De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cooperaties en verticale Integratie 15 oktober 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cooperaties en verticale Integratie 15 oktober 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Cooperaties en verticale Integratie 15 oktober 2009
Yvonne van Kemenade Directeur Zorggroep Eerstelijn Beheer BV 15 oktober 2009

2 Waar gaan we het over hebben. - coöperatievorming
Waar gaan we het over hebben? - coöperatievorming? - verticale integratie? - horizontale integratie? Ontstaan ZEL/HC WSD Wat is de ZEL? Waarom HC WSD / ZEL? Voordelen coöperatie model Vlietland coöperatie 15 oktober 2009

3 1. Ontstaan ZEL/HC WSD Wijziging structuur DHV (ROS, Kring, WDH)
2005: O-beleid functionele bekostiging ketenzorg 2006: eerste aanzet door huisartsen, stichting ZEL Mei 2008 oprichting CV: HC WSD Jan 2009: ZEL Beheer BV, met 3 BV’s 15 oktober 2009

4 Regionale situatie Zuid Noord TMC ZEL WDH ELO TZB Kring Vlietland RdGG
15 oktober 2009 CHP Vlaardingen CHP Naaldwijk CHP Delft FSG RCG Versnippering: ha activiteiten & kennis en ervaring Bestuurlijke inefficiency Dezelfde achterban van 180 huisartsen

5 2. Waarom HC WSD? Bestuurlijke efficiency en uniformiteit regio
HA-zorg in de regio op een kwalitatief hoger niveau te brengen en te behouden (keten DBC’s: DM, COPD) Regionale marktpositie: samen sta je sterker Serieuze gesprekspartner in de regio Horizontale integratie belangen: huisartsen Verticale integratie: ketenzorg, coöperatie Vlietland 15 oktober 2009

6 3. Wat is de ZEL? Ondersteuningsorganisatie CV huisartsen
180/163 praktijkhoudende huisartsen NWN-DWO gebied Gebied met: 3 CHP-en 2 ziekenhuizen (RdGG, Vlietland) regionale zorgverzekeraar (DSW) 1 ROS (ELO) 15 oktober 2009

7 Bestuur Huisartsencooperatie/Kring WSD
Organisatiestructuur 2009 Leden/ALV Bestuur Huisartsencooperatie/Kring WSD ZEL Chronische zorg BV Coördinator Kaderarts COPD en DM Algemeen Verantwoordelijk bestuurslid ZEL Ondersteunings BV Coördinator : Algemeen Verantwoordelijk bestuurslid Directie ZEL Beheer BV: - Medisch - Algemeen ICT: Coördinator: Huisarts/medisch Medisch Adviseurs ZEL Deskundigheids- bevordering BV: Coördinator: - Huisarts /medisch - Algemeen Verantw bestuurslid Werkgroepen: -Kenniscentrum -Nascholing -WDH -Educatie Projecten: -ZorgDomein -Acute zorg -EDC Werk groep: Diabetes Werk groep: COPD Werk groep: Visitaties Werkgroep: ICT 7

8 4. Voordelen coöperatie-model?
Geen doel maar vehikel om strategie te verwezenlijken! ALV hoogste orgaan: leden bepalen beleid. ALV benoemd eigen bestuur (huisartsen), die de ondersteuningsorganisatie bestuurt. Leden hebben belang en een betrokkenheid bij de organisatie Onderneming en leden liggen in elkaars verlengde Uitgangspunt: geen (maximale winst), maar zo goed mogelijke condities (facilitering) voor haar leden. Gemeenschappelijk belang = zeggenschap over de organisatie en commitment met de organisatie. Leden zijn het vertrekpunt van de organisatie. 15 oktober 2009

9 Voorwaarden lidmaatschap HC WSD
Ieder Lid: Moet aan bepaalde voorwaarden voldoen Moet bereid zijn een beperkte financiële aansprakelijkheid te dragen (igv verlies) Heeft een inspanningsverplichting ten bate van de organisatie. 15 oktober 2009 15 oktober 2009

10 Charmante van coöperatie-model?
Toezicht Zeggenschap Verantwoording Resultaatgerichtheid 15 oktober 2009

11 Vlietland coöperatie Ziekenhuis: Stichting wordt BV
Stichting: ontbreken van eigenaar met eigen belang Coöperatie fungeert als Holding Coöperatie 100% eigenaar en enig aandeelhouder ZH- BV Coöperatieleden in collectief zeggenschap ivv ledenraad (AVA) Raad van Commissarissen 15 oktober 2009 15 oktober 2009

12 De bestuursstructuur van de coöperatie in relatie tot de Vlietland BV
Coöperatieleden Coöperatieleden hebben als hoogste orgaan een algemene ledenvergadering (ALV). In de ALV worden 5 bestuursleden benoemd voor de coöperatie op basis van een preambule: een (onafhankelijke) voorzitter en 4 (onafhankelijke) leden. Het Coöperatie Bestuur benoemt de voorzitter RvB van Vlietland BV (thans SSVZ) als algemeen directeur van de coöperatie. De 5 bestuursleden van de coöperatie vormen namens de coöperatie de AvA van de Vlietland BV. De RvC Vlietland BV bestaat uit 7 leden: cooperatiebestuur en 2 leden op voordracht van de OR en PAR van Vlietland. De RvC benoemt, ontslaat en schorst de RvB van Vlietland BV. De voorzitter van de RvB van SSVZ wordt voorzitter RvB Vlietland BV. Samen 100% v/d leden Coöperatie als holding 100% aandelen kapitaal in de AVA RvT RvC Stichting Vlietland ‘ssvz’ Vlietland BV Stichting wordt omgezet in structuur BV RvT wordt opgeheven

13 Charmante van coöperatie-model?
Governance: (toezicht) - Belangen van leden - Correctie achterban Besturing (RvB-ms): (zeggenschap&verantwoording) - Externe druk leden op interne keuzen en bedrijfsvoering Integrale zorg: (resultaatgerichtheid) - Positieve impuls regionale ketenzorg - Meer gelijk gerichte belangen 15 oktober 2009 15 oktober 2009


Download ppt "Cooperaties en verticale Integratie 15 oktober 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google