De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Helmie Mulder Amersfoort maart 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Helmie Mulder Amersfoort maart 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Helmie Mulder Amersfoort maart 2010
Actieprogramma: Afdelingen fysiotherapie in verzorgingshuizen en verpleeghuizen in beweging Helmie Mulder Amersfoort maart 2010

2 Ambitie: Afdelingen intramuraal op Olympisch niveau
Verstandelijke gehandicaptenzorg Geestelijke gezondheidszorg Verzorgings- en verpleeghuizen Ziekenhuizen Revalidatiecentra • • 2

3 Olympisch (Olympus): Een stipje op de horizon… Maximaal presteren Investeren - renderen Externe en interne analyse Krachtenveld afdeling fysiotherapie in VZH en VPH SWOT Missie intramuraal VZH/VPH: Fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit wordt geleverd aan bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen en aan ouderen in hun omgeving.

4 Fysiotherapeut als deskundige beweegspecialist
Confrontatie matrix Kans Bedreiging Sterk Aanvallen: Fysiotherapeut als deskundige beweegspecialist Fysiotherapeut als coach (kostenbesparend) Samenwerking/Multidisciplinaire werken binnen instellingen Marktvergroting (cure, care en preventie) Klanttevredenheid Opleiding geriatrie breed implementeren door modulair aanbieden opleiding Aandacht voor: - Sterke 1e lijn praktijken Extramurale zorg wint terrein Bezuinigingen Bureaucratie Zwak Bijstellen: Agendasetting bewegen (VZH-VPH) Producten per klantgroep en financieringsbron (met zorgmanager) (Geïntegreerde) Beweegscan/-standaard fragiele ouderen of gericht op psychogeriatrie Kennisuitbreiding richtlijnen, multi-pathologi en meetinstrumenten Positioneren fysiotherapie bij stakeholders - netwerken Fysiotherapeut als (beleids) ondernemer Leiderschap fysiotherapie Samenwerking lokaal (monodisciplinaire samenwerkingsverbanden, tz) Extramurale fysiotherapeutische zorg bieden Innovatie Kennis over bekostiging afdeling en producten (AWBZ/zzp’s, ZVW etc) Sponsoring Data base onderzoeken Ontbreken kosteneffectiviteit analyses Risico: -Rol EVV’er in relatie ZLP en bewegen -Doelgroep maatschappelijk weinig attractief Toename kleinschaligheid Beleid overheid versterken eerste lijn

5 Belangenbehartiging Agendasetting bewegen (VZH-VPH)
Activiteiten 2010: Stakeholdersbijeenkomst /invitational conference Agendasetting integraal intramuraal KNGF Film/Communicatie PASEO • • 5

6 De ontwikkeling van een richtlijn fragiele ouderen / dementie
Onderzoek Activiteiten 2010: De ontwikkeling van een richtlijn fragiele ouderen / dementie Ontwikkeling data bank onderzoeken Vervolgonderzoek naar de indicatiecriteria voor fysiotherapie in VZH/VPH (WCF, UMC-VU-Radboud, NIVEL) (Beïnvloeden) onderzoek en (vergroten) informatie vanuit het KNGF over de resultaten van relevante onderzoeken naar de effecten van fysiotherapie V&V Ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen (ism afdeling communicatie) • • 6

7 Info verstrekken over de (nieuwe) bekostigingssystematiek
Bevorderen deskundig-/vaardigheid van V&V fysiotherapeut om binnen de instelling het vak beter te positioneren Activiteiten 2010: Info verstrekken over de (nieuwe) bekostigingssystematiek Strategische marketing (masterclasses en begeleiding max 10 huizen) Het ontwikkelen van een dienstenpakket voor de V&V fysiotherapeut (ism afdeling dienstverlening en ledencontact) Mogelijk aanvullende opties: Ontwikkeling specifiek IOF intramuraal programma Producten per klantgroep en financieringsbron verzamelen en verspreiden • • 7


Download ppt "Helmie Mulder Amersfoort maart 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google