De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

C OOPERATIES EN VERTICALE I NTEGRATIE 15 OKTOBER 2009 Yvonne van Kemenade Directeur Zorggroep Eerstelijn Beheer BV 15 oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "C OOPERATIES EN VERTICALE I NTEGRATIE 15 OKTOBER 2009 Yvonne van Kemenade Directeur Zorggroep Eerstelijn Beheer BV 15 oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 C OOPERATIES EN VERTICALE I NTEGRATIE 15 OKTOBER 2009 Yvonne van Kemenade Directeur Zorggroep Eerstelijn Beheer BV 15 oktober 2009

2 W AAR GAAN WE HET OVER HEBBEN ? W AAR GAAN WE HET OVER HEBBEN ? - COÖPERATIEVORMING ? - VERTICALE INTEGRATIE ? - HORIZONTALE INTEGRATIE ? 1. Ontstaan ZEL/HC WSD 2. Wat is de ZEL? 3. Waarom HC WSD / ZEL? 4. Voordelen coöperatie model 5. Vlietland coöperatie 15 oktober 2009

3 1. O NTSTAAN ZEL/HC WSD  Wijziging structuur DHV (ROS, Kring, WDH)  2005: O-beleid functionele bekostiging ketenzorg  2006: eerste aanzet door huisartsen, stichting ZEL  Mei 2008 oprichting CV: HC WSD  Jan 2009: ZEL Beheer BV, met 3 BV’s 15 oktober 2009

4 R EGIONALE SITUATIE NoordZuid TZB VlietlandRdGG ZELELOWDH CHP Naaldwijk CHP Vlaardingen CHP Delft FSGRCG Kring TMC 15 oktober 2009 Versnippering: ha activiteiten & kennis en ervaring Bestuurlijke inefficiency Dezelfde achterban van 180 huisartsen

5 2. W AAROM HC WSD?  Bestuurlijke efficiency en uniformiteit regio  HA-zorg in de regio op een kwalitatief hoger niveau te brengen en te behouden (keten DBC’s: DM, COPD)  Regionale marktpositie: samen sta je sterker  Serieuze gesprekspartner in de regio  Horizontale integratie belangen: huisartsen  Verticale integratie: ketenzorg, coöperatie Vlietland 15 oktober 2009

6 3. W AT IS DE ZEL?  Ondersteuningsorganisatie CV huisartsen  180/163 praktijkhoudende huisartsen  NWN-DWO gebied  Gebied met: 3 CHP-en 2 ziekenhuizen (RdGG, Vlietland) regionale zorgverzekeraar (DSW) 1 ROS (ELO) 15 oktober 2009

7 Bestuur Huisartsencooperatie/Kring WSD ZEL Chronische zorg BV Coördinator -Kaderarts COPD en DM -Algemeen -Verantwoordelijk bestuurslid ZEL Ondersteunings BV Coördinator : Algemeen Verantwoordelijk bestuurslid Directie ZEL Beheer BV: - Medisch - Algemeen ICT: Coördinator: -Huisarts/medisch -Algemeen Verantwoordelijk bestuurslid Medisch Adviseurs ZEL Deskundigheids- bevordering BV: Coördinator: - Huisarts /medisch - Algemeen Verantw bestuurslid Werk groep: Diabetes Werkgroep: ICT Werk groep: COPD Organisatiestructuur 2009 Projecten: -ZorgDomein -Acute zorg -EDC Werk groep: Visitaties Werkgroepen: -Kenniscentrum -Nascholing -WDH -Educatie Leden/ALV

8 4. V OORDELEN COÖPERATIE - MODEL ?  Geen doel maar vehikel om strategie te verwezenlijken!  ALV hoogste orgaan: leden bepalen beleid.  ALV benoemd eigen bestuur (huisartsen), die de ondersteuningsorganisatie bestuurt.  Leden hebben belang en een betrokkenheid bij de organisatie  Onderneming en leden liggen in elkaars verlengde  Uitgangspunt: geen (maximale winst), maar zo goed mogelijke condities (facilitering) voor haar leden.  Gemeenschappelijk belang = zeggenschap over de organisatie en commitment met de organisatie.  Leden zijn het vertrekpunt van de organisatie. 15 oktober 2009

9 V OORWAARDEN LIDMAATSCHAP HC WSD Ieder Lid:  Moet aan bepaalde voorwaarden voldoen  Moet bereid zijn een beperkte financiële aansprakelijkheid te dragen (igv verlies)  Heeft een inspanningsverplichting ten bate van de organisatie. 15 oktober 2009

10 C HARMANTE VAN COÖPERATIE - MODEL ?  Toezicht  Zeggenschap  Verantwoording  Resultaatgerichtheid www.zorggroep-el.nl 15 oktober 2009

11  Ziekenhuis: Stichting wordt BV  Stichting: ontbreken van eigenaar met eigen belang  Coöperatie fungeert als Holding  Coöperatie 100% eigenaar en enig aandeelhouder ZH- BV  Coöperatieleden in collectief zeggenschap ivv ledenraad (AVA)  Raad van Commissarissen 15 oktober 2009 Vlietland coöperatie 15 oktober 2009

12 RvC D E BESTUURSSTRUCTUUR VAN DE COÖPERATIE IN RELATIE TOT DE V LIETLAND BV Vlietland BV 1.Coöperatieleden hebben als hoogste orgaan een algemene ledenvergadering (ALV). 2.In de ALV worden 5 bestuursleden benoemd voor de coöperatie op basis van een preambule: een (onafhankelijke) voorzitter en 4 (onafhankelijke) leden. 3.Het Coöperatie Bestuur benoemt de voorzitter RvB van Vlietland BV (thans SSVZ) als algemeen directeur van de coöperatie. 4.De 5 bestuursleden van de coöperatie vormen namens de coöperatie de AvA van de Vlietland BV. 5.De RvC Vlietland BV bestaat uit 7 leden: cooperatiebestuur en 2 leden op voordracht van de OR en PAR van Vlietland. De RvC benoemt, ontslaat en schorst de RvB van Vlietland BV. 6.De voorzitter van de RvB van SSVZ wordt voorzitter RvB Vlietland BV. Coöperatie als holding Samen 100% v/d leden Coöperatieleden 100% aandelen kapitaal in de AVA Stichting Vlietland ‘ssvz’ Stichting wordt omgezet in structuur BV RvT wordt opgeheven RvT

13 C HARMANTE VAN COÖPERATIE - MODEL ?  Governance: (toezicht) - Belangen van leden - Correctie achterban  Besturing (RvB-ms): (zeggenschap&verantwoording) - Externe druk leden op interne keuzen en bedrijfsvoering  Integrale zorg: (resultaatgerichtheid) - Positieve impuls regionale ketenzorg - Meer gelijk gerichte belangen 15 oktober 2009


Download ppt "C OOPERATIES EN VERTICALE I NTEGRATIE 15 OKTOBER 2009 Yvonne van Kemenade Directeur Zorggroep Eerstelijn Beheer BV 15 oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google