De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieprogramma: Afdelingen fysiotherapie in verzorgingshuizen en verpleeghuizen in beweging 2010-2012 Helmie Mulder Amersfoort maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieprogramma: Afdelingen fysiotherapie in verzorgingshuizen en verpleeghuizen in beweging 2010-2012 Helmie Mulder Amersfoort maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Actieprogramma: Afdelingen fysiotherapie in verzorgingshuizen en verpleeghuizen in beweging 2010-2012 Helmie Mulder Amersfoort maart 2010

2 • • 2 Ambitie: Afdelingen intramuraal op Olympisch niveau Geestelijke gezondheidszorg Verstandelijke gehandicaptenzorg Verzorgings- en verpleeghuizen ZiekenhuizenRevalidatiecentra

3 Olympisch (Olympus): Een stipje op de horizon… Maximaal presteren Investeren - renderen Externe en interne analyse Krachtenveld afdeling fysiotherapie in VZH en VPH SWOT Missie intramuraal VZH/VPH: Fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit wordt geleverd aan bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen en aan ouderen in hun omgeving.

4 Confrontatie matrix KansBedreiging SterkAanvallen: a.Fysiotherapeut als deskundige beweegspecialist b.Fysiotherapeut als coach (kostenbesparend) c.Samenwerking/Multidisciplinaire werken binnen instellingen d.Marktvergroting (cure, care en preventie) e.Klanttevredenheid f.Opleiding geriatrie breed implementeren door modulair aanbieden opleiding Aandacht voor: - Sterke 1 e lijn praktijken - Extramurale zorg wint terrein - Bezuinigingen - Bureaucratie ZwakBijstellen: 1.Agendasetting bewegen (VZH-VPH) 2.Producten per klantgroep en financieringsbron (met zorgmanager) 3.(Geïntegreerde) Beweegscan/-standaard fragiele ouderen of gericht op psychogeriatrie 4.Kennisuitbreiding richtlijnen, multi-pathologi en meetinstrumenten 5.Positioneren fysiotherapie bij stakeholders - netwerken 6.Fysiotherapeut als (beleids) ondernemer 7.Leiderschap fysiotherapie 8.Samenwerking lokaal (monodisciplinaire samenwerkingsverbanden, tz) 9.Extramurale fysiotherapeutische zorg bieden 10.Innovatie 11.Kennis over bekostiging afdeling en producten (AWBZ/zzp’s, ZVW etc) 12.Sponsoring 13.Data base onderzoeken 14.Ontbreken kosteneffectiviteit analyses Risico: -Rol EVV’er in relatie ZLP en bewegen -Doelgroep maatschappelijk weinig attractief -Toename kleinschaligheid -Beleid overheid versterken eerste lijn

5 • • 5 Belangenbehartiging Agendasetting bewegen (VZH-VPH) Activiteiten 2010: •Stakeholdersbijeenkomst /invitational conference •Agendasetting integraal intramuraal KNGF •Film/Communicatie •PASEO

6 • • 6 Onderzoek Activiteiten 2010: •De ontwikkeling van een richtlijn fragiele ouderen / dementie •Ontwikkeling data bank onderzoeken •Vervolgonderzoek naar de indicatiecriteria voor fysiotherapie in VZH/VPH (WCF, UMC-VU-Radboud, NIVEL) •(Beïnvloeden) onderzoek en (vergroten) informatie vanuit het KNGF over de resultaten van relevante onderzoeken naar de effecten van fysiotherapie V&V •Ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen (ism afdeling communicatie)

7 • • 7 Bevorderen deskundig-/vaardigheid van V&V fysiotherapeut om binnen de instelling het vak beter te positioneren Activiteiten 2010: •Info verstrekken over de (nieuwe) bekostigingssystematiek •Strategische marketing (masterclasses en begeleiding max 10 huizen) •Het ontwikkelen van een dienstenpakket voor de V&V fysiotherapeut (ism afdeling dienstverlening en ledencontact) Mogelijk aanvullende opties: •Ontwikkeling specifiek IOF intramuraal programma •Producten per klantgroep en financieringsbron verzamelen en verspreiden


Download ppt "Actieprogramma: Afdelingen fysiotherapie in verzorgingshuizen en verpleeghuizen in beweging 2010-2012 Helmie Mulder Amersfoort maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google