidsbemiddeling of de erkende partner(s) zich ertoe voor de gerechtigde een op de persoon toegespitst begeleidingsplan op te stellen en uit te voeren met het oog op zijn begeleiding en zijn toeleiding naar een tewerkstelling in een onderneming. artikel 61 van de organieke wet De basis van het partnerschap is dus een overeenkomst die moet worden opgesteld bij toepassing van artikel 61 van de organieke wet. Artikel 61 maakt deel uit van de reglementaire bepalingen in verband met de algemene taken van de OCMW's en met de uitvoeringsmodaliteiten ervan.

6 Nieuwe FAQ Art. 61: in het kader van de uitvoering van hun taken kunnen de OCMW's "een beroep doen op de medewerking van personen, van inrichtingen of diensten, die, opgericht werden hetzij door openbare besturen, hetzij op privé-initiatief, in staat zijn de middelen aan te wenden tot verwezenlijking van de verschillende oplossingen die zich opdringen, met eerbiediging van de vrije keuze van de betrokkene".

7 Nieuwe FAQ Wat is het basisprincipe van artikel 61 van de organieke wet? Voorbereidende werkzaamheden van de OW "Bovendien zal het centrum, wanneer het zelf niet over de gepaste diensten en instellingen beschikt, bij voorkeur overeenkomsten sluiten met andere instellingen om aan alle noden te kunnen voldoen".

8 Nieuwe FAQ Het principe: Voor de OCMW's die intern niet over de nodige middelen beschikken om hun wettelijke taken uit te voeren, de mogelijkheid reglementeren om partnerschapsovereenkomsten te sluiten.

9 Nieuwe FAQBesluit Een OCMW sluit geen partnerschaps- overeenkomst met zichzelf. Wanneer het OCMW intern over de nodige middelen beschikt, moet het geen beroep doen op artikel 61. Enige mogelijkheid: de diensten sociale economie met een rechtspersoonlijkheid die verschilt van deze van het OCMW


Download ppt "Partnerschapsovereenkomst - Nieuws. De omzendbrief Op 7 december verstuurd naar de Beleidscel Aanvraag om praktische informatie Teruggestuurd op 18 december:"

Verwante presentaties


Ads door Google