De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 VRIJWILLIGERSBELEID. 2 PROBLEEMSTELLING 2004 •Onduidelijke positie vrijwilligers in gemeente Edegem •Diverse, soms tegenstrijdige verwachtingen van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 VRIJWILLIGERSBELEID. 2 PROBLEEMSTELLING 2004 •Onduidelijke positie vrijwilligers in gemeente Edegem •Diverse, soms tegenstrijdige verwachtingen van."— Transcript van de presentatie:

1 1 VRIJWILLIGERSBELEID

2 2 PROBLEEMSTELLING 2004 •Onduidelijke positie vrijwilligers in gemeente Edegem •Diverse, soms tegenstrijdige verwachtingen van vrijwilligers, ambtenaren en mandatarissen

3 3 WERKWIJZE •Opstarten van werkgroep bestaande uit ambtenaren en vrijwilligers •Opdracht : 1.Inventaris knelpunten & aandachtspunten 2.Uitwerking kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid

4 4 4 THEMAGROEPEN •Vanuit de analyse vd werkgroep ontstonden 4 themagroepen : 1.Visie en taakafbakening 2.Werving, selectie en introductie 3.Praktische ondersteuning 4.Ontwikkeling draaiboek

5 5 MISSIE & VISIE •Kern uit de missie & visie : 1.Vrijwilligers als BTW (bijzonder toegevoegde waarde) 2. Ruimte geven voor vrijwillige inzet tot ieders tevredenheid 3. Waarden : - zin voor (gedeelde) verantwoordelijkheid - wederzijds respect en waardering

6 6 Betrokken partijen & hun rol •Vrijwilligers - indeling a) “beleidsvrijwilligers” b) “activiteitenvrijwilligers” •Ambtenaren : a) 1 coördinator gemeentelijk vrijwilligersbeleid b) 1 ambtenaar verantwoordelijk per “activiteit”

7 7 Betrokken partijen & hun rol •Mandatarissen : 1.Regelmatig betrokken in overleg tussen ambtenaar, vrijwilliger en mandataris om afstemming te bevorderen 2.Rekening (leren) houden met de eigenheid van de gemeentelijke organisatie (budget, besluitvorming, bevoegdheden, interne werkingsafspraken)

8 8 COÖRDINATOR VW-BELEID •Algemene coördinatie •Aanbieden startdocumentatie, formulieren, recente info •Bijhouden en coördineren gemeentelijk vrijwilligersbestand •Aanspreekpunt bij “algemene” werkings- problemen BEWUSTE KEUZE (visie !): Vrijwilligersbeleid niet bij personeeldienst !

9 9 PROMOTIE & INTRODUCTIE •Bekendmaking : gemeenteblad, week van de vrijwilliger, folder, website, krant (meteen voldaan aan de informatieplicht) •Introductie : kennismaking, algemene informatie, interesse peilen, inlichtingenfiche, eventuele doorverwijzing

10 10 VRIJWILLIGERSBESTAND •Behouden van een centraal “eigen” overzicht van vrijwilligers : contacten, interesse •Beveiligde bewaring gegevens ! •Aanvullingen door betrokken ambtenaren op uniforme wijze PROBLEEM : softwarepakket gezocht…

11 11 PRAKTISCHE ONDERSTEUNING •Infrastructuur : overzicht beschikbare lokalen & materialen (zalenbrochure) •Materiaal : uitleenmogelijkheden •Verzekering : BA, verzekering gemeentelijke activiteiten, terugbetaling kosten bij ongeval (nog altijd “wachtend” op “de” verzekeringspolis vrijwilligers) •Onkosten : afbakening soorten/grenzen + op voorhand kenbaar maken – Beleidsbeslissing !

12 12 PRAKTISCHE ONDERSTEUNING •Vorming : jaarlijks voorzien (belonend) •Waardering : kleine attentie of receptie in week van de vrijwilliger / aandacht in gemeenteblad & lichtkranten Om de 3j een GROOT  vrijwilligersfeest •Overleg : - evaluatie van activiteit & bijsturen - PERMANENT behoud van werkgroep “vrijwilligersbeleid” !

13 13 DRAAIBOEK •Organisatie grotere initiatieven : draaiboek gemeentelijke activiteiten •Rode draad als houvast om initiatief op te enten Later ondersteuning op dit vlak via een Cel Feestelijkheden… (in oprichting)

14 14 LOKAAL VRIJWILLIGERSBELEID TIJDSLIJN “OPSTART” VW-BELEID : •Voorbereidend werk : juni 2004 •Werkgroep & themagroepen : sep-nov 2004 •Uitwerking document vrijwilligersbeleid : dec 2004 - jan 2005 •Goedkeuring college : 15 maart 2005 •Actieplan maart 05 - maart 06

15 15 VRIJWILLIGERSWETGEVIN G •Doorvoeren van kleine aanpassingen bv informatieplicht, verzekering, … •“Levend” maken van ons lokaal vrijwilligersbeleid : 1. opstellen jaarlijks actieplan 2. jaarlijkse evaluatie werking 3. stem vd vrijwilligers horen bij start en einde van een werkingsjaar (overleg, informeel) 4. Permanent behoud werkgroep VW-beleid 5. Eigen schepen VW-beleid !

16 16 Toekomst in Edegem (1) •Organisatie bevragingen & jaarlijkse bijsturing gemeentelijk VW-beleid •Uitwerken profiel vrijwilliger per activiteitensoort + verfijnen eigen databank •Behoud werkgroep VW-beleid: (1) als klankbordgroep EN (2) voor inhoudelijke voorstellen & uitwerking van ideeën

17 17 Toekomst in Edegem (2) •Stimuleren andere gemeentebesturen om vacaturedatabank “vrijwilligers- werk”te ontdekken en ook actief te gebruiken… •Algemene promotie voor vrijwilligerswerk, OOK in een gemeentebestuur of OCMW…

18 18 Slot •Overstijg het niveau van “last met wetten & regeltjes” (toch zinvol die bescherming…) •Ontdek de absolute meerwaarde van vrijwilligerswerk en blijf bewust investeren in mensen & samenleving !


Download ppt "1 VRIJWILLIGERSBELEID. 2 PROBLEEMSTELLING 2004 •Onduidelijke positie vrijwilligers in gemeente Edegem •Diverse, soms tegenstrijdige verwachtingen van."

Verwante presentaties


Ads door Google