De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe samenwerkings- overeenkomsten voor Werkwinkels en Fora Werkgelegenheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe samenwerkings- overeenkomsten voor Werkwinkels en Fora Werkgelegenheid."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe samenwerkings- overeenkomsten voor Werkwinkels en Fora Werkgelegenheid

2 1. LSO 2. Regie 3. Dienstenwijzer

3 Dagindeling Inleiding Doelstellingen van de dag Principes: wat is een overeenkomst? Fora en Werkwinkels Vragen bij de tekst en enkele FAQ Tijdslijn: wie doet wat tegen wanneer? Help! en hulp...

4 Doelstellingen Voorbereiding op de lokale onderhandelingen (achtergrond)Informatie Uitleg Onderscheid essentieel & bijkomstig. Onderscheid dwingende & aanvullende bepalingen. Nadruk op LSO Forum – Mogelijkheden!! Detecteren van vragen en knelpunten.

5 Basisinfo contractenrecht Een overeenkomst: wat is dat?  Een reeks handelingen waarover natuurlijke of rechtspersonen afspraken maken

6 BW art. 1134 Een overeenkomst geldt tussen de contracterende partijen als wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.

7 Types overeenkomsten Gewone overeenkomsten: inhoud vrij af te spreken tussen de partijen, mits respect voor geldigheids- voorwaarden. Bijzondere overeenkomsten: koop, lening, huur, etc... Toetredingscontracten: verzekeringspolis,... En de LSO?  Is een modelovereenkomst, met opgelegde bepalingen en aanvullende bepalingen.  Om als WW erkend te worden door Vlaamse overheid moet de LSO aan de minimumvereisten voldoen.

8 Fora en Werkwinkels Waarom aparte overeenkomsten?  Andere contractanten (actoren >< regisseurs)  Andere themata (dienstverlening >< beleid)  Onderscheid werkwinkel - forum vertolken Verschillen  Forum is overleg-, advies- en discussieplatform.  Werkwinkel is een productie-eenheid.  Middelen, medewerkers, dienstverlening aan publiek, beschikbaarheid, zichtbaarheid.

9 Aandachtspunten De wijzigingen tgo vorige model LSO  2 LSO en 2 HHR  Rol DB en Forum LSO Werkwinkel Onthaal en ZB-hoek Bijdrage commerciële partners Werkwinkelpunten ipv contactpunten LSO Forum Politieke regie Werkgelegenheidsbeleid –Regie LDE

10 LSO voor de werkwinkels Bedoeling?  Afspraken vastleggen over de samenwerking, niet in statuten maar in een overeenkomst.  Werkwinkel is netwerkorganisatie, m.a.w., een contractueel samenwerkingsverband.  Nieuwigheden & veranderingen uit de conceptnota omzetten in de concrete (samen)werking.  Engagement van alle partnerorganisaties hernieuwen en preciseren.

11 LSO voor de Werkgelegenheidsforum Bedoeling?  Samen met de betrokken actoren een werkgelegenheidsbeleid uitwerken.  Regie – 3 regisseurs => afstemming!  Arbeidsmarktregie  Welzijnsregie  Werkgelegenheidsregie – regie LDE  Conceptnota omzetten in de concrete (samen)werking.  Engagement van alle partnerorganisaties om te streven naar gezamenlijke en gedragen doelstellingen mbt werkgelegenheid.

12 LSO - de tekst Zijn er vragen bij de tekst van één van beide LSO? Een paar FAQ…

13 Stappenplan voor LSO Werkwinkel 1.Info verzonden naar vestigingsverantwoordelijke 2.Startoverleg: wie neemt het initiatief? VDAB en lokale overheid spreken af. 3.Wie wordt uitgenodigd voor overleg? Huidige partners. 4.Consensus, vlot of moeizaam. 5.Assistentie en kwaliteitsbewaking door projectcel. 6.Consultatie eigen moederorganisatie. 7.Bevestiging van engagement door ondertekening.

14 Stappenplan voor LSO Werkgelegenheidsforum 1.Info verzonden naar Lokaal bestuur 2.Startoverleg: wie neemt het initiatief? Lokaal bestuur en VDAB spreken af. 3.Wie wordt uitgenodigd voor overleg? Huidige partners. 4.Gezamenlijk beleid uitwerken: richtlijnen (blauwe boekje) 5.Assistentie en kwaliteitsbewaking door (VVSG/ projectcel) 6.Consultatie eigen moederorganisatie. 7.Bevestiging van engagement door ondertekening.

15 Wie doet wat tegen wanneer? Richtlijn = juni Verantwoordelijkheid van alle partnerorganisaties  LSO Werkwinkel : VDAB  LSO Forum : Lokaal bestuur  Liefst zo snel als mogelijk in het belang van alle partijen  LSO Werkwinkel : Vlaamse middelen!!  LSO Forum : Alle partijen zijn gebaat met een gedragen beleid !!

16 Tot slot - aanvullende info Gereedschapsbak:  Een handleiding: op papier en op Extranet..  Veelgestelde vragen  Een website  Een telefoonnummer


Download ppt "Nieuwe samenwerkings- overeenkomsten voor Werkwinkels en Fora Werkgelegenheid."

Verwante presentaties


Ads door Google