De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Work shop nieuwe functionaliteit Roy-data Nieuwe bevragings- en procesmogelijkheden release voorjaar 2014 Tjeerd Wierda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Work shop nieuwe functionaliteit Roy-data Nieuwe bevragings- en procesmogelijkheden release voorjaar 2014 Tjeerd Wierda."— Transcript van de presentatie:

1 Work shop nieuwe functionaliteit Roy-data Nieuwe bevragings- en procesmogelijkheden release voorjaar 2014 Tjeerd Wierda

2 Inhoudsopgave •Opzet van de aanpassingen •Zoekmethode particulier •Zoekmethode zakelijk •Vrije bevraging – STP bevraging •Overzicht bevragingsparameters Roy-data •Optimale zoekmethode voor uw situatie •Beschikbaarheid van schadevrije jaren •Systeemintegratie mogelijkheden

3 Aanpassingen zonder dat de bevragingen worden aangepast •Onderscheid in zakelijke en niet zakelijke bevragingen op basis van opgave van de geboortedatum. •Met geboorte datum is particulier: •Veranderd is: score voor voorstellen is opgehoogd van 50 naar 60. Hierdoor minder ‘false positives’ met als effect dat doorlopende bevragingen effectiever worden en eerder kunnen worden gestart. •Voorstellen nu bij: •resultaten op doorzoeken op postcode huisnummer •meerdere resultaten gevonden •Resultaten met een zoekscore tussen 60 en 72 punten •Bij één score boven de 72 punten wordt het betreffende royementsgegeven automatisch in gebruik genomen. •Methode wordt een vrije bevraging genoemd

4 •Indien er geen geboortedatum is opgegeven; •Zoekmethode geoptimaliseerd voor resterende opgegeven entiteiten; •Meerdere zoekstappen •Dominant op kenteken + overige gegevens; •Verder zoeken op naam en postcode/huisnummer; •Tenminste 3 velden moeten zijn gevuld; •Voorstellen tussen 75 en 85 punten •Direct in gebruik boven 85 punten. •Scores worden de aankomende tijd nadrukkelijk geëvalueerd. •Methode wordt een vrije bevraging genoemd. Nieuwe zoekmethode zakelijk

5 •Kopie toestaan ja/nee, •wordt gebruikt indien in eerste instantie niets wordt gevonden. Bijde copy is tevens zichtbaar wie de gegevens in gebruik heeft. •Looptijd bevraging •Hiermee wordt de doorlooptijd van de bevraging vastgesteld. Score 0 is een eenmalige bevraging. Score > 0 is een doorlopende bevraging. De kosten voor beide type bevragingen zijn gelijk. •Zoekperiode •Hiermee wordt aangegeven hoe oud de gegevens mogen zijn. De royementsdatum is bepalend. •Doorzoeken op postcode huisnummer ja/nee •Indien men op zoek is naar huisgenoten is dit een geschikte functie. Tevens geschikt voor zakelijke royementsgegevens. Gevonden resultaten op basis van postcode huisnummer worden nooit automatisch in gebruik genomen. Overzicht bevragingsparameters Roy-data

6 •STP indicator •Alleen in gebruik nemen bij een unieke match op kenteken + lijkende overige gegevens; •Indien geen kenteken wordt opgegeven is de indicator niet toepasbaar; •Indien unieke match niet is gevonden worden lijkende resultaten op het laatst getoond in een tweede stap. •Bevragingen met een STP indicator worden STP bevragingen genoemd. •Zelf interpreteerbare bevraging •Gegevens worden niet automatisch in gebruik genomen; •Zoekresultaten worden gepresenteerd met deelscores; •Ingebruikname dient plaats te vinden met ‘ingebruik name bericht’ Nieuwe bevragingsindicatoren

7 Overzicht mogelijkheden

8 Optimale zoekmethode

9 Beschikbaarheid van royementsinformatie

10 Integratie mogelijkheden Roy-data Bevragen Vanuit Back-office Bevraging Zonder extra postcode Huisnr.check Definitief resultaat (direct in gebruik) Verwerken Resultaten Back-office wachtbericht Voorlopige Resultaten (code x) (Meerdere Gegevens, Res tussen 60 en 72% matching) Roy-data Web browser Raadplegen statusoverzicht Definitief Resultaat automatisch handmatig Bevraging beëindigd Einde bericht

11 Roy-data Bevragen Vanuit Back-office Bevraging met extra postcode Huisnr.check Definitief resultaat (direct in gebruik) Verwerken Resultaten Back-office wachtbericht Voorlopige Resultaten X (Meerdere Gegevens, Res tussen 60% en 72% matching, Gevonden op postcode Huisnummer) Roy-data Web browser Raadplegen statusoverzicht Definitief Resultaat automatisch handmatig Bevraging beëindigd Einde bericht

12 • Voorlopige resultaten worden definitief door in gebruik name in de web browser, • daarna kunnen deze royementsgegevens worden aangeboden als definitieve royementsgegevens aan de back-office. • Mogelijkheid wordt geboden via centrale instelling. • Tevens mogelijkheid een einde bericht te versturen indien voorlopige resultaten niet de gewenste resultaten bleken te zijn. Voordeel: systematiek van ingebruikname behoeft niet in eigen back office te worden gebouwd, lage investering Nadeel: er wordt met meerdere systemen gewerkt. Versturen definitieve resultaten naar de back office via web browser

13 Back office bevraging met instelling ‘verzenden extra resultaat naar backoffice toestaan’ Roy-data Bevragen Vanuit Back-office Bevraging zonder extra postcode Huisnr.check Definitief resultaat (direct in gebruik) wachtbericht Voorlopige Resultaten X (Meerdere Gegevens, Res tussen 60 en 72% matching) Roy-data Web browser Raadplegen statusoverzicht Definitief Resultaat automatisch handmatig Bevraging beëindigd Einde bericht Bevraging beëindigd Verwerken Resultaten Back-office

14 •Voorlopige resultaten kunnen onderscheiden (naast definitieve resultaten), tonen en selecteren (igv meerdere royementsgegevens gevonden) •Kunnen versturen van een ingebruikname bericht •Kunnen ontvangen van een bevestigingsbericht Ook voorlopige resultaten inde back-office

15 Voorlopige resultaten op ja (in bericht) Roy-data Bevragen Vanuit Back-office Bevraging met extra postcode Huisnr.check Voorlopige Resultaten ja Definitief resultaat (direct in gebruik) Verwerken Resultaten Back-office wachtbericht Voorlopige Resultaten X (Meerdere Gegevens, Res tussen 60 en 72% matching, Gevonden op postcode Huisnummer ) automatisch handmatig Einde bericht Roy-data Ingebruikname Bericht voorlopige resultaten Bevestiging Ingebruikname Beoordelen Voorlopig resultaat Versturen Ingebruikname bericht Opstarten nieuwe Bevraging, periode 0 Goed resultaat Onjuist resultaat

16 •Dit is de zelf interpreteerbare bevraging •Resultaten worden hierbij nooit automatisch in gebruik genomen; •Partijen bepalen zelf op basis van de scores welke gegevens de juiste zijn. De weging wordt derhalve door de partij zelf bepaald; Functionele eisen •Alle resultaten binnen halen; •De juiste selecteren op basis van eigen business rules; •Kunnen versturen van een ingebruikname bericht; •Kunnen ontvangen van een bevestigingsbericht. Deelscores voor de back office

17 Tonen deelscores ingesteld voor de back-office Roy-data Bevragen Vanuit Back-office Bevraging met Tonen deelscores Definitief resultaat (direct in gebruik) Verwerken Resultaten Back-office wachtbericht Resultaten (goede resultaten Meerdere Gegevens, Res tussen 60 en 72% matching) automatisch handmatig Einde bericht Roy-data Ingebruikname Bericht (voorlopige) resultaten Bevestiging Ingebruikname Beoordelen resultaten Versturen Ingebruikname bericht Opstarten nieuwe Bevraging, periode 0 Goed resultaat Onjuist resultaat

18 VRAGEN?


Download ppt "Work shop nieuwe functionaliteit Roy-data Nieuwe bevragings- en procesmogelijkheden release voorjaar 2014 Tjeerd Wierda."

Verwante presentaties


Ads door Google