De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep Activering 21 maart 2014. Agenda  De omzendbrief betreffende de verplichting voor de OCMW’s om hun gerechtigden in te schrijven bij de gewestelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep Activering 21 maart 2014. Agenda  De omzendbrief betreffende de verplichting voor de OCMW’s om hun gerechtigden in te schrijven bij de gewestelijke."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep Activering 21 maart 2014

2 Agenda  De omzendbrief betreffende de verplichting voor de OCMW’s om hun gerechtigden in te schrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst van 7 februari 2014 : de billijkheidsredenen  Studie over de werklast bij de OCMW’s  Opvolging organisatie van het colloquium over sociale activering  Contracten artikel 60§7 en "onredelijke last " voor de Staat: herhaling van het principe  Goede praktijk: de maatregel 500 Euro. Praktische toepassing bij het OCMW van Jette  Varia :  Activa (januari 2014)  FAQ uitsluiting werkloosheid en artikel 60  Actualiteit regionalisering  Andere

3 Omzendbrief verplichting voor de OCMW's om hun gerechtigden in te schrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst 7 februari 2014 Treedt in werking vanaf 15 februari 2014 Alle gerechtigden (leefloon en equivalente maatschappelijke hulp) zich inschrijven als werkzoekende bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst, met uitzondering van de gerechtigden die niet arbeidsgeschikt zijn wegens gezondheids- of billijkheidsredenen

4 Omzendbrief verplichting voor de OCMW's om hun gerechtigden in te schrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst Nieuw FAQ Wat moet in de omzendbrief van 7 februari 2014 betreffende de verplichting voor de OCMW's om hun gerechtigden in te schrijven in de regionale tewerkstellingsdienst verstaan worden onder "billijkheidsredenen"?

5 Omzendbrief verplichting voor de OCMW's om hun gerechtigden in te schrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst De wetgeving verduidelijkt niet wat moet worden verstaan onder “billijkheidsredenen“ Door de maatschappelijk werkers Tijdens het sociaal onderzoek Gevalideerd worden door de raad voor maatschappelijk welzijn of het bijzonder comité van de sociale dienst Betekend worden aan de gerechtigde

6 Omzendbrief verplichting voor de OCMW's om hun gerechtigden in te schrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst Ruime interpretatie Bereidheid om te werken niet beschikbaarheid op de arbeidsmarkt Een sociale begeleiding te waarborgen Inspectiedienst van de POD MI zal deze rechtvaardigingen onderzoeken, rekening houdend met de context zoals die beschreven is in het sociaal verslag en met de interpretatie die door deze FAQ wordt gegeven aan het begrip "billijkheidsredenen"

7 Studie werklast in de OCMW's Laatste vergadering Stuurgroep: 12 maart nog geen eindverslag: termijn werd licht overschreden met behandeling van de gegevens 70 OCMW's hebben deelgenomen - 836 maatschappelijk werkers (690 VTE) Analyse werklast voor federales materies:  Activering  Informatie – psychosociale bijstand  Jongeren + studenten  Financiële hulp  Energie  Huisvesting  Schuldbemiddeling

8 Studie werklast in de OCMW's Volgende vergadering stuurgroep: 26 maart → Voorstelling van de besluiten + voorstel van beleidsaanbevelingen Resultaten van de studie voorgesteld tijdens de ontmoetingsdagen van 22 april tot 28 mei (Informatie op de site van de POD MI)

9 Colloquium sociale activering Organisatie na verkiezingen, ofwel in september 2014 De OCMW-voorzitters en de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn sensibiliseren voor de sociale activering + gemeentelijke administraties Denkdag met interventie van deskundigen / Geen voorstelling van goede praktijken Doelstellingen Doelstellingen :  Het wettelijk kader vastleggen  Specifiek plan overwegen voor steun aan de OCMW's voor de begeleiding van jongeren die uitgesloten zijn van de werkloosheid, naar aanleiding van de hervorming van de inschakelingsuitkering  Sensibilisering van de nieuwe regeringen

10 Colloquium sociale activering

11 Overeenkomsten artikel 60§7 en "onredelijke last" voor de Staat: herhaling van het principe POD MI en DVZ: elektronische stromen van persoonsgegevens om het de DVZ mogelijk te maken om haar taken te vervullen Machtigingen gevraagd aan de Commissie voor de Bescherming van het Privéleven POD MI bezorgt de gegevens van de personen die aan alle volgende criteria voldoen: 1) In NOVA Prima: terugbetaling in MD (uitgezonderd dringende medische hulp en tewerkstellingsmaatregel) of in RMI (uitgezonderd tewerkstellingsmaatregel) 2) Uitsluiting van personen die ingeschreven zijn in het BR en Belgen 3) Ingeschreven voor het soort informatie in het RR nr. 202 (reden rechtvaardigt verblijfsrecht)

12 Overeenkomsten artikel 60§7 en "onredelijke last" voor de Staat: herhaling van het principe Geen enkele gegevensoverdracht in verband met de burgers van de EU en hun familieleden onder bijlage 19 of 19ter (geen verblijfsrecht) Bevestiging : geen enkele gegeven van de burgers van de EU en van hun familieleden die een tewerkstellingsmaatregel genieten werd via de stroom van de POD bezorgd aan de DVZ Controles uitgevoerd bij de DVZ: een tiental gevallen in België

13 Overeenkomsten artikel 60§7 en "onredelijke last" voor de Staat: herhaling van het principe Hoe wordt DVZ ingelicht over het bestaan van een overeenkomst artikel 60? Twee hypotheses: via de stroom PODMI-DVZ wordt DVZ ingelicht over de OCMW-steun in de vorm van een aanvulling. DVZ ondervraagt betrokkene die DVZ het bewijs levert van een overeenkomst artikel 60 Bij beslissing DVZ tot einde verblijf dient de persoon opnieuw een registratieaanvraag in (bijlage 19) door een arbeidsovereenkomst artikel 60 voor te leggen die werd gesloten na betekening einde verblijf

14

15

16

17

18

19 Actualiteit regionalisering Protocol tussen federale Staat, Vlaamse Gewest, Waalse Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Duitstalige Gemeenschap Overgangsperiode: 1

20 Overgedragen materies: Artikel 60, § 7 Artikel 61 Het Activaplan De sociale inschakelingsinitiatieven (SINE-tewerkstelling) De doorstromingsprogramma's (DP) De invoeginterim Partnerschapsovereenkomst, zogenoemde maatregel 500 € Pilootprojecten Federaal inschakelingsbedrijf → Beleidsbeslissing over de samenwerkingsakkoorden in verband met de sociale economie moet nog genomen worden

21 Tijdens de overgangsperiode is de POD MI belast met de operationele uitvoering van de overgedragen materies Nadien? POD = uniek loket: voorzien in artikel 22 bijzondere wet 6 januari 2014 betreffende de zesde Staatshervorming Er moet een protocol worden gesloten voor het beheer van de toepassing Novaprima

22 Varia Tijdens de overgangsperiode zal de dienst inspectie van de POD Maatschappelijke Integratie de controles blijven uitvoeren voor de materies bedoeld door de Staatshervorming. Deelstaten mogen de overdracht vragen van de inspectieverslagen voor de overgedragen materies.

23

24

25 Varia


Download ppt "Werkgroep Activering 21 maart 2014. Agenda  De omzendbrief betreffende de verplichting voor de OCMW’s om hun gerechtigden in te schrijven bij de gewestelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google