De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspanning GTS t.a.v. veranderende gassamenstelling Technisch overleg Den Haag 17 mei 2011 Wim Borghols namens projectteam GTS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspanning GTS t.a.v. veranderende gassamenstelling Technisch overleg Den Haag 17 mei 2011 Wim Borghols namens projectteam GTS."— Transcript van de presentatie:

1 Inspanning GTS t.a.v. veranderende gassamenstelling Technisch overleg Den Haag 17 mei 2011 Wim Borghols namens projectteam GTS

2 Overzicht presentatie GTS  Overzicht verspreiding rijke gassen in het H-gas netwerk  Operationele maatregelen door GTS  Overzicht kwaliteitsontwikkeling H-gas komende jaren  Gaskwaliteit signaleringssysteem van GTS voor de markt

3 Algemeen  GTS is netbeheerder; daadwerkelijke gasstromen zijn gevolg van gedrag van invoeders en afnemers  Informatie m.b.t. te verwachten gassen onder andere via: –www.hoezoandergas.nlwww.hoezoandergas.nl –Brief januari 2011 –Projectbureau Nieuw Aardgas –Bilaterale gesprekken  LNG frontrunner; Russisch en Noors gas e.d. volgen

4 H-gas transportnet Export Duitsland/ Import Noors + Russisch gas Import kleine velden Export België + Duitsland Import Noors gas/ kleine velden Export Verenigd Koninkrijk Import kleine velden + GATE Export/Import België

5 Verspreidingsgebied LNG-Maasvlakte Maximaal ruim 1 mln m3/h GATE LNG NB: later ook kans op Noors en Russisch gas met hogere PE waarden!

6 Operationele maatregelen GTS (1)  Wat gaat GTS doen 1.Daar waar mogelijk rijker gas mengen met armer gas 2.AfWobben rijker gas (=mengen met N 2 ) 3.Verhogen ondergrens Wobbe waar mogelijk 4.Signaleringssysteem  GTS kan alleen gassen aanpassen door mengen en alleen indien ander gas beschikbaar is. Hoe verder van een bron hoe meer kansen om te mengen. Mengen:

7 Operationele maatregelen GTS (2)  Op- en afregelsnelheid van productie of afname aanpassen heeft zeer beperkte invloed op spronggrootte bij overgang naar andere gassoort vanwege de propstroming in de leidingen. Hoe verder van de bron hoe meer de sprongen uitgesmeerd worden. Niet mengen:  Verhogen van de Wobbe ondergrens zal per aansluiting beoordeeld moeten worden. Wordt meegenomen in de bilaterale gesprekken.

8 Kwaliteitsontwikkeling H-gas komende jaren  Wettelijk/Contractueel –Wobbe index max. 57,2 MJ/m 3 (n) net als nu –CEN in opdracht EU bezig met opstellen Europese specificaties voor H-gas, gereed ca. 2015 –Individuele contracten  Operationeel –Wobbe index maximaal 54 MJ/m 3 (n); eind 2014 mogelijk naar 55,7 MJ/m 3 (n) (beslissing medio 2011) –Waar mogelijk en gewenst zal GTS de minimale Wobbe index verhogen. –Maximum PE getal tot eind 2012 niet hoger dan 8,7% bij W = 54 MJ/m 3 (n)

9 Maximale Wobbe (54) in vergelijking met nu

10 H-gas: Historische fluctuatie in propaan-equivalent, 2005-2010 0 2000 4000 6000 8000 10000 3456789 aantal uren in 5 jaren (per 0,1% PE interval) IJmond Rotterdam Limburg Eemshaven Delfzijl LNG PE in vergelijking met nu propaanequivalent (%) Gem. LNG 1) PE (5,4%) σ 1T = 2,1; σ 2T = 1,5; σ 3T = 1,2 2) Max PE (8,7%) 1)Gebaseerd op historische gegevens aanlanding LNG in Europa; zonder afwobben 2)Menging onder ideale omstandigheden

11 Gaskwaliteit signaleringssysteem GTS stelt informatie beschikbaar aan de markt  Doel: Op twee niveaus partijen informeren over (mogelijk) op korte termijn aanstaande gaskwaliteitsveranderingen. 1.Maatwerk: per aansluiting de relevante informatie beschikbaar stellen 2.Nationaal: globaal beeld van Nederland, voor iedereen toegankelijk  Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande infrastructuur (gaschromatografen) en near real-time informatievoorziening (B2B=xml via internet).  Vanaf september zullen ook extra GC’s beschikbaar komen  Systeem is ter informatie. Uiteindelijke sturing van processen middels eigen metingen en eigen apparatuur  Termijn van “vooraankondiging” is afhankelijk van looptijd (afstand tot GC en stroomsnelheid)

12 Gaskwaliteit signaleringssysteem - Maatwerk  Actuele gassamenstelling van relevante gaschromatografen(GC’s) –Actuele samenstelling van de componenten –Downloaden informatie middels uitbreiding B2B –Per aansluiting bepalen welke upstream GC’s relevant zijn –Voor afnemer relevante parameters door hem zelf te berekenen aan de hand van deze gegevens –Oplevering begin juli 2011  Indicatie looptijd relevante GC’s per aansluiting –Prioriteit op LNG invoeding –“Modelleren” netwerken –Gebaseerd op actuele flows, geen “simulatie” –Oplevering ca. september 2011

13 Gaskwaliteit signaleringssysteem - Maatwerk Netwerk met 2 mogelijke invoedingen

14 Gaskwaliteit signaleringssysteem - Nationaal  Opdeling in gebieden  Actuele indicatie van kwaliteitsparameters: PE getal, Wobbe-index, Methaangetal, H/C verhouding  Indicatie van flows tussen de gebieden

15 Samenvatting  GTS zal waar mogelijk door menging van H-gassen sprongen in kwaliteit pogen te verkleinen.  Waar mogelijk en gewenst zal GTS de minimale Wobbe index verhogen.  Middels N 2 bijmenging zal GTS de maximale Wobbe index op 54 MJ/m 3 (n) houden.  Tot eind 2012 maximum PE getal 8,7 bij W=54 MJ/m 3 (n)  Na 2014 kan maximale Wobbe index toenemen tot 55,7 MJ/m 3 (n) (beslissing medio 2011).  GTS werkt hard aan het gaskwaliteit signalerings- systeem.


Download ppt "Inspanning GTS t.a.v. veranderende gassamenstelling Technisch overleg Den Haag 17 mei 2011 Wim Borghols namens projectteam GTS."

Verwante presentaties


Ads door Google