De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorggroep Fysiotherapie Zutphen Oost Achterhoek. De stand van zaken, hoe staat het ervoor? Zorgstandaard Integrale bekostiging Ketenzorgorganisatie Monodisciplinaire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorggroep Fysiotherapie Zutphen Oost Achterhoek. De stand van zaken, hoe staat het ervoor? Zorgstandaard Integrale bekostiging Ketenzorgorganisatie Monodisciplinaire."— Transcript van de presentatie:

1 Zorggroep Fysiotherapie Zutphen Oost Achterhoek

2 De stand van zaken, hoe staat het ervoor? Zorgstandaard Integrale bekostiging Ketenzorgorganisatie Monodisciplinaire zorggroep Kansen

3 Onduidelijkheden (Btw) Marktwerking (Nma) Politieke verschuivingen Financiën (basis- / aanvullende verzekering; minder betaalbaar voor bepaalde groepen) Mankracht Voetangels en klemmen

4 Missie: Zorggroep Fysiotherapeuten Zutphen Oost Achterhoek De ZFZOA verleent samenhangende fysiotherapeutische zorg in het kader van de zorgstandaarden in de regio Zutphen Oost Achterhoek, waarbij de focus gericht is op de multidisciplinaire zorg aan patiëntengroepen die volgens de zorgstandaarden zorg geleverd krijgen.

5 De Zorggroep Fysiotherapeuten Zutphen Oost Achterhoek behartigt de belangen van alle fysiotherapeuten, die ingeschreven staan in het CKR en die zich aangesloten hebben bij de Zorggroep Fysiotherapeuten Zutphen Oost Achterhoek. Visie

6 In samenwerking met andere disciplines die zorg leveren in de zorgstandaard wordt invulling gegeven aan de (geïntegreerde) zorg voor bepaalde patiëntengroepen.

7 De organisatie richt zich op de afstemming van regionale zorg, zowel wat betreft de financiering als inhoudelijke aspecten. Op lokaal niveau worden samenwerkings- afspraken tussen zorgverleners geregeld door leden.

8 Zorg wordt geleverd volgens de actuele richtlijnen en gemaakte afspraken binnen de zorggroep.

9 De Zorggroep beheert de kwaliteit. Kwaliteitsbewaking Afstemming Kwaliteitssturing

10 Kernactiviteiten Ontwikkelen (beweegprogramma’s en multidisciplinaire zorgprogramma’s) Participeren Belangenbehartigen (overleggen, afstemmen en afspraken maken met partners uit multidisciplinaire organisaties en zorgverzekeraars) Inkoop Beheer van de coöperatie

11 Doelstellingen 14 juni 2010 is er commitment voor het vormen van een zorggroep voor fysiotherapeuten in onze regio.

12 Op 1 oktober 2010 is de coöperatie een feit

13 Regionaal aanspreekpunt zijn Gesprekken met stake-holders Uitvoering beweegprogramma’s Uitrol organisatie Van ontwikkelen naar uitvoeren

14 Organisatie Coöperatie! Waarom?

15 Coöperatieve vereniging u.a Efficiënte en slagvaardige organisatie (klein bestuur met ruime taakomschrijving) Democratisch (algemene ledenvergadering, ledenraad) Uitgesloten aansprakelijkheid van leden Werkgroepen zonder rechtspersoonlijkheid (niet zelfstandig optreden in rechtsverkeer)

16

17 Leden Leden zijn fysiotherapeuten. Zij kunnen organisaties vertegenwoordigen. Afname van producten kan alleen door leden van de coöperatie, of vertegenwoordigers van hen, uit dezelfde praktijk.

18 Ledenraad Gekozen door leden. Vertegenwoordigt belangen van de leden. Adviseert bestuur.

19 Bestuur Formuleert en geeft uitvoering aan beleid Vertegenwoordigt belang ZFZOA, onderhandelt en stemt af met multidisciplinaire partners en zorgverzekeraars Is verantwoordelijk voor product- en financiële afspraken Ledenvergadering, administratie, PR 5 personen

20 Werkgroepen Ontwikkelen zorg- en beweegprogramma’s. Verantwoordelijk voor ontwikkelen, afstemmen, sturen en controleren van kwaliteitsbeleid. Adviseren het bestuur vakinhoudelijk

21 Strategie en tijdpad

22 Strategie Klein beginnen (onduidelijkheid, mankracht, financiën) Opsplitsbaar zijn (NMA) Breed draagvlak Behoud identiteit praktijken Behoud van bestaande samenwerkingsverbanden Centrale afspraken over kwaliteit en prijs

23 Juni 2010: Voldoende handen en geld Uitwerken organisatie: ondernemersplan, statuten, huishoudelijk reglement, beweegplan COPD/DM2, website, contacten stakeholders, etc. Oktober 2010: Oprichtingsvergadering  Coöperatie Contractonderhandelingen zorgverzekeraars/ stakeholders Tijdpad

24 Wat is nodig? Bestuursleden: 5 personen Werkgroepleden: 9 personen COPD, DM2, Kwaliteit Aspirantleden: 20 praktijken die voor financiële ondersteuning ieder €450 contributie bijdragen.

25


Download ppt "Zorggroep Fysiotherapie Zutphen Oost Achterhoek. De stand van zaken, hoe staat het ervoor? Zorgstandaard Integrale bekostiging Ketenzorgorganisatie Monodisciplinaire."

Verwante presentaties


Ads door Google